نیاز به سرمایه گذار در طرح تولید ی برای اولین بار در ایران …

نیاز به سرمایه گذار در طرح تولید ی برای اولین بار در ایران و خاورمیانه صد در صد تضمینی با سود 40 تا 60 درصد جهت اطلاع از جزییات طرح تماس بگیرید
محل اجرا تهران یا بوشهر

بوشهر، بندر‌بوشهر

تا تاریخ چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.