منطقه 22 تجاری اداری آیرانا 5 برگ تجاری و 10 برگ اداری از پروژه …

منطقه 22 تجاری اداری آیرانا
5 برگ تجاری و 10 برگ اداری از پروژه تجاری اداری آیرانا خریداریم هربرگ تجاری 5/8 اداری 5/2

تهران، تهران

تا تاریخ جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.