خواهان تویوتا کمری glx یا گرندمدل 2005الی2008 جهت مصرف شخصی کمی …

خواهان تویوتا کمری glx یا گرندمدل 2005الی2008 جهت مصرف شخصی کمی رنگی اشکال ندارد سالم خانگی حداکثر تا 60 میلیون 45 نقد مابقی قسط

اصفهان، اصفهان

تا ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.