آگهی‌ها و نیازمندی‌های املاک شهرستان - فروش املاک اداری و تجاری

هر روز هزاران مورد آگهی «املاک شهرستان - فروش املاک اداری و تجاری» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «املاک شهرستان - فروش املاک اداری و تجاری» اینجا کلیک کنید.

فروش هتل در مشهد

فروش هتل در مشهد , فقط , چهار میلیارد و هشتصد میلیون

تلفن: ۰۹۱۵۳۱۰۷۴۶۰  


نیازمندیهای همشهری

# نوشهر #

# نوشهر # , سند دار 250متر , تجاری - اداری - مسکونی

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۸۴۴۸۶  


نیازمندیهای همشهری

خلخال-کارخانه قارچ

خلخال-کارخانه قارچ , 12000مترسند6دانگ , مجوزکمپوست سازی ظرفیت تولید , 200تن،افزایش تا1000تن …

تلفن: يامشارکت۰۹۱۲۱۰۵۸۱۶۶  


نیازمندیهای همشهری

فروش زمین به قطعات

فروش زمین به قطعات , 290_305_299_377 یا بصورت , یکجا _ قائمشهر جاده کیاکلا

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۶۱۹۸۶_۰۹۰۳۷۳۲۳۷۵۹  


نیازمندیهای همشهری

متل قو - داخل شهرک

متل قو - داخل شهرک , زمین درقطعات600تا800متر , با ویو دریا و جنگل

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۴۶۱۹۸  


نیازمندیهای همشهری

چالوس - رادیو دریا

چالوس - رادیو دریا , 520متر زمین با سند , زیر قیمت منطقه (اکازیون)

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۱۲۹۱۸  


نیازمندیهای همشهری

چلندر - سیسنگان

چلندر - سیسنگان , 500 متر زمین , متری 000 / 350 هزار

تلفن: ۰۹۱۱۳۲۷۶۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

شهرک نمک آبرود

شهرک نمک آبرود , 000 / 000 / 200 / 1 تومان , سند تک برگ - 2 نبش محله 2

تلفن: ۰۹۳۶۱۱۱۷۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

کلاردشت-تلوچال-در طرح هادی

کلاردشت-تلوچال-در طرح هادی , شهرک غیر بومی مجاز-2قطعه زمین , 250متر کنار هم-چهار دیواری

تلفن: ۰۱۱۵۲۶۴۵۱۶۰و۰۹۱۲۳۲۱۰۱۶۶  


نیازمندیهای همشهری

رشت - شهرستان شفت

رشت - شهرستان شفت , 10هزارمترزمین باآب،برق،گاز , تلفن بامنظره بی نظیر 250م مقطوع

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۰۶۷۷۴ و ۲۲۳۱۸۵۱۱  


نیازمندیهای همشهری

قائمشهر - جاده نظامی

قائمشهر - جاده نظامی , 2070مترزمین سندتک برگ , دیدعالی ، مشرف به دریاچه

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۴۳۶۶۱  


نیازمندیهای همشهری

10کیلومتری متل قو

10کیلومتری متل قو , داخل شهرک هاکوپیان , 400مترزمین باسند متری 600هزار

تلفن: ۰۹۳۰۰۱۴۴۸۷۵  


نیازمندیهای همشهری