خریدار 206 قسطی بدون پیش پرداخت و یا تا 2 میلیون پیش پرداخت …

خریدار 206 قسطی بدون پیش پرداخت و یا تا 2 میلیون پیش پرداخت و اقساطی بلند مدت ماهیانه تا300 هزار تومان

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.