استخدام فیزیوتراپیست

استخدام فیزیوتراپیست حهت مسیول فنی در شهرستان با حقوق مکفی و تهیه مسکن و ناهار و بلیط هواپیما

۰۹۱۲۰۱۸۲۴۲۶

تهران

فیزیوتراپیست

اتاقی از یک مرکز درمانی به یک فیزیوتراپیست اجاره داده میشود شماره تماس 09123724383

۰۹۱۲۳۷۲۴۳۸۳

فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی سکته مغزی....سیاتیک.....دردهای فقرات......آسیبهای لیگامانی...شکستگی ها با 21 سال

۰۹۱۹۹۳۰۴۷۸۲

کلینیک فیزیوتراپی پویا

کلینیک فیزیوتراپی پویا درمان بیماریهای ارتوپدی.نورولوژی،روماتیسمی در کلینیک فیزیوتراپیست …

۰۲۱-۸۸۷۴۶۶۲۶

نظام پزشکی

نظام پزشکی , « با مدرنترین تجهیزات روز » , توانبخشی - کاردرمانی

۰۹۱۲۳۴۳۳۷۳۵و۷۷۴۶۰۵۵۰


همشهری

اعضانظام پزشکی وانجمن(باتجهیزات)

اعضانظام پزشکی وانجمن(باتجهیزات) , فیزیوتراپی توسط خانم و آقا

تمام نقاط ۰۹۱۲۳۶۰۱۰۹۰ ۷۷۵۰۷۶۰۰ - ۸۸۶۶۰۲۶۹


همشهری

«فیزیوتراپی »

«فیزیوتراپی » , بادستگاههای مجهز-تمام وقت

۵۵۶۴۳۴۴۹ - ۶۶۳۲۵۱۷۴ ۰۹۱۲۳۴۰۳۱۱۹ - ۷۷۱۶۱۰۲۵


همشهری

اعضانظام پزشکی وانجمن(باتجهیزات)

اعضانظام پزشکی وانجمن(باتجهیزات) , فیزیوتراپی توسط خانم و آقا

تمام نقاط ۰۹۱۲۳۶۰۱۰۹۰ ۷۷۵۰۷۶۰۰ - ۸۸۶۶۰۲۶۹


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی