( خریدار یک دستگاه کمری GLX سفید فول ) , 2007 یا 2008 , جهت مصرف شخصی

( خریدار یک دستگاه کمری GLX سفید فول ) , 2007 یا 2008 , جهت مصرف شخصی - نقدا

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.