یک ضامن برای وام 2.5 میلیونی و بعد از آن یک ضامن برای بانک …

یک ضامن برای وام 2.5 میلیونی و بعد از آن یک ضامن برای بانک مسکن وام 20 میلیون تومانی نیازمندیم

البرز، کرج

تا تاریخ جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.