مهندسین مشاور ایستا ساز

انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی از جمله ارائه برگه تعهد معماری، برگه تعهد سازه ، برگه …

۰۲۱-۶۶۰۶۹۷۰۵-۶

طراحی، نظارت، اجرا

طراحی، نظارت، اجرا -طراحی و تهیه نقشه های فاز 1 و 2 منطبق با ضوابط شهرداری -طراحی و اجرای …

۰۹۱۲۴۵۹۵۲۱۴-۰۹۳۶۱۳۵۰۳۹۵

طراحی سازه فاز 2

طراحی سازه فاز 2 , طراحی سازه‎ای بلندمرتبه

۰۹۱۹۵۵۰۰۸۸۶ ۶۶۹۳۳۲۳۳


همشهری

مکانیک ، مجری حقیقی حقوقی

مکانیک ، مجری حقیقی حقوقی , فاز 2 و تایید نظام مهندسی , طراحی‎معماری،سازه،برق و

۲۱ و ۲۲۸۹۱۰۲۰


همشهری

مهندسین مشاورحقوقی

مهندسین مشاورحقوقی , کلیه خدمات مهندسی , معماری - محاسبات , تأسیسات برق و مکانیک , خدمات …

۲۶۲۰۷۳۳۰


همشهری

مهندسین مشاورحقوقی

مهندسین مشاورحقوقی , کلیه گرایشهای , معماری - محاسبات , تأسیسات برق و مکانیک , مجری طراحی …

۲۱ و ۲۶۲۰۵۵۱۹ ۲۲۰۳۹۳۳۲


همشهری

اخذ جواز و پایان کار

اخذ جواز و پایان کار , طراحی نقشه های معماری وسازه , نقشه های فاز 2 - طراحی نما

۰۹۱۹۹۹۵۲۰۵۰ و ۲۶۷۰۱۵۰۷


همشهری

از دستور نقشه تا جواز

از دستور نقشه تا جواز , در کلیه مناطق 22 گانه با , طراحی حداکثرپارکینگ ،مدیریت پیمان

۰۹۱۲۵۴۰۱۸۳۲


همشهری

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , حقوقی کلیه گرایشها-معماری-مجری , محاسبات-تاسیسات (حتی تعطیلات)

۰۹۱۲۵۰۴۷۵۷۳ ـ ۲۲۰۳۹۳۳۰


همشهری

طراحی نما - طراحی معماری

طراحی نما - طراحی معماری , طراحی محاسبات، برق، مکانیک , فاز 1 و 2، استحکام بنا

۴۴۴۳۹۲۸۱


همشهری

(( تایید استحکام بنا ))

(( تایید استحکام بنا )) , جهت‎تغییرکاربری‎به‎اداری،تجاری , مهدکودک(مهندس‎ارشد مجاز …

۰۹۱۲۱۷۵۵۱۲۷ و ۲۲۱۱۷۸۵۹


همشهری

مهندسین مشاور رادمان

مهندسین مشاور رادمان , انجام کلیه خدمات مهندسی وشهرداری , اخذ جواز - استحکام بنا

۴۴۲۴۸۱۵۰ - ۴۴۲۴۸۱۴۳


همشهری

آتلیه تخصصی

آتلیه تخصصی , سازه و معماری , , اقتصادی ترین طراحی سازه , حداقل زمان برای طراحی , مشاوره …

يوسفي ۴۸۰۹۶


همشهری

اصلاح و ترسیم دقیق نقشه

اصلاح و ترسیم دقیق نقشه , فاز 1 و 2 - محوطه

info@afarin-arch.com ۸۸۶۰۶۸۴۸


همشهری

مهندسین مشاور تدبیر

مهندسین مشاور تدبیر , تعهد معماری ، محاسب , برق و مکانیک ، مجری حقوقی , طراحی نقشه های …

۸۸۴۶۷۲۵۴ ـ ۸۸۴۶۶۹۱۶


همشهری

مهندسین مشاور آرمان

مهندسین مشاور آرمان , کلیه خدمات مهندسی , معماری، محاسبات، تاسیسات , خدمات - نظارت - اجرا …

۰۹۱۲۱۴۹۴۹۲۷ ۴۴۲۴۲۱۸۱


همشهری

از دستور نقشه تا جواز

از دستور نقشه تا جواز , در کلیه مناطق 22 گانه با , طراحی حداکثرپارکینگ ،مدیریت پیمان

۰۹۱۲۵۴۰۱۸۳۲


همشهری

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , حقوقی کلیه گرایشها-معماری-مجری , محاسبات-تاسیسات (حتی تعطیلات)

۰۹۱۲۵۰۴۷۵۷۳ ـ ۲۲۰۳۹۳۳۰


همشهری

ایران سازه-نقشه

ایران سازه-نقشه , اخذجوازمناطق2و4و5و8،استحکام

۴۴۵۶۲۴۰۷ - ۷۷۲۲۰۵۷۶ ۰۹۰۱۶۱۹۹۱۴۸


همشهری

طراحی معماری ، نماوداخلی

طراحی معماری ، نماوداخلی , ازدستورنقشه تاجواز ، فاز 2 , طراحی‎تخصصی‎نماوداخلی‎طراحی‎سازه

۴۴۰۷۱۲۹۴ و ۴۴۰۵۰۲۲۶


همشهری

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , معماری ، محاسبات , برق و مکانیک ، نظارت , مجری ، مکانیک خاک و نما , طراحی …

۷۷۷۴۲۰۹۷ ۷۷۷۲۶۴۹۲


همشهری

(گروه مهندسین البرز)

(گروه مهندسین البرز) , طراحی دکوراسیون داخلی , محوطه سازی نما

۰۹۱۲۸۰۴۰۳۴۷و۲۲۸۹۵۴۸۰


همشهری

ویونا

ویونا , استحکام بنا , کلیه مناطق - طراحی و اخذ جواز

۰۹۱۲۲۱۱۶۳۰۴ - ۸۸۴۴۳۸۳۳


همشهری

مهندسین مشاورحقوقی

مهندسین مشاورحقوقی , کلیه خدمات مهندسی , معماری - محاسبات , تأسیسات برق و مکانیک , خدمات …

۲۶۲۰۷۳۳۰


همشهری

مهندسین مشاور آرمان

مهندسین مشاور آرمان , کلیه خدمات مهندسی , معماری، محاسبات، تاسیسات , خدمات - نظارت - اجرا …

۰۹۱۲۱۴۹۴۹۲۷ ۴۴۲۴۲۱۸۱


همشهری

طراحی سازه فاز 2

طراحی سازه فاز 2 , طراحی سازه‎ای بلندمرتبه

۰۹۱۹۵۵۰۰۸۸۶ ۶۶۹۳۳۲۳۳


همشهری

شهر آذین

شهر آذین , طراحی،نظارت واجرای 4رشته , بادفترچه‎محاسب وتائیدیه نظام

۲۶۷۶۱۷۳۶


همشهری

مامدعی تهیه بهترین طرح معماری

مامدعی تهیه بهترین طرح معماری , هستیم - اخذجواز (کلیه مناطق)

۰۹۱۲۳۸۳۲۵۷۹ ارجمندي ۷۷۹۱۱۵۶۴


همشهری

گروه مهندسین آژیراک سازه

گروه مهندسین آژیراک سازه , طراحی 4 رشته , مجری حقوقی و آزمایش خاک

۰۹۱۲۵۹۹۳۷۴۱ - ۲۶۳۲۹۵۲۹


همشهری

( در مناطق 1 و 2 و 5 )

( در مناطق 1 و 2 و 5 ) , طراحی بااخذتاییدیه نظام‎مهندسی , درمعمار،محاسب،برق،مکانیک , استحکام …

۹ ـ ۲۲۳۶۹۴۱۸


همشهری

(( تایید استحکام بنا ))

(( تایید استحکام بنا )) , جهت‎تغییرکاربری‎به‎اداری،تجاری , مهدکودک(مهندس‎ارشد مجاز …

۰۹۱۲۱۷۵۵۱۲۷ و ۲۲۱۱۷۸۵۹


همشهری

مجری حقوقی

مجری حقوقی , استحکام بنا , طراحی فاز 1 و 2 و محاسبات سازه

۰۹۱۲۳۵۹۳۲۶۹ - ۸۸۳۲۵۶۴۰


همشهری

آخرین تماس را بامابگیرید

آخرین تماس را بامابگیرید , مجری حقوقی پایه یک , بدون واسطه

۰۹۱۲۳۹۵۹۹۸۹ - ۴۴۹۶۱۵۹۵


همشهری

اصلاح و طراحی نقشه های معماری

اصلاح و طراحی نقشه های معماری , دکترا از ایتالیا ،پایه یک , فاز 1 و 2 و اجرا

۰۹۱۲۱۵۷۷۶۴۴ و ۸۸۴۰۲۱۶۱


همشهری

مهندسین مشاور ژیکان(پایه1)

مهندسین مشاور ژیکان(پایه1) , اخذجوازساختمانی،تاییدیه فاز2 , نظام و طراحی تخصصی ساختمان

۰۹۱۲۶۴۳۵۰۱۳ - ۸۸۵۱۷۵۳۴


همشهری

مشاوره رایگان،حداکثرپارکینگ

مشاوره رایگان،حداکثرپارکینگ , آزخاک محاسبات بهینه نما , استحکام بنا مجری مناسب …

۰۹۱۲۱۴۳۱۳۲۹و۸۸۲۱۷۲۰۳


همشهری

طراحی نما - طراحی معماری

طراحی نما - طراحی معماری , طراحی محاسبات، برق، مکانیک , فاز 1 و 2، استحکام بنا

۴۴۴۳۹۲۸۱


همشهری

« مهندسین مشاور پارسیان »

« مهندسین مشاور پارسیان » , تهیه نقشه،اخذجواز،انجام محاسبات , بهینه،همکاری بامهندسین …

۲ - ۲۲۱۱۹۷۸۱


همشهری

محاسبات اقتصادی،تاسیسات،

محاسبات اقتصادی،تاسیسات، , فاز1و2،تاییدیه نظام مهندسی و , شهرداری , مشاوره رایگان قیمت …

۸۸۷۸۴۱۷۴ ـ ۸۸۷۸۴۲۶۵


همشهری

مهندسین مشاور رادمان

مهندسین مشاور رادمان , انجام کلیه خدمات مهندسی وشهرداری , اخذ جواز - استحکام بنا

۴۴۲۴۸۱۵۰ - ۴۴۲۴۸۱۴۳


همشهری

مهندسین مشاور اندیشه برتر

مهندسین مشاور اندیشه برتر , معماری،محاسب،برق ومکانیک , نظارت ونقشه فاز2وشاپ باتاییدنظام

۰۹۱۲۱۰۱۱۹۹۵ ـ ۸۸۴۷۰۸۷۵


همشهری

« تایید استحکام بنا »

« تایید استحکام بنا » , جهت تغییرکاربری و پایان کار , توسط شرکت حقوقی نظام مهندسی

۰۹۱۲۱۴۰۱۱۴۶ ـ ۸۸۳۶۳۹۹۹


همشهری

استحکام بنا،طراحی فاز1و2

استحکام بنا،طراحی فاز1و2 , معماری،محاسبات،برق،مکانیک , طراحی نما،اضافی بنا،اخذجواز …

۰۹۱۲۳۷۵۳۶۸۴ - ۲۶۴۲۴۶۸۵


همشهری

مهندسین مشاور تدبیر

مهندسین مشاور تدبیر , تعهد معماری ، محاسب , برق و مکانیک ، مجری حقوقی , طراحی نقشه های …

۸۸۴۶۷۲۵۴ ـ ۸۸۴۶۶۹۱۶


همشهری

استحکام بنا

استحکام بنا , مجری حقوقی , ( بیواسطه )

۰۹۱۲۶۳۸۵۳۳۹و ۸ - ۲۲۳۷۹۰۵۶


همشهری

قیمت مناسب

قیمت مناسب , کلیه خدمات مهندسی ,

۲۱۵ و ۷۷۰۳۰۱۲۸


همشهری

دستور نقشه تا پایان کار

دستور نقشه تا پایان کار , بیواسطه - قیمت مناسب

۰۹۹۰۲۱۳۳۶۷۴ ۲۲۳۸۵۲۴۴


همشهری

مهندسین مشاورحقوقی

مهندسین مشاورحقوقی , کلیه گرایشهای , معماری - محاسبات , تأسیسات برق و مکانیک , مجری طراحی …

۲۱ و ۲۶۲۰۵۵۱۹ ۲۲۰۳۹۳۳۲


همشهری

معماری - محاسب - برق مکانیک

معماری - محاسب - برق مکانیک , طراحی فاز2،تائیدیه نظام مهندسی , ( همکاری با مهندسین )

۲ - ۴۴۱۵۵۹۴۱


همشهری

اصلاح و ترسیم دقیق نقشه

اصلاح و ترسیم دقیق نقشه , فاز 1 و 2 - محوطه

info@afarin-arch.com ۸۸۶۰۶۸۴۸


همشهری

40 % سبک سازی اسکلت

40 % سبک سازی اسکلت , شرکت مهندسین مشاور , طراحی اجرا …

۰۹۰۲۴۳۴۸۰۸۳ - ۴۴۲۱۲۳۹۴


همشهری

مکانیک ، مجری حقیقی حقوقی

مکانیک ، مجری حقیقی حقوقی , فاز 2 و تایید نظام مهندسی , طراحی‎معماری،سازه،برق و

۲۱ و ۲۲۸۹۱۰۲۰


همشهری

دستورنقشه تا جواز

دستورنقشه تا جواز , سبکترین محاسبات،استحکام بنا , مدیریت پیمان،هزینه مناسب

۸۸۳۶۵۵۱۳و۸۸۳۶۵۸۳۹


همشهری

اخذ جواز و پایان کار

اخذ جواز و پایان کار , طراحی نقشه های معماری وسازه , نقشه های فاز 2 - طراحی نما

۰۹۱۹۹۹۵۲۰۵۰ و ۲۶۷۰۱۵۰۷


همشهری

اصلاح و طراحی نقشه های معماری

اصلاح و طراحی نقشه های معماری , دکترا از ایتالیا ،پایه یک , فاز 1 و 2 و اجرا

۰۹۱۲۱۵۷۷۶۴۴ و ۸۸۴۰۲۱۶۱


همشهری

طراحی تخصصی فاز دو

طراحی تخصصی فاز دو , تاییدیه نظام

۸۸۴۲۳۴۴۷ - ۸۸۴۴۴۲۰۰


همشهری

مهندسین مشاور تدبیر

مهندسین مشاور تدبیر , تعهد معماری ، محاسب , برق و مکانیک ، مجری حقوقی , طراحی نقشه های …

۸۸۴۶۷۲۵۴ ـ ۸۸۴۶۶۹۱۶


همشهری

دستور نقشه تاجواز

دستور نقشه تاجواز , استحکام بنا مدیریت پیمان , با قیمت مناسب

۰۹۱۲۳۳۶۶۵۵۷ ـ ۸۸۹۵۹۰۷۱


همشهری

شرکت مهندسی بالاراستون سازه

شرکت مهندسی بالاراستون سازه , طراحی،اجرا،بازسازی،تهیه نقشه های , شاپ،نقشه های 3D طراحی …

۰۹۱۲۳۴۰۱۵۳۷ و ۷۷۹۲۴۸۵۰


همشهری

اصلاح و ترسیم دقیق نقشه

اصلاح و ترسیم دقیق نقشه , فاز 1 و 2 - محوطه

info@afarin-arch.com ۸۸۶۰۶۸۴۸


همشهری

مهندسین مشاور رادمان

مهندسین مشاور رادمان , انجام کلیه خدمات مهندسی وشهرداری , اخذ جواز - استحکام بنا

۴۴۲۴۸۱۵۰ - ۴۴۲۴۸۱۴۳


همشهری

همکاری با مهندسین

همکاری با مهندسین , پایه 1و 2 و 3 , عمران معماری برق مکانیک …

۴۴۹۶۱۵۹۶ و ۴۴۰۰۳۴۷۴


همشهری

استحکام بنا

استحکام بنا , مجری حقوقی , ( بیواسطه )

۰۹۱۲۶۳۸۵۳۳۹و ۸ - ۲۲۳۷۹۰۵۶


همشهری

مکانیک ، مجری حقیقی حقوقی

مکانیک ، مجری حقیقی حقوقی , فاز 2 و تایید نظام مهندسی , طراحی‎معماری،سازه،برق و

۲۱ و ۲۲۸۹۱۰۲۰


همشهری

استحکام بنا،طراحی فاز1و2

استحکام بنا،طراحی فاز1و2 , معماری،محاسبات،برق،مکانیک , طراحی نما،اضافی بنا،اخذجواز …

۰۹۱۲۳۷۵۳۶۸۴ - ۲۶۴۲۴۶۸۵


همشهری

# مهندسین مشاور#

# مهندسین مشاور# , مجری حقوقی , طراحی نما استحکام بنا , , , معماری،محاسبات،برق ومکانیک …

۲۶۷۶۳۶۱۵


همشهری

محاسبات اقتصادی،تاسیسات،

محاسبات اقتصادی،تاسیسات، , فاز1و2،تاییدیه نظام مهندسی و , شهرداری , مشاوره رایگان قیمت …

۸۸۷۸۴۱۷۴ ـ ۸۸۷۸۴۲۶۵


همشهری

مهندسین مشاورحقوقی

مهندسین مشاورحقوقی , کلیه خدمات مهندسی , معماری - محاسبات , تأسیسات برق و مکانیک , خدمات …

۲۶۲۰۷۳۳۰


همشهری

طراحی معماری،نما،سازه

طراحی معماری،نما،سازه , آزخاک مجری استحکام بنا , فاز1و2 پیمانکاری مناسب …

۰۹۱۲۲۷۵۵۹۶۴و۳۶۶۰۳۰۵۵


همشهری

« شرکت نوستاژی »

« شرکت نوستاژی » , خدمات نقشه های معماری , دیزاین‎داخلی،بازسازی،طراحی‎نما

۰۹۱۲۴۰۳۴۵۹۳و۸۸۶۶۲۱۲۷


همشهری

مشاوره،طراحی معماری زیبا،نما

مشاوره،طراحی معماری زیبا،نما , محاسبات بهینه ،تاسیسات1و2 , آزخاک استحکام بنا،مجری،مناسب …

۰۹۱۲۱۴۳۱۳۲۹و۲۲۶۳۹۴۰۹


همشهری

آتلیه تخصصی

آتلیه تخصصی , سازه و معماری , , اقتصادی ترین طراحی سازه , حداقل زمان برای طراحی , مشاوره …

يوسفي ۴۸۰۹۶


همشهری

مهندسین مشاورحقوقی

مهندسین مشاورحقوقی , کلیه گرایشهای , معماری - محاسبات , تأسیسات برق و مکانیک , مجری طراحی …

۲۱ و ۲۶۲۰۵۵۱۹ ۲۲۰۳۹۳۳۲


همشهری

مشاوره رایگان،حداکثرپارکینگ

مشاوره رایگان،حداکثرپارکینگ , آزخاک محاسبات بهینه نما , استحکام بنا مجری مناسب …

۰۹۱۲۱۴۳۱۳۲۹و۸۸۲۱۷۲۰۳


همشهری

طراحی سازه فاز 2

طراحی سازه فاز 2 , طراحی سازه‎ای بلندمرتبه

۰۹۱۹۵۵۰۰۸۸۶ ۶۶۹۳۳۲۳۳


همشهری

از دستور نقشه تا جواز

از دستور نقشه تا جواز , در کلیه مناطق 22 گانه با , طراحی حداکثرپارکینگ ،مدیریت پیمان

۰۹۱۲۵۴۰۱۸۳۲


همشهری

کلیه خدمات اخذ جواز

کلیه خدمات اخذ جواز , درکوتاهترین زمان ممکن هزینه مناسب

۸۸۴۶۶۹۸۵ و ۸۸۴۶۶۹۸۸ ۰۹۱۲۱۹۷۷۰۵۹


همشهری

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , حقوقی کلیه گرایشها-معماری-مجری , محاسبات-تاسیسات (حتی تعطیلات)

۰۹۱۲۵۰۴۷۵۷۳ ـ ۲۲۰۳۹۳۳۰


همشهری

مجری حقوقی

مجری حقوقی , طراحی فاز 1 و 2 , معماری ، سازه ، برق ومکانیک

۰۹۱۲۳۱۵۲۷۵۰و۲۶۷۰۰۶۹۰


همشهری

قیمت مناسب

قیمت مناسب , کلیه خدمات مهندسی ,

۲۱۵ و ۷۷۰۳۰۱۲۸


همشهری

( در مناطق 1 و 2 و 5 )

( در مناطق 1 و 2 و 5 ) , طراحی بااخذتاییدیه نظام‎مهندسی , درمعمار،محاسب،برق،مکانیک , استحکام …

۹ ـ ۲۲۳۶۹۴۱۸


همشهری

استحکام بنا

استحکام بنا , مجری حقوقی , ( بیواسطه )

۰۹۱۲۶۳۸۵۳۳۹و ۸ - ۲۲۳۷۹۰۵۶


همشهری

مهندسین مشاور رادمان

مهندسین مشاور رادمان , انجام کلیه خدمات مهندسی وشهرداری , اخذ جواز - استحکام بنا

۴۴۲۴۸۱۵۰ - ۴۴۲۴۸۱۴۳


همشهری

اصلاح و ترسیم دقیق نقشه

اصلاح و ترسیم دقیق نقشه , فاز 1 و 2 - محوطه

info@afarin-arch.com ۸۸۶۰۶۸۴۸


همشهری

مشاوره،طراحی معماری زیبا،نما

مشاوره،طراحی معماری زیبا،نما , محاسبات بهینه ،تاسیسات1و2 , آزخاک استحکام بنا،مجری،مناسب …

۰۹۱۲۱۴۳۱۳۲۹و۲۲۶۳۹۴۰۹


همشهری

طراحی نما - طراحی معماری

طراحی نما - طراحی معماری , طراحی محاسبات، برق، مکانیک , فاز 1 و 2، استحکام بنا

۴۴۴۳۹۲۸۱


همشهری

40 % سبک سازی اسکلت

40 % سبک سازی اسکلت , شرکت مهندسین مشاور , طراحی اجرا …

۰۹۰۲۴۳۴۸۰۸۳ - ۴۴۲۱۲۳۹۴


همشهری

اخذ جواز و پایان کار

اخذ جواز و پایان کار , طراحی نقشه های معماری وسازه , نقشه های فاز 2 - طراحی نما

۰۹۱۹۹۹۵۲۰۵۰ و ۲۶۷۰۱۵۰۷


همشهری

استحکام بنا،طراحی فاز1و2

استحکام بنا،طراحی فاز1و2 , معماری،محاسبات،برق،مکانیک , طراحی نما،اضافی بنا،اخذجواز …

۰۹۱۲۳۷۵۳۶۸۴ - ۲۶۴۲۴۶۸۵


همشهری

* شرکت مهندسی پردیس *

* شرکت مهندسی پردیس * , آزمایش خاک , استحکام بنا مجری …

۰۹۱۲۸۳۶۳۲۷۸و۳۶۶۰۶۴۰۱


همشهری

(( تایید استحکام بنا ))

(( تایید استحکام بنا )) , جهت‎تغییرکاربری‎به‎اداری،تجاری , مهدکودک(مهندس‎ارشد مجاز …

۰۹۱۲۱۷۵۵۱۲۷ و ۲۲۱۱۷۸۵۹


همشهری

شهر آذین

شهر آذین , طراحی،نظارت واجرای 4رشته , بادفترچه‎محاسب وتائیدیه نظام

۲۶۷۶۱۷۳۶


همشهری

دستورنقشه تا جواز

دستورنقشه تا جواز , سبکترین محاسبات،استحکام بنا , مدیریت پیمان،هزینه مناسب

۸۸۳۶۵۵۱۳و۸۸۳۶۵۸۳۹


همشهری

مهندسین مشاورحقوقی

مهندسین مشاورحقوقی , کلیه خدمات مهندسی , معماری - محاسبات , تأسیسات برق و مکانیک , خدمات …

۲۶۲۰۷۳۳۰


همشهری

مامدعی تهیه بهترین طرح معماری

مامدعی تهیه بهترین طرح معماری , هستیم - اخذجواز (کلیه مناطق)

۰۹۱۲۳۸۳۲۵۷۹ ارجمندي ۷۷۹۱۱۵۶۴


همشهری

دستور نقشه-استحکام بنا

دستور نقشه-استحکام بنا , 3DMAX نمای حرفه ای , مجری - هزینه مناسب

۰۹۱۲۵۳۸۲۵۲۹ - ۷۷۹۳۰۱۹۴


همشهری

# مهندسین مشاور#

# مهندسین مشاور# , مجری حقوقی , طراحی نما استحکام بنا , , , معماری،محاسبات،برق ومکانیک …

۲۶۷۶۳۶۱۵


همشهری

مهندسین مشاور ژیکان(پایه1)

مهندسین مشاور ژیکان(پایه1) , اخذجوازساختمانی،تاییدیه فاز2 , نظام و طراحی تخصصی ساختمان

۰۹۱۲۶۴۳۵۰۱۳ - ۸۸۵۱۷۵۳۴


همشهری

مهندسین مشاور رتبه یک

مهندسین مشاور رتبه یک , معماری - سازه - تاسیسات , نظارت « مدیریت پیمان »

۴۴۶۱۷۷۸۲ - ۲۲۶۵۳۵۳۲


همشهری

مهندسین مشاورحقوقی

مهندسین مشاورحقوقی , کلیه گرایشهای , معماری - محاسبات , تأسیسات برق و مکانیک , مجری طراحی …

۲۱ و ۲۶۲۰۵۵۱۹ ۲۲۰۳۹۳۳۲


همشهری

اصلاح و طراحی نقشه های معماری

اصلاح و طراحی نقشه های معماری , دکترا از ایتالیا ،پایه یک , فاز 1 و 2 و اجرا

۰۹۱۲۱۵۷۷۶۴۴ و ۸۸۴۰۲۱۶۱


همشهری

از دستور نقشه تا جواز

از دستور نقشه تا جواز , تهیه نقشه معماری محاسبات , خلاف و پایان کار مناطق1و3و4

عظيمي ۰۹۱۲۵۱۷۸۸۲۰


همشهری

مهندسین مشاور آرمان

مهندسین مشاور آرمان , کلیه خدمات مهندسی , معماری، محاسبات، تاسیسات , خدمات - نظارت - اجرا …

۰۹۱۲۱۴۹۴۹۲۷ ۴۴۲۴۲۱۸۱


همشهری

گروه مهندسین آژیراک سازه

گروه مهندسین آژیراک سازه , طراحی 4 رشته , مجری حقوقی و آزمایش خاک

۰۹۱۲۵۹۹۳۷۴۱ - ۲۶۳۲۹۵۲۹


همشهری

طراحی ویلا و نما

طراحی ویلا و نما ,

ونک ۸۸۶۶۰۶۶۵ ۰۹۱۲۲۴۵۹۰۱۰


همشهری

(گروه مهندسین البرز)

(گروه مهندسین البرز) , طراحی دکوراسیون داخلی , محوطه سازی نما

۰۹۱۲۸۰۴۰۳۴۷و۲۲۸۹۵۴۸۰


همشهری

آخرین تماس را بامابگیرید

آخرین تماس را بامابگیرید , مجری حقوقی پایه یک , بدون واسطه

۰۹۱۲۳۹۵۹۹۸۹ - ۴۴۹۶۱۵۹۵


همشهری

مهندسین مشاور تدبیر

مهندسین مشاور تدبیر , تعهد معماری ، محاسب , برق و مکانیک ، مجری حقوقی , طراحی نقشه های …

۸۸۴۶۷۲۵۴ ـ ۸۸۴۶۶۹۱۶


همشهری

مهندسین مشاور اندیشه برتر

مهندسین مشاور اندیشه برتر , معماری،محاسب،برق ومکانیک , نظارت ونقشه فاز2وشاپ باتاییدنظام

۰۹۱۲۱۰۱۱۹۹۵ ـ ۸۸۴۷۰۸۷۵


همشهری

ویونا

ویونا , استحکام بنا , کلیه مناطق - طراحی و اخذ جواز

۰۹۱۲۲۱۱۶۳۰۴ - ۸۸۴۴۳۸۳۳


همشهری

طراحی سازه فاز 2

طراحی سازه فاز 2 , طراحی سازه‎ای بلندمرتبه

۰۹۱۹۵۵۰۰۸۸۶ ۶۶۹۳۳۲۳۳


همشهری

دستور نقشه تا پایان کار

دستور نقشه تا پایان کار , بیواسطه - قیمت مناسب

۰۹۹۰۲۱۳۳۶۷۴ ۲۲۳۸۵۲۴۴


همشهری

طراحی معماری ، نماوداخلی

طراحی معماری ، نماوداخلی , ازدستورنقشه تاجواز ، فاز 2 , طراحی‎تخصصی‎نماوداخلی‎طراحی‎سازه

۴۴۰۷۱۲۹۴ و ۴۴۰۵۰۲۲۶


همشهری

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , حقوقی کلیه گرایشها-معماری-مجری , محاسبات-تاسیسات (حتی تعطیلات)

۰۹۱۲۵۰۴۷۵۷۳ ـ ۲۲۰۳۹۳۳۰


همشهری

از دستور نقشه تا جواز

از دستور نقشه تا جواز , در کلیه مناطق 22 گانه با , طراحی حداکثرپارکینگ ،مدیریت پیمان

۰۹۱۲۵۴۰۱۸۳۲


همشهری

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , معماری ، محاسبات , برق و مکانیک ، نظارت , مجری ، مکانیک خاک و نما , طراحی …

۷۷۷۴۲۰۹۷ ۷۷۷۲۶۴۹۲


همشهری

کلیه خدمات اخذ جواز

کلیه خدمات اخذ جواز , درکوتاهترین زمان ممکن هزینه مناسب

۸۸۴۶۶۹۸۵ و ۸۸۴۶۶۹۸۸ ۰۹۱۲۱۹۷۷۰۵۹


همشهری

مهندسین مشاور آرمان

مهندسین مشاور آرمان , کلیه خدمات مهندسی , معماری، محاسبات، تاسیسات , خدمات - نظارت - اجرا …

۰۹۱۲۱۴۹۴۹۲۷ ۴۴۲۴۲۱۸۱


همشهری

استحکام بنا،طراحی فاز1و2

استحکام بنا،طراحی فاز1و2 , معماری،محاسبات،برق،مکانیک , طراحی نما،اضافی بنا،اخذجواز …

۰۹۱۲۳۷۵۳۶۸۴ - ۲۶۴۲۴۶۸۵


همشهری

طراحی سازه فاز 2

طراحی سازه فاز 2 , طراحی سازه‎ای بلندمرتبه

۰۹۱۹۵۵۰۰۸۸۶ ۶۶۹۳۳۲۳۳


همشهری

مهندسین مشاورحقوقی

مهندسین مشاورحقوقی , کلیه گرایشهای , معماری - محاسبات , تأسیسات برق و مکانیک , مجری طراحی …

۲۱ و ۲۶۲۰۵۵۱۹ ۲۲۰۳۹۳۳۲


همشهری

دستور نقشه-استحکام بنا

دستور نقشه-استحکام بنا , 3DMAX نمای حرفه ای , مجری - هزینه مناسب

۰۹۱۲۵۳۸۲۵۲۹ - ۷۷۹۳۰۱۹۴


همشهری

# مهندسین مشاور#

# مهندسین مشاور# , مجری حقوقی , طراحی نما استحکام بنا , , , معماری،محاسبات،برق ومکانیک …

۲۶۷۶۳۶۱۵


همشهری

(( تایید استحکام بنا ))

(( تایید استحکام بنا )) , جهت‎تغییرکاربری‎به‎اداری،تجاری , مهدکودک(مهندس‎ارشد مجاز …

۰۹۱۲۱۷۵۵۱۲۷ و ۲۲۱۱۷۸۵۹


همشهری

مهندسین مشاورحقوقی

مهندسین مشاورحقوقی , کلیه خدمات مهندسی , معماری - محاسبات , تأسیسات برق و مکانیک , خدمات …

۲۶۲۰۷۳۳۰


همشهری

مهندسین مشاور تدبیر

مهندسین مشاور تدبیر , تعهد معماری ، محاسب , برق و مکانیک ، مجری حقوقی , طراحی نقشه های …

۸۸۴۶۷۲۵۴ ـ ۸۸۴۶۶۹۱۶


همشهری

استحکام بنا

استحکام بنا , مجری حقوقی , ( بیواسطه )

۰۹۱۲۶۳۸۵۳۳۹و ۸ - ۲۲۳۷۹۰۵۶


همشهری

اخذ جواز و پایان کار

اخذ جواز و پایان کار , طراحی نقشه های معماری وسازه , نقشه های فاز 2 - طراحی نما

۰۹۱۹۹۹۵۲۰۵۰ و ۲۶۷۰۱۵۰۷


همشهری

طراحی معماری،نما،سازه

طراحی معماری،نما،سازه , آزخاک مجری استحکام بنا , فاز1و2 پیمانکاری مناسب …

۰۹۱۲۲۷۵۵۹۶۴و۳۶۶۰۳۰۵۵


همشهری

طراحی نما - طراحی معماری

طراحی نما - طراحی معماری , طراحی محاسبات، برق، مکانیک , فاز 1 و 2، استحکام بنا

۴۴۴۳۹۲۸۱


همشهری

مشاوره،طراحی معماری زیبا،نما

مشاوره،طراحی معماری زیبا،نما , محاسبات بهینه ،تاسیسات1و2 , آزخاک استحکام بنا،مجری،مناسب …

۰۹۱۲۱۴۳۱۳۲۹و۲۲۶۳۹۴۰۹


همشهری

قیمت مناسب

قیمت مناسب , کلیه خدمات مهندسی ,

۲۱۵ و ۷۷۰۳۰۱۲۸


همشهری

مشاوره رایگان،حداکثرپارکینگ

مشاوره رایگان،حداکثرپارکینگ , آزخاک محاسبات بهینه نما , استحکام بنا مجری مناسب …

۰۹۱۲۱۴۳۱۳۲۹و۸۸۲۱۷۲۰۳


همشهری

اصلاح و طراحی نقشه های معماری

اصلاح و طراحی نقشه های معماری , دکترا از ایتالیا ،پایه یک , فاز 1 و 2 و اجرا

۰۹۱۲۱۵۷۷۶۴۴ و ۸۸۴۰۲۱۶۱


همشهری

مهندسین مشاور رادمان

مهندسین مشاور رادمان , انجام کلیه خدمات مهندسی وشهرداری , اخذ جواز - استحکام بنا

۴۴۲۴۸۱۵۰ - ۴۴۲۴۸۱۴۳


همشهری

بهترین طراحی معماری

بهترین طراحی معماری , و تامین حداکثر پارکینگ , ارائه کلیه خدمات معماری محاسباتی , نظارت …

۰۹۱۲۱۰۳۳۵۷۷ ـ ۷۷۹۰۱۶۷۹


همشهری

کلیه خدمات اخذ جواز

کلیه خدمات اخذ جواز , درکوتاهترین زمان ممکن هزینه مناسب

۸۸۴۶۶۹۸۵ و ۸۸۴۶۶۹۸۸ ۰۹۱۲۱۹۷۷۰۵۹


همشهری

اصلاح و ترسیم دقیق نقشه

اصلاح و ترسیم دقیق نقشه , فاز 1 و 2 - محوطه

info@afarin-arch.com ۸۸۶۰۶۸۴۸


همشهری

از دستور نقشه تا جواز

از دستور نقشه تا جواز , در کلیه مناطق 22 گانه با , طراحی حداکثرپارکینگ ،مدیریت پیمان

۰۹۱۲۵۴۰۱۸۳۲


همشهری

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , حقوقی کلیه گرایشها-معماری-مجری , محاسبات-تاسیسات (حتی تعطیلات)

۰۹۱۲۵۰۴۷۵۷۳ ـ ۲۲۰۳۹۳۳۰


همشهری

گروه مهندسین صدرشهران -تاسیس:1379

طرح پلان های خاص ساختمانهای مسکونی،ویلایی،تجاری،طراحی سازه ،معماری داخلی به سبک کلاسیک …

۴۴۴۰۹۵۹۶-۴۴۴۰۹۶۹۷-۴۴۴۰۹۷۹۸


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی