آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات ساختمانی - خدمات ساختمانی - فونداسیون - اسکلت

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات ساختمانی - خدمات ساختمانی - فونداسیون - اسکلت» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «خدمات ساختمانی - خدمات ساختمانی - فونداسیون - اسکلت» اینجا کلیک کنید.

شرکت برج بتنی

شرکت برج بتنی , با 30 سال سابقه کار , « اجرای اسکلت » , انواع سقف،فونداسیون واستخر , باتضمین …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۰۵۸۲ - ۲۶۷۰۱۸۷۳ ۰۹۱۲۱۱۳۱۶۳۵  


نیازمندیهای همشهری

# اجرای اسکلت فلزی #

# اجرای اسکلت فلزی # , سازه نگهبان اسکلت بتنی , « فوندانسیون و دیوار »

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۱۳۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

ساخت و نصب اسکلت

ساخت و نصب اسکلت , بالاترین کیفیت، پایین ترین قیمت , خرده کاری،بازسازی،اسکلت نگهبانی

تلفن: ۰۹۱۰۲۸۲۸۵۲۸ ـ ۰۹۱۲۱۳۴۶۰۷۴  


نیازمندیهای همشهری

اسکلت ...

اسکلت ... , ساختمان،برج،سوله وپل عابر , پیش ساخته، جوش، اتوماتیک , رنگ نشده، نو، فروش …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۴۵۴۳ ۵۵۴۱۸۲۵۳ ـ ۰۲۱ به قيمت ورق آهن  


نیازمندیهای همشهری

فونداسیون کیلویی 220

فونداسیون کیلویی 220 , سقف کامپوزیت 12هزار , اکیپ حرفه‎ای زیرنظرمهندس عمران

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۰۵۲۴۶  


نیازمندیهای همشهری

اجرای اسکلت بتونی

اجرای اسکلت بتونی , انواع سقف و فونداسیون و استخر , با مصالح و اجرت

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۰۹۳۱۵ - ۰۹۱۲۶۸۳۵۷۹۶  


نیازمندیهای همشهری

* ساخت و نصب اسکلت *

* ساخت و نصب اسکلت * , در محل یا کارخانه ,

تلفن: ۰۹۱۰۲۱۷۲۴۷۰  


نیازمندیهای همشهری

* اجرای اسکلت بتنی *

* اجرای اسکلت بتنی * , از فونداسیون تا اتمام خرپشته , با مصالح ( تهاتر و نقد )

تلفن: محمدي ۰۹۱۲۲۴۳۸۲۷۷  


نیازمندیهای همشهری

شرکت برج بتنی

شرکت برج بتنی , با 30 سال سابقه کار , « اجرای اسکلت » , انواع سقف،فونداسیون واستخر , باتضمین …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۰۵۸۲ - ۲۶۷۰۱۸۷۳ ۰۹۱۲۱۱۳۱۶۳۵  


نیازمندیهای همشهری

اسکلت ...

اسکلت ... , ساختمان،برج،سوله وپل عابر , پیش ساخته، جوش، اتوماتیک , رنگ نشده، نو، فروش …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۴۵۴۳ ۵۵۴۱۸۲۵۳ ـ ۰۲۱ به قيمت ورق آهن  


نیازمندیهای همشهری

ساخت و نصب اسکلت

ساخت و نصب اسکلت , بالاترین کیفیت، پایین ترین قیمت , خرده کاری،بازسازی،اسکلت نگهبانی

تلفن: ۰۹۱۰۲۸۲۸۵۲۸ ـ ۰۹۱۲۱۳۴۶۰۷۴  


نیازمندیهای همشهری

ساخت و نصب اسکلت فلزی و

ساخت و نصب اسکلت فلزی و , تیرچه کرمیت همرا با پایداری گود , بدون نیلینگ و سازه نگهبان

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۳۶۳۳  


نیازمندیهای همشهری

# اجرای اسکلت فلزی #

# اجرای اسکلت فلزی # , سازه نگهبان اسکلت بتنی , « فوندانسیون و دیوار »

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۱۳۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

اجرای فونداسیون و اسکلت

اجرای فونداسیون و اسکلت , بتنی و دیوار بتنی , (فروش تیرچه)

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۶۲۲۱۶  


نیازمندیهای همشهری

ساخت و نصب اسکلت

ساخت و نصب اسکلت , در کارگاه و محل کار , با تایید مهندس ناظر

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۷۶۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

اسکلت ...

اسکلت ... , ساختمان،برج،سوله وپل عابر , پیش ساخته، جوش، اتوماتیک , رنگ نشده، نو، فروش …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۴۵۴۳ ۵۵۴۱۸۲۵۳ ـ ۰۲۱ به قيمت ورق آهن  


نیازمندیهای همشهری

شرکت برج بتنی

شرکت برج بتنی , با 30 سال سابقه کار , « اجرای اسکلت » , انواع سقف،فونداسیون واستخر , باتضمین …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۰۵۸۲ - ۲۶۷۰۱۸۷۳ ۰۹۱۲۱۱۳۱۶۳۵  


نیازمندیهای همشهری

* اجرای اسکلت بتنی *

* اجرای اسکلت بتنی * , از فونداسیون تا اتمام خرپشته , با مصالح ( تهاتر و نقد )

تلفن: محمدي ۰۹۱۲۲۴۳۸۲۷۷  


نیازمندیهای همشهری

اجرای اسکلت بتونی

اجرای اسکلت بتونی , انواع سقف و فونداسیون و استخر , با مصالح و اجرت

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۰۹۳۱۵ - ۰۹۱۲۶۸۳۵۷۹۶  


نیازمندیهای همشهری

* ساخت و نصب اسکلت *

* ساخت و نصب اسکلت * , در محل یا کارخانه ,

تلفن: ۰۹۱۰۲۱۷۲۴۷۰  


نیازمندیهای همشهری

فونداسیون کیلویی 220

فونداسیون کیلویی 220 , سقف کامپوزیت 12هزار , اکیپ حرفه‎ای زیرنظرمهندس عمران

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۰۵۲۴۶  


نیازمندیهای همشهری

آرماتور بندی وقالب بندی

آرماتور بندی وقالب بندی , فونداسیون،اجرای دیوار برشی , حائل،سقف دال بتنی و غیره

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۹۸۹۵۱  


نیازمندیهای همشهری

اسکلت ...

اسکلت ... , ساختمان،برج،سوله وپل عابر , پیش ساخته، جوش، اتوماتیک , رنگ نشده، نو، فروش …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۴۵۴۳ ۵۵۴۱۸۲۵۳ ـ ۰۲۱ به قيمت ورق آهن  


نیازمندیهای همشهری

شرکت برج بتنی

شرکت برج بتنی , با 30 سال سابقه کار , « اجرای اسکلت » , انواع سقف،فونداسیون واستخر , باتضمین …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۰۵۸۲ - ۲۶۷۰۱۸۷۳ ۰۹۱۲۱۱۳۱۶۳۵  


نیازمندیهای همشهری

ساخت انواع اسکلت

ساخت انواع اسکلت , سوله و سازه های فلزی , سبک و سنگین در کارگاه مجهز , با پرسنل مجرب و …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۲۰۸۷۱ کارگاه کرج ۸۱و ۰۲۶۳۷۳۰۸۸۸۰  


نیازمندیهای همشهری

اجرای اسکلت بتنی تا خرپشته

اجرای اسکلت بتنی تا خرپشته , (( قیمت مناسب ))

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۹۱۹۵۲ ۵۵۸۰۷۹۰۰ - ۰۹۱۲۱۱۶۲۳۷۷  


نیازمندیهای همشهری

آرماتور بندی وقالب بندی

آرماتور بندی وقالب بندی , فونداسیون،اجرای دیوار برشی , حائل،سقف دال بتنی و غیره

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۹۸۹۵۱  


نیازمندیهای همشهری

آرماتور بندی وقالب بندی

آرماتور بندی وقالب بندی , فونداسیون،اجرای دیوار برشی , حائل،سقف دال بتنی و غیره

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۹۸۹۵۱  


نیازمندیهای همشهری

اجرای اسکلت بتونی

اجرای اسکلت بتونی , انواع سقف و فونداسیون و استخر , با مصالح و اجرت

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۰۹۳۱۵ - ۰۹۱۲۶۸۳۵۷۹۶  


نیازمندیهای همشهری

فونداسیون کیلویی 220

فونداسیون کیلویی 220 , سقف کامپوزیت 12هزار , اکیپ حرفه‎ای زیرنظرمهندس عمران

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۰۵۲۴۶  


نیازمندیهای همشهری

* ساخت و نصب اسکلت *

* ساخت و نصب اسکلت * , در محل یا کارخانه ,

تلفن: ۰۹۱۰۲۱۷۲۴۷۰  


نیازمندیهای همشهری

* اجرای اسکلت بتنی *

* اجرای اسکلت بتنی * , از فونداسیون تا اتمام خرپشته , با مصالح ( تهاتر و نقد )

تلفن: محمدي ۰۹۱۲۲۴۳۸۲۷۷  


نیازمندیهای همشهری

شرکت برج بتنی

شرکت برج بتنی , با 30 سال سابقه کار , « اجرای اسکلت » , انواع سقف،فونداسیون واستخر , باتضمین …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۰۵۸۲ - ۲۶۷۰۱۸۷۳ ۰۹۱۲۱۱۳۱۶۳۵  


نیازمندیهای همشهری

# اجرای اسکلت فلزی #

# اجرای اسکلت فلزی # , سازه نگهبان اسکلت بتنی , « فوندانسیون و دیوار »

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۱۳۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

اجرای فونداسیون و اسکلت

اجرای فونداسیون و اسکلت , بتنی و دیوار بتنی , (فروش تیرچه)

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۶۲۲۱۶  


نیازمندیهای همشهری

اسکلت ...

اسکلت ... , ساختمان،برج،سوله وپل عابر , پیش ساخته، جوش، اتوماتیک , رنگ نشده، نو، فروش …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۴۵۴۳ ۵۵۴۱۸۲۵۳ ـ ۰۲۱ به قيمت ورق آهن  


نیازمندیهای همشهری

آرماتور بندی وقالب بندی

آرماتور بندی وقالب بندی , فونداسیون،اجرای دیوار برشی , حائل،سقف دال بتنی و غیره

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۹۸۹۵۱  


نیازمندیهای همشهری

اسکلت ...

اسکلت ... , ساختمان،برج،سوله وپل عابر , پیش ساخته، جوش، اتوماتیک , رنگ نشده، نو، فروش …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۴۵۴۳ ۵۵۴۱۸۲۵۳ ـ ۰۲۱ به قيمت ورق آهن  


نیازمندیهای همشهری

شرکت برج بتنی

شرکت برج بتنی , با 30 سال سابقه کار , « اجرای اسکلت » , انواع سقف،فونداسیون واستخر , باتضمین …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۰۵۸۲ - ۲۶۷۰۱۸۷۳ ۰۹۱۲۱۱۳۱۶۳۵  


نیازمندیهای همشهری

آرماتور بندی وقالب بندی

آرماتور بندی وقالب بندی , فونداسیون،اجرای دیوار برشی , حائل،سقف دال بتنی و غیره

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۹۸۹۵۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت برج بتنی

شرکت برج بتنی , با 30 سال سابقه کار , « اجرای اسکلت » , انواع سقف،فونداسیون واستخر , باتضمین …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۰۵۸۲ - ۲۶۷۰۱۸۷۳ ۰۹۱۲۱۱۳۱۶۳۵  


نیازمندیهای همشهری

اسکلت ...

اسکلت ... , ساختمان،برج،سوله وپل عابر , پیش ساخته، جوش، اتوماتیک , رنگ نشده، نو، فروش …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۴۵۴۳ ۵۵۴۱۸۲۵۳ ـ ۰۲۱ به قيمت ورق آهن  


نیازمندیهای همشهری

شرکت برج بتنی

شرکت برج بتنی , با 30 سال سابقه کار , « اجرای اسکلت » , انواع سقف،فونداسیون واستخر , باتضمین …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۰۵۸۲ - ۲۶۷۰۱۸۷۳ ۰۹۱۲۱۱۳۱۶۳۵  


نیازمندیهای همشهری

اسکلت ...

اسکلت ... , ساختمان،برج،سوله وپل عابر , پیش ساخته، جوش، اتوماتیک , رنگ نشده، نو، فروش …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۴۵۴۳ ۵۵۴۱۸۲۵۳ ـ ۰۲۱ به قيمت ورق آهن  


نیازمندیهای همشهری

# اجرای اسکلت فلزی #

# اجرای اسکلت فلزی # , سازه نگهبان اسکلت بتنی , « فوندانسیون و دیوار »

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۱۳۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

* اجرای اسکلت بتنی *

* اجرای اسکلت بتنی * , از فونداسیون تا اتمام خرپشته , با مصالح ( تهاتر و نقد )

تلفن: محمدي ۰۹۱۲۲۴۳۸۲۷۷  


نیازمندیهای همشهری

* ساخت و نصب اسکلت *

* ساخت و نصب اسکلت * , در محل یا کارخانه ,

تلفن: ۰۹۱۰۲۱۷۲۴۷۰  


نیازمندیهای همشهری

اجرای اسکلت بتونی

اجرای اسکلت بتونی , انواع سقف و فونداسیون و استخر , با مصالح و اجرت

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۰۹۳۱۵ - ۰۹۱۲۶۸۳۵۷۹۶  


نیازمندیهای همشهری

فونداسیون کیلویی 220

فونداسیون کیلویی 220 , سقف کامپوزیت 12هزار , اکیپ حرفه‎ای زیرنظرمهندس عمران

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۰۵۲۴۶  


نیازمندیهای همشهری

آرماتور بندی وقالب بندی

آرماتور بندی وقالب بندی , فونداسیون،اجرای دیوار برشی , حائل،سقف دال بتنی و غیره

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۹۸۹۵۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت برج بتنی

شرکت برج بتنی , با 30 سال سابقه کار , « اجرای اسکلت » , انواع سقف،فونداسیون واستخر , باتضمین …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۰۵۸۲ - ۲۶۷۰۱۸۷۳ ۰۹۱۲۱۱۳۱۶۳۵  


نیازمندیهای همشهری

اسکلت ...

اسکلت ... , ساختمان،برج،سوله وپل عابر , پیش ساخته، جوش، اتوماتیک , رنگ نشده، نو، فروش …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۴۵۴۳ ۵۵۴۱۸۲۵۳ ـ ۰۲۱ به قيمت ورق آهن  


نیازمندیهای همشهری

ساخت و نصب اسکلت فلزی و

ساخت و نصب اسکلت فلزی و , تیرچه کرمیت همرا با پایداری گود , بدون نیلینگ و سازه نگهبان

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۳۶۳۳  


نیازمندیهای همشهری

اجرای اسکلت بتونی

اجرای اسکلت بتونی , انواع سقف و فونداسیون و استخر , با مصالح و اجرت

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۰۹۳۱۵ - ۰۹۱۲۶۸۳۵۷۹۶  


نیازمندیهای همشهری

اجرای کلیه سازه ها

اجرای کلیه سازه ها , ( صدرا ) , محل و کارخانه - سه راه افسریه

تلفن: ۰۹۱۹۹۵۱۶۱۵۷و۰۹۱۲۱۳۷۲۷۵۵  


نیازمندیهای همشهری

فونداسیون کیلویی 220

فونداسیون کیلویی 220 , سقف کامپوزیت 12هزار , اکیپ حرفه‎ای زیرنظرمهندس عمران

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۰۵۲۴۶  


نیازمندیهای همشهری

* اجرای اسکلت بتنی *

* اجرای اسکلت بتنی * , از فونداسیون تا اتمام خرپشته , با مصالح ( تهاتر و نقد )

تلفن: محمدي ۰۹۱۲۲۴۳۸۲۷۷  


نیازمندیهای همشهری

* ساخت و نصب اسکلت *

* ساخت و نصب اسکلت * , در محل یا کارخانه ,

تلفن: ۰۹۱۰۲۱۷۲۴۷۰  


نیازمندیهای همشهری

اجرای فونداسیون اسکلت بتنی

اجرای فونداسیون اسکلت بتنی , کرومیت سقف کامپوزیت , دیوار برشی و مخزن آب

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۴۰۳۵۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت برج بتنی

شرکت برج بتنی , با 30 سال سابقه کار , « اجرای اسکلت » , انواع سقف،فونداسیون واستخر , باتضمین …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۰۵۸۲ - ۲۶۷۰۱۸۷۳ ۰۹۱۲۱۱۳۱۶۳۵  


نیازمندیهای همشهری

اسکلت ...

اسکلت ... , ساختمان،برج،سوله وپل عابر , پیش ساخته، جوش، اتوماتیک , رنگ نشده، نو، فروش …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۴۵۴۳ ۵۵۴۱۸۲۵۳ ـ ۰۲۱ به قيمت ورق آهن  


نیازمندیهای همشهری

# اجرای اسکلت فلزی #

# اجرای اسکلت فلزی # , سازه نگهبان اسکلت بتنی , « فوندانسیون و دیوار »

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۱۳۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

کر گیری بتن ،کاشت میلگرد

کر گیری بتن ،کاشت میلگرد , و نصب رول بولت , در اسرع وقت

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۱۶۷۳۱  


نیازمندیهای همشهری