کارشناس ارشد صنایع غذایی با 9 سال سابقه کار در شرکتها و کارخانجات …

کارشناس ارشد صنایع غذایی با 9 سال سابقه کار در شرکتها و کارخانجات معتبر در زمینه تولید /کنترل/طراحی/راه اندازی/ توسعه /مدیریت تولیدو R&D

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.