خریدار مزدا 323F، مصرف کننده - فنی و بدنه تمیزو سالم باشد. …

خریدار مزدا 323F، مصرف کننده - فنی و بدنه تمیزو سالم باشد. قابل تعویض با پراید 89 تمیز- تهران یا مشهد- ۰۹۱۵۹۰۸۰۲۲۶

خراسان، مشهد

تا تاریخ دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.