نیاز به سرمایه گذار و شراکت در طرح تولیدی برای اولین بار …

نیاز به سرمایه گذار و شراکت در طرح تولیدی برای اولین بار در کشور و خاورمیانه با سود 40 تا 60 درصد جهت اطلاع از طرح تماس بگیرید محل اجرا تهران یا بوشهر

بوشهر، بندر‌بوشهر

تا تاریخ چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.