آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات ساختمانی - خدمات ساختمانی - ماشین آلات ساختمانی ( تاور کرین )

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات ساختمانی - خدمات ساختمانی - ماشین آلات ساختمانی ( تاور کرین )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «خدمات ساختمانی - خدمات ساختمانی - ماشین آلات ساختمانی ( تاور کرین )» اینجا کلیک کنید.

دستگاه تاورکرین

دستگاه تاورکرین , پتن 29 / 4 , با ارتفاع 30متر , و طول فلش 42 متر , فوق العاده سالم , (قیمت 85 …

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۵۲۶۴۰  


نیازمندیهای همشهری

دستگاه تاورکرین

دستگاه تاورکرین , پتن 29 / 4 , با ارتفاع 30متر , و طول فلش 42 متر , فوق العاده سالم , (قیمت 85 …

تلفن: عروجي ۰۹۱۲۱۸۵۲۶۴۰  


نیازمندیهای همشهری

تاورکرین پتن

تاورکرین پتن , 3 تن تا 20 تن , اجاره یا فروش ( لطفی)

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۲۲۴۰۹  


نیازمندیهای همشهری

تاورکرین پتن

تاورکرین پتن , 3 تن تا 20 تن , اجاره یا فروش ( لطفی)

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۲۲۴۰۹  


نیازمندیهای همشهری

تاورکرین پتن

تاورکرین پتن , 3 تن تا 20 تن , اجاره یا فروش ( لطفی)

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۲۲۴۰۹  


نیازمندیهای همشهری

تاورکرین پتن

تاورکرین پتن , 3 تن تا 20 تن , اجاره یا فروش ( لطفی)

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۲۲۴۰۹  


نیازمندیهای همشهری

تاورکرین پتن

تاورکرین پتن , 3 تن تا 20 تن , اجاره یا فروش ( لطفی)

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۲۲۴۰۹  


نیازمندیهای همشهری

تاورکرین پتن

تاورکرین پتن , 3 تن تا 20 تن , اجاره یا فروش ( لطفی)

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۲۲۴۰۹  


نیازمندیهای همشهری

فروش تاورکرین بیواسطه

فروش تاورکرین بیواسطه , پتن F2 23 مدل 92 , 8تن نصب درکارگاه ساختمانی

تلفن: مهندس کارگاه ۰۹۱۲۷۳۱۲۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

فروش تاورکرین بیواسطه

فروش تاورکرین بیواسطه , پتن F2 23 مدل 92 , 8تن نصب درکارگاه ساختمانی

تلفن: مهندس کارگاه ۰۹۱۲۷۳۱۲۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

فروش تاور زوم لاین10تن

فروش تاور زوم لاین10تن , اینورتر مدل 2013 , نصب در کارگاه ساختمانی

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۹۴۱۵۱  


نیازمندیهای همشهری

فروش تاورکرین بیواسطه

فروش تاورکرین بیواسطه , پتن F2 23 مدل 92 , 8تن نصب درکارگاه ساختمانی

تلفن: مهندس کارگاه ۰۹۱۲۷۳۱۲۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

تاورکرین 12 تن پتن

تاورکرین 12 تن پتن , اصل فرانسه مدل 1992 , ارتفاع 63 متر ، در حال کار

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۲۲۱۸۲  


نیازمندیهای همشهری

فروش تاورکرین بیواسطه

فروش تاورکرین بیواسطه , پتن F2 23 مدل 92 , 8تن نصب درکارگاه ساختمانی

تلفن: مهندس کارگاه ۰۹۱۲۷۳۱۲۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

فروش تاورکرین بیواسطه

فروش تاورکرین بیواسطه , پتن F2 23 مدل 92 , 8تن نصب درکارگاه ساختمانی

تلفن: مهندس کارگاه ۰۹۱۲۷۳۱۲۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

فروش تاورکرین بیواسطه

فروش تاورکرین بیواسطه , پتن F2 23 مدل 92 , 8تن نصب درکارگاه ساختمانی

تلفن: مهندس کارگاه ۰۹۱۲۷۳۱۲۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

فروش تاورکرین بیواسطه

فروش تاورکرین بیواسطه , پتن F2 23 مدل 92 , 8تن نصب درکارگاه ساختمانی

تلفن: مهندس کارگاه ۰۹۱۲۷۳۱۲۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

فروش تاورکرین بیواسطه

فروش تاورکرین بیواسطه , پتن F2 23 مدل 92 , 8تن نصب درکارگاه ساختمانی

تلفن: مهندس کارگاه ۰۹۱۲۷۳۱۲۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

تاورکرین 8 تن پوتن فرانسه

تاورکرین 8 تن پوتن فرانسه , بسیارتمیز درحال کار , اور حال شده

تلفن: ۰۹۱۲۰۴۰۱۸۱۶  


نیازمندیهای همشهری