آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات پزشکی و زیبایی - درمان - درمان اعتیاد

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات پزشکی و زیبایی - درمان - درمان اعتیاد» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «خدمات پزشکی و زیبایی - درمان - درمان اعتیاد» اینجا کلیک کنید.

ترک اعتیاد هروئین

ترک اعتیاد هروئین هروئین چسیت یکی از انواع افیون هایی است که از گیاه خشخاش به دست …

۰۲۶۳۴۴۰۸۰۴۶-۰۲۱۶۵۲۹۶۷۰۱-۶۵۲۹۶۷۰۴

مرکز ترک اعتیاد

مرکز ترک اعتیاد چرا خانه سپید؟(خانه سپید کمپ نیست خانه سپید مرکز بستری ترک اعتیاد …

۰۲۶۳۴۴۰۸۰۴۶-۰۲۱۶۵۲۹۶۷۰۱-۶۵۲۹۶۷۰۴

ترک اعتیاد تریاک

ترک اعتیاد تریاک در این مقاله باهم روش ترک تریاک چگونگی ترک اعتیاد به تریاک و عوارض …

۰۲۶۳۴۴۰۸۰۴۶-۰۲۱۶۵۲۹۶۷۰۱-۶۵۲۹۶۷۰۴

ترک اعتیاد

ترک اعتیاد روان درمانی ترک اعتیاد عوامل زيادي در ايجاد اعتياد و درمان آن نقش دارند …

۰۲۶۳۴۴۰۸۰۴۶-۰۲۱۶۵۲۹۶۷۰۱-۶۵۲۹۶۷۰۴

ترک اعتیاد ترامادول

ترک اعتیاد ترامادول با نام های ترامادول ، تدامول ، بايومادول ، … از دسته داروهاي …

۰۲۶۳۴۴۰۸۰۴۶-۰۲۱۶۵۲۹۶۷۰۱-۶۵۲۹۶۷۰۴

ترک اعتیاد شیشه

ترک اعتیاد شیشه ترک اعتیاد شیشه و ترک شیشه عوارض ترک اعتیاد به شیشه و روش ترک مصرف …

۰۲۶۳۴۴۰۸۰۴۶-۰۲۱۶۵۲۹۶۷۰۱-۶۵۲۹۶۷۰۴

درمان اعتیاد پیمان

درمان اعتیاد پیمان , ایستگاه متروشریف( 92737 ) , متادون ، بوپرنورفین

تلفن: ۸ - ۶۶۰۶۶۶۰۷  


نیازمندیهای همشهری

« مرکز ترک اعتیاد »

« مرکز ترک اعتیاد » , زیرنظرمتخصین (بازدید آزاد) , درجه یک - ش م 840 / 2692

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۷۸۷۹۶و ۶ -۴۴۳۶۱۰۱۵  


نیازمندیهای همشهری

مرکزاقامتی ترک اعتیاد

مرکزاقامتی ترک اعتیاد , زیرنظربهزیستی-ش م840 / 2692 , محیطی زیبا با هتلینگ ممتاز

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۹۸۹۰۸و ۳ - ۴۴۹۹۸۰۸۲  


نیازمندیهای همشهری

مرکز ترک اعتیاد ایران

مرکز ترک اعتیاد ایران , (قیمت مناسب)درمان بامتادون , و ... (ش م4348 / 402119 )

تلفن: «مشاوره رايگان» ۸۸۲۴۴۴۶۲  


نیازمندیهای همشهری

#کمپ ازگل#

#کمپ ازگل# , ش م874 / 2694 / 717 , امیدرهایی راگاباپزشک متخصص , روان شناس،مددیاران اعتیاد , پذیرش …

تلفن: ۲۲۷۸۵۴۰۵_۲۲۷۸۵۴۱۲ ۰۹۱۲۳۹۶۲۸۰۰  


نیازمندیهای همشهری

خیابان شریعتی،قلهک

خیابان شریعتی،قلهک , سم زدایی کوتاه مدت , متادون درمانی , « با مجوز بهداشت » , دکتراعتمادیه

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۲۴۳۸۵ ۲۶۶۰۲۶۶۱  


نیازمندیهای همشهری

درمان اعتیاد دکتر باقریان

درمان اعتیاد دکتر باقریان , چهارراه یافت آباد( 46907 ) , متادون ، بوپرنورفین

تلفن: ۳ - ۶۶۲۹۳۰۳۲ و ۶۶۲۴۲۸۴۲  


نیازمندیهای همشهری

مرکز ترک اعتیاد با مجوز رسمی

مرکز ترک اعتیاد با مجوز رسمی , متادون،بوپرونورفین،مشاوره , روانشناسی ش ب1286 / 1393

تلفن: پيروزي ۳۶۶۰۰۹۲۱  


نیازمندیهای همشهری

ترک اعتیاد طریقت نو 92125

ترک اعتیاد طریقت نو 92125 , درمان مخدر با متادون ، بوپره , مشاوره ( استادمعین ، طوس )

تلفن: ۶۶۰۴۹۵۵۴ ـ ۶۶۰۴۹۷۵۸  


نیازمندیهای همشهری

ترک اعتیاد پارسایان

ترک اعتیاد پارسایان , رشید تهرانپارس ش م 131 , درمان نگهدارنده،متادون،بوپرنورفین

تلفن: ۰۹۳۶۶۱۳۰۹۸۴ - ۷۷۷۴۵۷۵۱  


نیازمندیهای همشهری

« هوالشافی »

« هوالشافی » , مرکز همای کوثر , ن.پ:65766 (مشاوره رایگان)

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۷۸۶۰۸ - ۶۶۵۲۲۱۶۸  


نیازمندیهای همشهری

ترک اعتیاد (نگاه زیبا)

ترک اعتیاد (نگاه زیبا) , روان درمانی « پاسداران » , 1199 / 1392 / ب / ش

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۳۲۸۵۷ - ۲۲۷۷۲۴۹۳  


نیازمندیهای همشهری

* درمان اعتیاد*

* درمان اعتیاد* , مرکز اقامتی میان مدت , با کادری مجرب , پزشک، روانپزشک، روانشناس , بامجوز …

تلفن: ۴ - ۷۷۱۸۱۶۷۲  


نیازمندیهای همشهری

#کمپ ازگل#

#کمپ ازگل# , ش م874 / 2694 / 717 , امیدرهایی راگاباپزشک متخصص , روان شناس،مددیاران اعتیاد , پذیرش …

تلفن: ۲۲۷۸۵۴۰۵_۲۲۷۸۵۴۱۲ ۰۹۱۲۳۹۶۲۸۰۰  


نیازمندیهای همشهری

مرکزاقامتی ترک اعتیاد

مرکزاقامتی ترک اعتیاد , زیرنظربهزیستی-ش م840 / 2692 , محیطی زیبا با هتلینگ ممتاز

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۹۸۹۰۸و ۳ - ۴۴۹۹۸۰۸۲  


نیازمندیهای همشهری

خیابان شریعتی،قلهک

خیابان شریعتی،قلهک , سم زدایی کوتاه مدت , متادون درمانی , « با مجوز بهداشت » , دکتراعتمادیه

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۲۴۳۸۵ ۲۶۶۰۲۶۶۱  


نیازمندیهای همشهری

« مرکز ترک اعتیاد »

« مرکز ترک اعتیاد » , زیرنظرمتخصین (بازدید آزاد) , درجه یک - ش م 840 / 2692

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۷۸۷۹۶و ۶ -۴۴۳۶۱۰۱۵  


نیازمندیهای همشهری

ترک اعتیاد پارسایان

ترک اعتیاد پارسایان , رشید تهرانپارس ش م 131 , درمان نگهدارنده،متادون،بوپرنورفین

تلفن: ۰۹۳۶۶۱۳۰۹۸۴ - ۷۷۷۴۵۷۵۱  


نیازمندیهای همشهری

ترک اعتیاد (نگاه زیبا)

ترک اعتیاد (نگاه زیبا) , روان درمانی « پاسداران » , 1199 / 1392 / ب / ش

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۳۲۸۵۷ - ۲۲۷۷۲۴۹۳  


نیازمندیهای همشهری

ترک اعتیاد (نگاه زیبا)

ترک اعتیاد (نگاه زیبا) , روان درمانی « پاسداران » , 1199 / 1392 / ب / ش

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۳۲۸۵۷ - ۲۲۷۷۲۴۹۳  


نیازمندیهای همشهری

درمان اعتیاد پیمان

درمان اعتیاد پیمان , ایستگاه متروشریف( 92737 ) , متادون ، بوپرنورفین

تلفن: ۸ - ۶۶۰۶۶۶۰۷  


نیازمندیهای همشهری

#کمپ ازگل#

#کمپ ازگل# , ش م874 / 2694 / 717 , امیدرهایی راگاباپزشک متخصص , روان شناس،مددیاران اعتیاد , پذیرش …

تلفن: ۲۲۷۸۵۴۰۵_۲۲۷۸۵۴۱۲ ۰۹۱۲۳۹۶۲۸۰۰  


نیازمندیهای همشهری

« هوالشافی »

« هوالشافی » , مرکز همای کوثر , ن.پ:65766 (مشاوره رایگان)

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۷۸۶۰۸ - ۶۶۵۲۲۱۶۸  


نیازمندیهای همشهری

خیابان شریعتی،قلهک

خیابان شریعتی،قلهک , سم زدایی کوتاه مدت , متادون درمانی , « با مجوز بهداشت » , دکتراعتمادیه

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۲۴۳۸۵ ۲۶۶۰۲۶۶۱  


نیازمندیهای همشهری

مرکز ترک اعتیاد با مجوز رسمی

مرکز ترک اعتیاد با مجوز رسمی , متادون،بوپرونورفین،مشاوره , روانشناسی ش ب1286 / 1393

تلفن: پيروزي ۳۶۶۰۰۹۲۱  


نیازمندیهای همشهری

« مرکز ترک اعتیاد »

« مرکز ترک اعتیاد » , زیرنظرمتخصین (بازدید آزاد) , درجه یک - ش م 840 / 2692

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۷۸۷۹۶و ۶ -۴۴۳۶۱۰۱۵  


نیازمندیهای همشهری

درمان اعتیاد دکتر باقریان

درمان اعتیاد دکتر باقریان , چهارراه یافت آباد( 46907 ) , متادون ، بوپرنورفین

تلفن: ۳ - ۶۶۲۹۳۰۳۲ و ۶۶۲۴۲۸۴۲  


نیازمندیهای همشهری

ترک اعتیاد پارسایان

ترک اعتیاد پارسایان , رشید تهرانپارس ش م 131 , درمان نگهدارنده،متادون،بوپرنورفین

تلفن: ۰۹۳۶۶۱۳۰۹۸۴ - ۷۷۷۴۵۷۵۱  


نیازمندیهای همشهری

مرکز ترک اعتیاد ایران

مرکز ترک اعتیاد ایران , (قیمت مناسب)درمان بامتادون , و ... (ش م4348 / 402119 )

تلفن: «مشاوره رايگان» ۸۸۲۴۴۴۶۲  


نیازمندیهای همشهری

مرکزاقامتی ترک اعتیاد

مرکزاقامتی ترک اعتیاد , زیرنظربهزیستی-ش م840 / 2692 , محیطی زیبا با هتلینگ ممتاز

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۹۸۹۰۸و ۳ - ۴۴۹۹۸۰۸۲  


نیازمندیهای همشهری

ترک اعتیاد طریقت نو 92125

ترک اعتیاد طریقت نو 92125 , درمان مخدر با متادون ، بوپره , مشاوره ( استادمعین ، طوس )

تلفن: ۶۶۰۴۹۵۵۴ ـ ۶۶۰۴۹۷۵۸  


نیازمندیهای همشهری

* درمان اعتیاد*

* درمان اعتیاد* , مرکز اقامتی میان مدت , با کادری مجرب , پزشک، روانپزشک، روانشناس , بامجوز …

تلفن: ۴ - ۷۷۱۸۱۶۷۲  


نیازمندیهای همشهری