آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات ساختمانی - خدمات ساختمانی - خدمات سازه های بتنی

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات ساختمانی - خدمات ساختمانی - خدمات سازه های بتنی» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «خدمات ساختمانی - خدمات ساختمانی - خدمات سازه های بتنی» اینجا کلیک کنید.

دستگاه کر گیری

دستگاه کرگیری مدل B50 and DD200 فروش دستگاه کرگیری نو و دسته دوم و خدمات برش بتن دستگاه کر …

۰۹۱۲-۸۴۸۲۲۴۰

کاشت میلگرد، برش بتن

کاشت میلگرد، برش بتن , کرگیری، نصب پلیت، تقویت سازه , تخریب، مقاوم سازی بتنی وفلزی

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۶۳۴۲۱  


نیازمندیهای همشهری

* خدمات فنی هیلتی *

* خدمات فنی هیلتی * , برش بتن،سوراخکاری،کرگیری , کاشت میلگرد و رول بلت

تلفن: ۶۶۷۲۵۲۶۲ - ۰۹۱۲۳۳۳۶۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

گسترش صنعت هیلتی

گسترش صنعت هیلتی , برش بتن باسیم برش ،کرگیری , کاشت میلگرد ( با 30 % تخفیف )

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۳۸۰۹۸  


نیازمندیهای همشهری

* خدمات فنی هیلتی *

* خدمات فنی هیلتی * , برش بتن،سوراخکاری،کرگیری , کاشت میلگرد و رول بلت

تلفن: ۶۶۷۲۵۲۶۲ - ۰۹۱۲۳۳۳۶۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

سوراخکاری،کاشت آرماتورو

سوراخکاری،کاشت آرماتورو , بولت،نصب پلیت باچسب هیلتی , کرگیری30درصد تخفیف چسب

تلفن: ايده سازه ۰۹۱۹۴۹۹۸۱۲۲  


نیازمندیهای همشهری

کاشت میلگرد، برش بتن

کاشت میلگرد، برش بتن , کرگیری، نصب پلیت، تقویت سازه , تخریب، مقاوم سازی بتنی وفلزی

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۶۳۴۲۱  


نیازمندیهای همشهری

گسترش صنعت هیلتی

گسترش صنعت هیلتی , برش بتن باسیم برش ،کرگیری , کاشت میلگرد ( با 30 % تخفیف )

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۳۸۰۹۸  


نیازمندیهای همشهری

هیلتی کاران PM

هیلتی کاران PM , انجام مقاوم سازی-برش بتن , کاشت میلگرد با چسب بتن , # مشاوره و بازدید رایگان …

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۵۹۸۶۹ ـ ۸۸۲۰۱۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

برش بتن،کرگیری جهت عبورلوله

برش بتن،کرگیری جهت عبورلوله , کاشت بولت مکانیکی وشیمیایی , کاشت میلگرد ونصب صفحه پلیت

تلفن: ۰۹۱۲۷۵۴۶۶۸۱  


نیازمندیهای همشهری

برش بتن،کرگیری جهت عبورلوله

برش بتن،کرگیری جهت عبورلوله , کاشت بولت مکانیکی وشیمیایی , کاشت میلگرد ( با تخفیف ویژه

تلفن: ۰۹۱۲۷۴۷۵۶۹۱ - ۰۹۱۲۷۴۹۴۵۵۶  


نیازمندیهای همشهری

گسترش صنعت هیلتی

گسترش صنعت هیلتی , برش بتن باسیم برش ،کرگیری , کاشت میلگرد ( با 30 % تخفیف )

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۳۸۰۹۸  


نیازمندیهای همشهری

* خدمات فنی هیلتی *

* خدمات فنی هیلتی * , برش بتن،سوراخکاری،کرگیری , کاشت میلگرد و رول بلت

تلفن: ۶۶۷۲۵۲۶۲ - ۰۹۱۲۳۳۳۶۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

کاشت میلگرد، برش بتن

کاشت میلگرد، برش بتن , کرگیری، نصب پلیت، تقویت سازه , تخریب، مقاوم سازی بتنی وفلزی

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۶۳۴۲۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بتن برش تهران

شرکت بتن برش تهران , شماره ثبت 314277 , ISO9001,10004,10006 , طراحی و اجرای مقاوم سازی , FRP - کاشت میلگرد …

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۱۳۷۵۰ - ۶۶۰۱۴۷۲۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بتن برش تهران

شرکت بتن برش تهران , شماره ثبت 314277 , ISO9001,10004,10006 , طراحی و اجرای مقاوم سازی , FRP - کاشت میلگرد …

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۱۳۷۵۰ - ۶۶۰۱۴۷۲۹  


نیازمندیهای همشهری

برش بتن،کرگیری جهت عبورلوله

برش بتن،کرگیری جهت عبورلوله , کاشت بولت مکانیکی وشیمیایی , کاشت میلگرد ونصب صفحه پلیت

تلفن: ۰۹۱۲۷۵۴۶۶۸۱  


نیازمندیهای همشهری

گسترش صنعت هیلتی

گسترش صنعت هیلتی , برش بتن باسیم برش ،کرگیری , کاشت میلگرد ( با 30 % تخفیف )

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۳۸۰۹۸  


نیازمندیهای همشهری

هیلتی کاران PM

هیلتی کاران PM , انجام مقاوم سازی-برش بتن , کاشت میلگرد با چسب بتن , # مشاوره و بازدید رایگان …

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۵۹۸۶۹ ـ ۸۸۲۰۱۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

* خدمات فنی هیلتی *

* خدمات فنی هیلتی * , برش بتن،سوراخکاری،کرگیری , کاشت میلگرد و رول بلت

تلفن: ۶۶۷۲۵۲۶۲ - ۰۹۱۲۳۳۳۶۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

کاشت میلگرد، برش بتن

کاشت میلگرد، برش بتن , کرگیری، نصب پلیت، تقویت سازه , تخریب، مقاوم سازی بتنی وفلزی

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۶۳۴۲۱  


نیازمندیهای همشهری

برش بتن کرگیری

برش بتن کرگیری , سوراخ کاری،کاشت آرماتور , و بولت تخریب بتن

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۰۷۸۳۷ ـ ۸۸۸۳۴۱۶۸  


نیازمندیهای همشهری

برش بتن،کرگیری جهت عبورلوله

برش بتن،کرگیری جهت عبورلوله , کاشت بولت مکانیکی وشیمیایی , کاشت میلگرد ( با تخفیف ویژه

تلفن: ۰۹۱۲۷۴۷۵۶۹۱ - ۰۹۱۲۷۴۹۴۵۵۶  


نیازمندیهای همشهری

گسترش صنعت هیلتی

گسترش صنعت هیلتی , برش بتن باسیم برش ،کرگیری , کاشت میلگرد ( با 30 % تخفیف )

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۳۸۰۹۸  


نیازمندیهای همشهری

کاشت میلگرد، برش بتن

کاشت میلگرد، برش بتن , کرگیری، نصب پلیت، تقویت سازه , تخریب، مقاوم سازی بتنی وفلزی

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۶۳۴۲۱  


نیازمندیهای همشهری

* خدمات فنی هیلتی *

* خدمات فنی هیلتی * , برش بتن،سوراخکاری،کرگیری , کاشت میلگرد و رول بلت

تلفن: ۶۶۷۲۵۲۶۲ - ۰۹۱۲۳۳۳۶۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بتن برش تهران

شرکت بتن برش تهران , شماره ثبت 314277 , ISO9001,10004,10006 , طراحی و اجرای مقاوم سازی , FRP - کاشت میلگرد …

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۱۳۷۵۰ - ۶۶۰۱۴۷۲۹  


نیازمندیهای همشهری

خواندنی از سراسر وب