به یک تحصیلدار مجرب با ظاهری آراسته دارای موتور و گواهینامه …

به یک تحصیلدار مجرب با ظاهری آراسته دارای موتور و گواهینامه جهت انجام امور شرکتی نیازمندیم.
حقوق ثابت + بیمه + عیدی

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.