به يك خانم جهت انجام امور منزل در محدوده زنبيل آباد قم نيازمنديم.

به يك خانم جهت انجام امور منزل در محدوده زنبيل آباد قم نيازمنديم.

قم، قم

تا تاریخ چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.