انجام کلیه خدمات مالی از جمله جمع کردن حساب ها و تکمیل اظهارنامه …

انجام کلیه خدمات مالی از جمله جمع کردن حساب ها و تکمیل اظهارنامه و همچنین مشاوره مالی جهت بهبود وضعیت مالی شرکت و از زیاندهی خارج کردن شرکت ها و به سود رساندن آنها.

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.