از اشخاصي كه با بازار گل كشورهاي همسايه ايران اشنا هستند …

از اشخاصي كه با بازار گل كشورهاي همسايه ايران اشنا هستند و ازقوانين و مقررات واردات اين كشورها اطلاع دارند جهت همكاري در صادرات گل دعوت بعمل ميايد

اصفهان، اصفهان

تا تاریخ پنج شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.