فروشنده خانم در مجتمع تجاری پردیس کیان (منطقه19بلوار جوانه) …

فروشنده خانم در مجتمع تجاری پردیس کیان (منطقه19بلوار جوانه) نیازمندیم .
ساعات کار10الی19

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.