فروش ویژه سرامیک استخر

البرز تایل نمایندگی پخش سرامیک البرز با بیش از دو دهه سابقه فعالیت در زمینه ی فروش سرامیک …

۰۲۱-۴۴۳۶۵۷۷۴

بهترین خریدار و فروشنده

جک و قالب ساختمانی ، داربست , بهترین خریدار و فروشنده , مثلثی ، تخته بنایی و بشکه ,

۰۹۱۲۳۲۷۷۵۶۶ - ۶۶۳۱۷۵۳۶


همشهری

نو و دست دوم

تجهیزات قالب بندی , نو و دست دوم , اجاره ، خرید و فروش , عباسی , …

۴۴۹۸۵۸۸۷ - ۴۴۹۸۴۹۹۷ ۰۹۳۶۴۵۸۲۸۹۴ ۰۹۱۲۱۰۳۰۵۴۹


همشهری

اجاره ای

قالب فلزی بتن , اجاره ای , ,

۰۹۱۲۱۳۹۱۰۷۹


همشهری

بهترین خریداروفروشنده جک

قالب بتن ومتعلقات نوودسته دوم , بهترین خریداروفروشنده جک ,

۰۹۱۲۱۹۵۰۸۵۸ - ۶۶۳۱۴۴۳۲ ۰۹۱۲۵۰۵۰۰۷۹


همشهری

(تجهیزات بتنی پویا) خریدار و

فروشنده جک وقالب ساختمانی ومثلثی , (تجهیزات بتنی پویا) خریدار و ,

۰۹۱۲۶۱۲۶۸۱۴ و ۶۶۱۳۷۷۰۶ ۰۹۱۲۲۱۲۲۰۱۹


همشهری

خرید وفروش تجهیزات بتونی

دهخدا - لوازم قالب بندی،لوله , خرید وفروش تجهیزات بتونی , جک انواع داربست وتمام متعلقات …

۰۹۱۲۱۰۷۴۶۵۰و۰۹۱۲۵۷۶۱۱۷۸


همشهری

تخته بنایی،ایرانی وروسی،ضایعات و...

خرید وفروش چوبهای ساختمانی , تخته بنایی،ایرانی وروسی،ضایعات و... ,

۰۹۲۲۳۶۴۹۰۹۴ ۰۹۱۲۸۸۹۲۹۹۶


همشهری

ساختمان (تجهیزات قالب بندی)

مقداری لوازم و اثاثیه صنعت , ساختمان (تجهیزات قالب بندی) , جک و ... ,

۰۹۱۲۶۰۷۴۸۲۵ ـ ۰۹۱۰۱۷۱۸۴۹۲


همشهری

« اجاره قالب »

بتونی و جک سقفی , « اجاره قالب » ,

۰۹۲۱۳۸۰۰۸۴۰ ۰۹۱۳۳۸۰۰۸۴۰


همشهری

خرید و فروش تجهیزات

قالب بندی و داربستی , خرید و فروش تجهیزات ,

۰۹۱۲۵۷۵۴۵۷۶ ۵۵۵۰۹۲۸۸


همشهری

تولیدکننده اسکافلدمثلثی خریدو

فروش تجهیزات قالب بتن نووکارکرده , تولیدکننده اسکافلدمثلثی خریدو , (تجهیزات قالب بتن …

۰۹۱۲۳۸۲۶۸۰۳ - ۰۹۱۲۱۹۳۰۷۷۶


همشهری

خرید و فروش جک و قالب

وداربست مثلثی دست دوم ونو , خرید و فروش جک و قالب , تجهیزات بتنی طاها ,

۰۹۱۲۱۸۵۱۹۱۶ ـ ۶۶۲۵۶۳۷۷


همشهری

, اجاره ای , قالب فلزی بتن

۰۹۱۲۱۳۹۱۰۷۹


همشهری

, اسکافلد مثلثی = 1750 , تجهیزات قالب بندی , فروش , قالب = 1550 , لوله داربست +

۰۹۱۲۶۰۵۵۵۰۷


همشهری

عباسی

عباسی , اجاره ، خرید و فروش , نو و دست دوم , تجهیزات قالب بندی …

۴۴۹۸۵۸۸۷ - ۴۴۹۸۴۹۹۷ ۰۹۳۶۴۵۸۲۸۹۴ ۰۹۱۲۱۰۳۰۵۴۹


همشهری

جک انواع داربست وتمام متعلقات

جک انواع داربست وتمام متعلقات , خرید وفروش تجهیزات بتونی , دهخدا - لوازم قالب بندی،لوله

۰۹۱۲۱۰۷۴۶۵۰و۰۹۱۲۵۷۶۱۱۷۸


همشهری

تخته بنایی،ایرانی وروسی،ضایعات و...

تخته بنایی،ایرانی وروسی،ضایعات و... , خرید وفروش چوبهای ساختمانی

۰۹۲۲۳۶۴۹۰۹۴ ۰۹۱۲۸۸۹۲۹۹۶


همشهری

خرید و فروش تجهیزات

خرید و فروش تجهیزات , قالب بندی و داربستی

۰۹۱۲۵۷۵۴۵۷۶ ۵۵۵۰۹۲۸۸


همشهری

مثلثی ، تخته بنایی و بشکه

مثلثی ، تخته بنایی و بشکه , بهترین خریدار و فروشنده , جک و قالب ساختمانی ، داربست

۰۹۱۲۳۲۷۷۵۶۶ - ۶۶۳۱۷۵۳۶


همشهری

(تجهیزات قالب بتن مهرسان)

(تجهیزات قالب بتن مهرسان) , تولیدکننده اسکافلدمثلثی خریدو , فروش تجهیزات قالب بتن نووکارکرده

۰۹۱۲۳۸۲۶۸۰۳ - ۰۹۱۲۱۹۳۰۷۷۶


همشهری

تجهیزات بتنی طاها

تجهیزات بتنی طاها , خرید و فروش جک و قالب , وداربست مثلثی دست دوم ونو

۰۹۱۲۱۸۵۱۹۱۶ ـ ۶۶۲۵۶۳۷۷


همشهری

خرید و فروش تجهیزات

خرید و فروش تجهیزات , قالب بندی و داربستی

۰۹۱۲۵۷۵۴۵۷۶ ۵۵۵۰۹۲۸۸


همشهری

(تجهیزات قالب بتن مهرسان)

(تجهیزات قالب بتن مهرسان) , تولیدکننده اسکافلدمثلثی خریدو , فروش تجهیزات قالب بتن نووکارکرده

۰۹۱۲۳۸۲۶۸۰۳ - ۰۹۱۲۱۹۳۰۷۷۶


همشهری

تجهیزات بتنی طاها

تجهیزات بتنی طاها , خرید و فروش جک و قالب , وداربست مثلثی دست دوم ونو

۰۹۱۲۱۸۵۱۹۱۶ ـ ۶۶۲۵۶۳۷۷


همشهری

تخته بنایی،ایرانی وروسی،ضایعات و...

تخته بنایی،ایرانی وروسی،ضایعات و... , خرید وفروش چوبهای ساختمانی

۰۹۲۲۳۶۴۹۰۹۴ ۰۹۱۲۸۸۹۲۹۹۶


همشهری

(تجهیزات بتنی پویا) خریدار و

(تجهیزات بتنی پویا) خریدار و , فروشنده جک وقالب ساختمانی ومثلثی

۰۹۱۲۶۱۲۶۸۱۴ و ۶۶۱۳۷۷۰۶ ۰۹۱۲۲۱۲۲۰۱۹


همشهری

جک انواع داربست وتمام متعلقات

جک انواع داربست وتمام متعلقات , خرید وفروش تجهیزات بتونی , دهخدا - لوازم قالب بندی،لوله

۰۹۱۲۱۰۷۴۶۵۰و۰۹۱۲۵۷۶۱۱۷۸


همشهری

, اجاره ای , قالب فلزی بتن

۰۹۱۲۱۳۹۱۰۷۹


همشهری

عباسی

عباسی , اجاره ، خرید و فروش , نو و دست دوم , تجهیزات قالب بندی …

۴۴۹۸۵۸۸۷ - ۴۴۹۸۴۹۹۷ ۰۹۳۶۴۵۸۲۸۹۴ ۰۹۱۲۱۰۳۰۵۴۹


همشهری

مثلثی ، تخته بنایی و بشکه

مثلثی ، تخته بنایی و بشکه , بهترین خریدار و فروشنده , جک و قالب ساختمانی ، داربست

۰۹۱۲۳۲۷۷۵۶۶ - ۶۶۳۱۷۵۳۶


همشهری

تولید کننده قالب واسکافلد

تولید کننده قالب واسکافلد , « شرکت آریا پولاد » , خریدوفروش لوازم بتن نوو دست دوم

۰۹۱۲۱۳۶۶۱۵۰


همشهری

« اجاره قالب »

« اجاره قالب » , بتونی و جک سقفی

۰۹۲۱۳۸۰۰۸۴۰ ۰۹۱۳۳۸۰۰۸۴۰


همشهری

بهترین خریداروفروشنده جک

بهترین خریداروفروشنده جک , قالب بتن ومتعلقات نوودسته دوم

۰۹۱۲۱۹۵۰۸۵۸ - ۶۶۳۱۴۴۳۲ ۰۹۱۲۵۰۵۰۰۷۹


همشهری

تولید کننده قالب واسکافلد

تولید کننده قالب واسکافلد , « شرکت آریا پولاد » , خریدوفروش لوازم بتن نوو دست دوم

۰۹۱۲۱۳۶۶۱۵۰


همشهری

جک انواع داربست وتمام متعلقات

جک انواع داربست وتمام متعلقات , خرید وفروش تجهیزات بتونی , دهخدا - لوازم قالب بندی،لوله

۰۹۱۲۱۰۷۴۶۵۰و۰۹۱۲۵۷۶۱۱۷۸


همشهری

تخته بنایی،ایرانی وروسی،ضایعات و...

تخته بنایی،ایرانی وروسی،ضایعات و... , خرید وفروش چوبهای ساختمانی

۰۹۲۲۳۶۴۹۰۹۴ ۰۹۱۲۸۸۹۲۹۹۶


همشهری

مثلثی ، تخته بنایی و بشکه

مثلثی ، تخته بنایی و بشکه , بهترین خریدار و فروشنده , جک و قالب ساختمانی ، داربست

۰۹۱۲۳۲۷۷۵۶۶ - ۶۶۳۱۷۵۳۶


همشهری

خرید و فروش تجهیزات

خرید و فروش تجهیزات , قالب بندی و داربستی

۰۹۱۲۵۷۵۴۵۷۶ ۵۵۵۰۹۲۸۸


همشهری

تجهیزات بتنی طاها

تجهیزات بتنی طاها , خرید و فروش جک و قالب , وداربست مثلثی دست دوم ونو

۰۹۱۲۱۸۵۱۹۱۶ ـ ۶۶۲۵۶۳۷۷


همشهری

(تجهیزات قالب بتن مهرسان)

(تجهیزات قالب بتن مهرسان) , تولیدکننده اسکافلدمثلثی خریدو , فروش تجهیزات قالب بتن نووکارکرده

۰۹۱۲۳۸۲۶۸۰۳ - ۰۹۱۲۱۹۳۰۷۷۶


همشهری

, اجاره ای , قالب فلزی بتن

۰۹۱۲۱۳۹۱۰۷۹


همشهری

عباسی

عباسی , اجاره ، خرید و فروش , نو و دست دوم , تجهیزات قالب بندی …

۴۴۹۸۵۸۸۷ - ۴۴۹۸۴۹۹۷ ۰۹۳۶۴۵۸۲۸۹۴ ۰۹۱۲۱۰۳۰۵۴۹


همشهری

« اجاره قالب »

« اجاره قالب » , بتونی و جک سقفی

۰۹۲۱۳۸۰۰۸۴۰ ۰۹۱۳۳۸۰۰۸۴۰


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی