خریدار دستگاه کمپرسی مایلر به قیمت 100 میلیون تومان

خریدار دستگاه کمپرسی مایلر به قیمت 100 میلیون تومان

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۳

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۳» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.