آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات پزشکی و زیبایی - درمان - درمان درمنزل

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات پزشکی و زیبایی - درمان - درمان درمنزل» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «خدمات پزشکی و زیبایی - درمان - درمان درمنزل» اینجا کلیک کنید.

درمان زخم بستر در منزل

مرکز پرستاری ارسطو با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان با بهترین کادر درمانی جهت اعزام …

۰۲۱-۷۷۲۶۱۶۲۸-۰۹۱۲۳۶۸۹۰۹۱

پرستار کودک در منزل

ارتباط سریع با کارشناسان و مشاورین موسسه طپش : 88863528 - 88863529 - 22729216 - 22731073 - 33544770 - 33544771 - …

۸۸۸۶۳۵۲۸-۰۹۱۰۲۱۵۲۹۷۹

پرستاری کودک در منزل

ارتباط سریع با کارشناسان و مشاورین موسسه طپش : 88863528 - 88863529 - 22729216 - 22731073 - 33544770 - 33544771 - …

۷۷۶۱۳۷۹۷۲۲۷۳۱۰۷۳

پرستار سالمند در خانه

ارتباط سریع با کارشناسان و مشاورین موسسه طپش : 88863528 - 88863529 - 22729216 - 22731073 - 33544770 - 33544771 …

۷۷۶۱۳۷۹۷۸۸۸۶۳۵۲۹۰۲۱

سند کمپانی و برگ سبز

سند کمپانی و برگ سبز , خودروی سواری بنز به شماره , پلاک 22 ایران 695 ق 22 , به شماره موتور …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سندو کمپانی پرشیا

برگ سندو کمپانی پرشیا , ش ش 88 ایران 162 م 62 , و شماره شاسی , NAAN01CE0GK354028 , شماره موتور , 124K0856846 …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز خودروی سواری پژو

برگ سبز خودروی سواری پژو , پارس به شماره پلاک , 15 ایران 147 ی 45 , به شماره موتور , 124K0350200 …

 


نیازمندیهای همشهری

سند(برگه)سبزپرایدمدل84

سند(برگه)سبزپرایدمدل84 , شماره موتور , 01281242 , شماره شاسی , S 1412284639497 , شهربانی 21 688 ب 62 , مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

سند

سند , سمند LX مدل 90 , پلاک 52 ایران 389 ب 33 , موتور 14790024177 , شاسی 297829 , بنام محمدناصری نصب , مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی

سند کمپانی , و شناسنامه مالکیت , اتومبیل جیلی مدل 2014 , به شماره انتظامی : , 932 ن 87 ایران …

 


نیازمندیهای همشهری

سند مالکیت پراید به شماره

سند مالکیت پراید به شماره , شهر بانی 756 ط 36 ایران 99 , به نام جواد تات به شماره , موتور 5428953 …

 


نیازمندیهای همشهری

سند سبز خودرو

سند سبز خودرو , ش پلاک 91 ب 123 ایران 66 , ش موتور 124K0666223 , مفقود و فاقد اعتبار است

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبزوسندکمپانی خودروی

برگ سبزوسندکمپانی خودروی , ام وی ام 110 به شماره پلاک , 15 ایران 663 د 81 , به شماره موتور , …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز و سند کمپانی خودروی

برگ سبز و سند کمپانی خودروی , سواری دانگ فنگ به شماره , پلاک 15 ایران 927 ه 97 , به شماره موتور …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز(سند مالکیت)،

برگه سبز(سند مالکیت)، , فاکتور فروش کمپانی و , سند دفترخانه خودروی پراید , صبا GTX مدل1381سفید …

 


نیازمندیهای همشهری

77117707.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

74114755.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز و سندکمپانی

برگ سبز و سندکمپانی , پراید بشماره پلاک , 955 س 82 ایران77 , شماره موتور4006303 , و شماره شاسی …

 


نیازمندیهای همشهری

اسناد و بنچاق سندکمپانی

اسناد و بنچاق سندکمپانی , و سندمالکیت پژو مدل 1391 , شماره پلاک : , 62 ایران 798 س 48 , شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی و برگ سبز خودروی

سند کمپانی و برگ سبز خودروی , سواری پراید به شماره پلاک , 15 ایران 413 م 97 , به شماره موتور …

 


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی و بیمه نامه

سند کمپانی و بیمه نامه , شخص ثالث و کارت گارانتی , خودرو تندر پلاس اتومات به , ش.پلاک 88 …

 


نیازمندیهای همشهری

کلیه اسناد(برگ سبز،سند

کلیه اسناد(برگ سبز،سند , کمپانی و...)وانت پیکان به , شماره پلاک15 ایران638 س 56 , به شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز خودروی سواری پراید

برگ سبز خودروی سواری پراید , به شماره پلاک , 25 ایران 844 ل 55 , به شماره موتور , 01056680 , به شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

سندخودرو دووسیلومدل78

سندخودرو دووسیلومدل78 , ش پلاک 77 ایران 515 ق 21 , شماره موتور 774338 , شماره شاسی , IR78165011500 , مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

سند و برگه سبز راهور خودرومزدا

سند و برگه سبز راهور خودرومزدا , ش پ 494 ب 79 ایران 77 ش ش , BGBASDZM810331 , مفقود گشته و فاقد اعتبار

 


نیازمندیهای همشهری

سندکمپانی و شناسنامه مالکیت

سندکمپانی و شناسنامه مالکیت , وانت پیکان مدل 1387 به , شماره پلاک98 ایران-692ب66 , به شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

سند،برگ سبز و کارت ماشین خودرو سواری MVM X33 New

سند،برگ سبز و کارت ماشین خودرو سواری MVM X33 New , مدل 1394 ، مشکی …

 


نیازمندیهای همشهری

سندمالکیت پراید مدل1386

سندمالکیت پراید مدل1386 , شماره پلاک: 62 ایران 533 س 83 , شماره موتور : 2180194 , مفقودگردیده و …

 


نیازمندیهای همشهری

سند و برگه سبز پراید

سند و برگه سبز پراید , به شماره شهربانی , 38 ایران 356 ل 17 , شماره موتور 5107071 , شماره شاسی …

 


نیازمندیهای همشهری

سند و کارت خودرو وانت

سند و کارت خودرو وانت , پیکان به شماره شهربانی , 632 س 96 ایران 22 , و شماره شاسی 81914460 , و موتور …

 


نیازمندیهای همشهری

مفقودی سند کمپانی

مفقودی سند کمپانی , سند کمپانی سواری پژو 206 , آریان مدل 1386 رنگ , خاکستری متالیک به شماره …

تلفن: ( کرمانشاه )  


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز خودرو پژو پارس مدل

برگ سبز خودرو پژو پارس مدل , 1395 به شماره پلاک , 53 ایران 626 و 65 , شماره موتور 124K0877231 , و شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

سندمالکیت(برگ سبز)وکمپانی

سندمالکیت(برگ سبز)وکمپانی , پرایدپلاک979م16ایران55شاسی , S1422288127669 , مفقودگردیده ازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

سند مالکیت خودرو پراید

سند مالکیت خودرو پراید , ش پلاک 99 ایران 622 و 81 , شماره موتور 4065139 , شماره شاسی , s1422290258014 …

 


نیازمندیهای همشهری

سندمالکیت پژو روا مدل1387

سندمالکیت پژو روا مدل1387 , شماره پلاک: 62 ایران 866 ج 48 , شماره موتور: 11687026111 , مفقودگردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

سندخودرو سواری پراید

سندخودرو سواری پراید , سایپا 141آی به شماره پلاک , 387د96ایران 54 وشماره , موتور 00735854 , وشاره …

 


نیازمندیهای همشهری

سند پراید 141 مدل 91

سند پراید 141 مدل 91 , به شماره شاسی , S3482291360804 , شماره موتور 4689392 , شماره پلاک316 ل 28 ایران77 …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز و سند کمپانی

برگ سبز و سند کمپانی , و سایر اسناد و مدارک متعلق , به سواری 206 مدل82 , ش.پ: 56 ایران 891 ج 69 …

تلفن: مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.  


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز و برگ کمپانی خودرو

برگ سبز و برگ کمپانی خودرو , سواری زانتیا ، مدل 1384 , به شماره پلاک , 21 ایران 457 س 18 , شاسی …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز و سند کمپانی و

برگ سبز و سند کمپانی و , سایر اسناد سواری بنز , 230 ای مدل 1976 , ش.پ: 76 ایران 475 د 29 , ش.م: 11595410011208 …

تلفن: مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.  


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی سمند ال ایکس

سند کمپانی سمند ال ایکس , مدل 87 - خاکستری , ش.پ ایران 13 - 196 م 86 , شماره شاسی 8F154223 , ش.موتور …

 


نیازمندیهای همشهری

سند مالکیت و فاکتور فروش

سند مالکیت و فاکتور فروش , سواری پارس ELX-XUM , ش شهربانی 763ب64ایران44 , ش موتور161M0000404 , ش شاسی …

 


نیازمندیهای همشهری

سند ام وی ام

سند ام وی ام , ش شهربانی 312م65 ایران44 , ش موتور , MVM484FTAG003656 , ش شاسی , NATGBATL5G1003587 , مفقود وفاقد …

 


نیازمندیهای همشهری

77117705.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

77626393.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

برگ کمپانی و برگ معرفی فک

برگ کمپانی و برگ معرفی فک , رهن راهنمایی پیکان وانت به , شماره پلاک15 ایران 963 م 37 , به شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

کلیه اسناد(برگ سبز،سندکمپانی

کلیه اسناد(برگ سبز،سندکمپانی , و..)خودروی پژو پارس به شماره , پلاک15 ایران 715 و 27 , به شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبزوبنچاق و کارت

برگ سبزوبنچاق و کارت , موتورسیکلت هیوسانگ بشماره , شهربانی 86956 ایران 129 , ش موتور GT250131076 …

 


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی پژو 405

سند کمپانی پژو 405 , مدل 91 خاکستری , ش.پ ایران 53 - 667 م 65 , شماره شاسی CK356564 , شماره موتور , 13990017961 …

 


نیازمندیهای همشهری

سندمالکیت و فاکتور فروش

سندمالکیت و فاکتور فروش , سمند LX به شماره پلاک , 66 ایران 345 ق 29 , و شماره موتور12490011948 , و …

 


نیازمندیهای همشهری

سند خودروی سواری رنو لوگان

سند خودروی سواری رنو لوگان , L90 ، مدل 1389 ، سفید , روغنی ، به شماره پلاک , 42 ایران 689 ج 89 , …

 


نیازمندیهای همشهری

سند مالکیتی راهور خودرو

سند مالکیتی راهور خودرو , پراید به شماره شهربانی , 55 ایران 758 ی 15 ش ش , s1412278587417 , شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز خودروی سواری سایپا

برگ سبز خودروی سواری سایپا , 141SL به شماره پلاک , 35 ایران 521 ل 58 , به شماره موتور , 3811866 , به …

 


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی موتورسیکات

سند کمپانی موتورسیکات , پالس 180 آبی بشماره پلاک , 83474 ایران 321 , و شماره موتور 010839 , و شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

کلیه اسناد(برگ سبز،سند

کلیه اسناد(برگ سبز،سند , کمپانی و...)خودروی سمند به , شماره پلاک15 ایران554 ه 46 , به شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی پژو 206 مدل82

سند کمپانی پژو 206 مدل82 , مشکی , ش.پ ایران 33 - 583 ی 51 , شماره شاسی 82602303 , شماره موتور , 10FSF94166286 …

 


نیازمندیهای همشهری

شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه

شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه , ش پلاک 126 ایران 87531 , شماره شاسی , 9121229 , شماره موتور 83598 , …

 


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی ، بنچاق

سند کمپانی ، بنچاق , خودروی پژو 405GLXi , مدل 83 نقره ای متالیک , به شماره انتظامی : , 972 د 99 …

 


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی پارس م87سفید

سند کمپانی پارس م87سفید , ش.پ ایران 13 - 799 م 16 , شماره شاسی 8E704992 , ش.موتور 12487023885 , بنام محسن …

 


نیازمندیهای همشهری

سند خودرو سواری سمند

سند خودرو سواری سمند , مدل1394به شماره شاسی , NAAC91CE1FF035015 , به شماره موتور , 124K0700631 به شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

سندکمپانی،برگ سبز،بنچاق

سندکمپانی،برگ سبز،بنچاق , پژو206 ش شهربانی , 587 م 37 ایران 38 , ش شاسی81630115 , ش موتور10FSE24091481 …

 


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی

سند کمپانی , اتومبیل پراید , مدل 82 , به شماره انتظامی : , 958 و 26 ایران 68 , و شماره موتور : …

 


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی و برگه سبز

سند کمپانی و برگه سبز , (سند مالکیت) و فاکتورفروش , پراید GLXi نقره ای متالیک , مدل 1387 به …

 


نیازمندیهای همشهری

مفقودی سند کمپانی

مفقودی سند کمپانی , پژو 405 جی ال ایکس آی 1/8 , به رنگ نقره ای_متالیک , مدل 90 به شماره پلاک …

 


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی پژو 206 مدل87

سند کمپانی پژو 206 مدل87 , رنگ سفید , ش.پ ایران 99 - 618 ی 52 , شماره شاسی 9J023008 , شماره موتور , 14187025235 …

 


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی پارس مدل94

سند کمپانی پارس مدل94 , سفید، شماره موتور , 139B0084074 , ش.پ ایران 23 - 359 س 81 , شماره شاسی FK832283 …

 


نیازمندیهای همشهری

سندبرگ سبزراهورخودرو دوو

سندبرگ سبزراهورخودرو دوو , شماره پلاک695ص51 ایران99 , شاسی002478 موتور601346 , مفقودگردیده ازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

سندکمپانی اتوبوس بیابانی مان

سندکمپانی اتوبوس بیابانی مان , بشماره انتظامی 91 - 493 ع 68 , شماره موتور , 3650346002B281 شاسی , …

 


نیازمندیهای همشهری

سند پراید 141 مدل 91

سند پراید 141 مدل 91 , به شماره شاسی , S3482291360804 , شماره موتور 4689392 , شماره پلاک316 ل 28 ایران77 …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبزوکارت پژو405

برگ سبزوکارت پژو405 , به شماره انتظامی , 691 م 48 ایران77 , ش موتور 12487171616 , و شماره شاسی , NAAM01CA19E383957 …

 


نیازمندیهای همشهری

سند موتور سیکلت اونجر 220 سی سی سفید

سند موتور سیکلت اونجر 220 سی سی سفید , و فاکتور فروش به شماره ثبت 10102028417 , به شماره پلاک …

 


نیازمندیهای همشهری

سند و کارت خودرو

سند و کارت خودرو , و بیمه نامه , خودروی L90 , مدل 1394 , به شماره پلاک , 754 ط 35 ایران 99 , و شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

سند مالکیت پژو GLX405

سند مالکیت پژو GLX405 , به پلاک 996 ص 61 ایران 65 , شماره موتور 12489130100 , شماره شاسی , NAAM01CA9AE213138 …

 


نیازمندیهای همشهری

سندقولنامه ، بیمه نامه

سندقولنامه ، بیمه نامه , کارت سوخت وکلیه مدارک سندی , سمند سورن مدل91 , ش پلاک 71 و 197 ایران77 …

 


نیازمندیهای همشهری

کلیه مدارک خودرو رنو

کلیه مدارک خودرو رنو , L90 مدل 94 سفید , شماره موتور : , 100015406RD300130 , شماره شهربانی , 551 ص 25 ایران …

 


نیازمندیهای همشهری

سندکمپانی - برگ سبز

سندکمپانی - برگ سبز , بنچاق و غیره وانت پیکان , ش شهربانی279د99ایران78 , ش موتور 11485008685 , ش …

 


نیازمندیهای همشهری

کلیه مدارک(سندکمپانی،برگ سبز

کلیه مدارک(سندکمپانی،برگ سبز , برگه نقل و انتقال) پژو 206 , بشماره انتظامی 91 - 574 ج 44 , شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

کلیه مدارک(سندکمپانی

کلیه مدارک(سندکمپانی , برگ سبز،برگه نقل وانتقال) روآ , بشماره انتظامی 91 - 617 ج 26 , شماره …

تلفن: درجه اعتبار ساقط مي باشد  


نیازمندیهای همشهری

سند مالکیت

سند مالکیت , اتومبیل پژو ROA , مدل88 , به شماره انتظامی : , 183 س 38 ایران 61 , و شماره موتور : , …

 


نیازمندیهای همشهری

سند موتورسیکلت رهرو

سند موتورسیکلت رهرو , مدل 94 به شماره پلاک , 57569 ایران 129 , و موتورسیکلت رهرو , مدل 93 بشماره …

 


نیازمندیهای همشهری

سندمالکیت (برگه سبز)

سندمالکیت (برگه سبز) , پژو 206SD سفید روغنی , مدل 1395 , ش پلاک 224ل 96 ایران99 , شماره موتور , 163B0239212 …

 


نیازمندیهای همشهری

سند مالکیت

سند مالکیت , خودرو پراید GLXi , مدل 88 نوک مدادی , به شماره انتظامی : , 324 د 92 ایران 38 , و شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

کلیه اسناد بنچاق کارت

کلیه اسناد بنچاق کارت , سندکمپانی وسندمالکیت کامیون , ایسوزومدل1392_شماره پلاک: , 44 ایران …

 


نیازمندیهای همشهری

سند فروشی صادره از وزارت

سند فروشی صادره از وزارت , دارایی به شماره 51 / 14334 , تاریخ16 / 9 / 90 بنام آقای , غلامحسن شیخ …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز کامیون کشنده

برگ سبز کامیون کشنده , به شماره پلاک , 15 ایران 254 ع 53 , به شماره موتور , 6T0016 , به شماره شاسی …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز خودروی سواری پژو

برگ سبز خودروی سواری پژو , پارس به شماره پلاک , 15 ایران 884 س 18 , به شماره موتور , 12488062251 …

 


نیازمندیهای همشهری

گمشده

برگ سبز پژو 206 هاچ بک سفید مدل 95 به شماره پلاک 33 ایران 196ی23 شماره موتور165A0045103 شاسی : NAAP03EE9GJ810180 …

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۶۲۸۵۳  / ایمیل:Nassiri۷۲۹@yahoo.ca


نیازمندیهای همشهری