بنایی ساختمان

بنا استا گچکار ساختمان کلیی کارهای ساختمانی انجام میشود گچ کار لکه گیری خورده کاری …

۰۹۱۲۷۶۹۰۰۸۲-۰۹۳۶۱۷۷۳۰۸۹

کاشی کاری سنگ کاری........

تعمیرات وتغییرات ، رفع نم ،کاشی کاری(نصب کاشی به صورت چسبی ودوغابی)، سنگ کاری(نصب سنگ …

۰۹۱۹۲۶۶۲۴۸۹

تعمیرات و تغییرات

تعمیرات و تغییرات , کاشی ، سرامیک ، رفع نم , دیوارچینی بامناسب ترین قیمت، برای اطلاعات …

۰۹۰۳۴۹۶۴۷۷۱

خدمات ساختمانی

تعمیرات وتغییرات ، کاشی کاری، سنگ کاری، سیمان کاری،دیوارچینی، گچ کاری

۰۹۳۵۹۱۰۰۷۱۲

بنائی وتعمیرات ساختمان

بنائی وتعمیرات ساختمان=رفع نم باضمانت=تبدیل توالت ایرانی به فزنگی=بازسازی وآبندی کف …

۰۲۱-۴۴۸۳۱۵۲۱-۰۲۱-۶۶۳۷۴۰۹۸

بنائی=رفع نم باضمانت

انواع بنائی=رفع نم با ضمانت=نشت یابی با دستگاه تضمینی=تبدیل توالت ایرانی به فرنگی=تعویض …

۰۲۱-۶۶۸۶۵۹۴۸-۰۲۱۴۴۸۳۱۵۲۱

بازسازی وتعمیرات وبنائی

بنائی وباز سازی ساختمان=تعویض سرویس بهداشتی=تعغیرات وجابجائی لوله های آب وفاضلاب=جابجائی …

۰۹۱۲۲۰۳۰۹۷۹-۶۶۸۶۵۹۴۸

نصب کاشی و سرامیک چسبی

نصب کاشی و سرامیک چسبی سریع و ارزان با کیفیت عالی 09125541129-معمار احمد کارخانه - لطفا از …

۰۹۱۲۵۵۴۱۱۲۹-۰۹۳۹۶۶۱۷۱۲۵

بنائی=بازسازی

بنائی ونوسازی=تعمیرات وتعغیرات ساختمان=رفع نم با ضمانت=باز سازی سرویس بهداشتی=jتبدیل …

۰۹۱۲۲۰۳۰۹۷۹-۶۶۳۷۴۰۹۸

X نصب انواع کاشی X

X نصب انواع کاشی X , مستقیم با استادکار , و سرامیک چسبی و دوغابی

۸۸۴۲۳۶۲۹ و ۰۹۱۲۲۱۶۲۶۰۹


همشهری

کاشی ، سرامیک،سنگ آنتیک

کاشی ، سرامیک،سنگ آنتیک , «خرده کاری» , تعمیرات،بازسازی،رفع نم

۰۹۱۲۳۲۵۴۷۲۱ - ۸۸۵۴۶۶۰۷


همشهری

اجرای گچ کاری دکور،نورمخفی

اجرای گچ کاری دکور،نورمخفی , تغییرات و تعمیرات کلی و جزئی , مستقیم با استاد کار

۰۹۱۲۳۷۹۷۴۹۳


همشهری

کف،راه پله،موزاییک،سرامیک

کف،راه پله،موزاییک،سرامیک , انجام کارهای سنگ کاری نما , مستقیم با استاد کار

۰۹۱۹۶۴۱۵۵۷۹


همشهری

کلی و جزئی

کلی و جزئی , کلیه کارهای بنائی

۰۹۱۹۱۷۸۹۳۴۳ ۶۶۳۷۶۳۶۷


همشهری

کاشی - ایزوگام - گچکاری

کاشی - ایزوگام - گچکاری , تعمیر و بازسازی , رفع نم - لوله کشی

۸۸۳۳۷۹۵۵ و ۲۲۳۷۷۱۶۹


همشهری

تعمیرات ، رفع نم ، بازسازی

تعمیرات ، رفع نم ، بازسازی , خرده کاری ، گچ کاری ، بنایی , رفع نم سرویس (شبانه روزی)

۴۴۲۲۶۰۸۷ و ۶۶۰۲۴۹۸۰


همشهری

*بازسازی ساختمان *

*بازسازی ساختمان * , گچ،کاشی ،لوله کشی رفع نم(سعیدی) , تعمیرات/تغییرات / کلی وجزئی

۰۹۱۲۵۷۳۰۳۵۱و۲۲۶۱۱۷۴۴


همشهری

تعمیرات - تغییرات - بازسازی

تعمیرات - تغییرات - بازسازی , رفع نم حمام و توالت

۲۶۶۰۱۸۲۰ - ۴۴۴۹۶۳۳۰ ۸۶۰۲۷۵۶۳


همشهری

تعمیرات کلی ساختمان (محمدی)*

تعمیرات کلی ساختمان (محمدی)* , سنگ آنتیک - کاشی - سرامیک , سنگ کاری نما

۰۹۱۹۴۴۶۳۶۴۳و۶۶۰۳۳۶۱۶


همشهری

, , بنایی کلیه امور گچکاری …

۰۹۱۲۵۹۳۲۳۷۰


همشهری

بازسازی- تعمیرات -خرده کاری

بازسازی- تعمیرات -خرده کاری , بنایی /گچکاری /کاشی / سنگ , تخریب /لوله کشی /رفع نم

۰۹۱۲۳۴۹۰۹۶۱و۲۲۸۸۶۳۴۳


همشهری

پذیرفته میشود (همتی)

پذیرفته میشود (همتی) , گچ بری گچ کاری , کلیه کارهای ساختمانی

۰۹۱۲۳۰۵۷۴۳۲


همشهری

( تشخیص با دستگاه )

( تشخیص با دستگاه ) , رفع نم حمام و توالت , لوله کشی ، مواد ، کلیه امور بنایی

استادكار ۰۹۱۲۸۳۳۶۱۶۹ ۷۷۵۵۲۰۴۳ ۸۸۴۷۱۲۴۱ ۲۲۹۰۳۴۰۴


همشهری

کلیه کارهای ساختمانی

کلیه کارهای ساختمانی , ازابتدا تا انتها- بازسازی , تعمیرات - تغییرات درسراسرکشور

۰۹۱۲۱۳۴۸۲۴۱


همشهری

گچکاری و تعمیرات و گچبری

گچکاری و تعمیرات و گچبری , دیوارگچی ارزان و درجه یک , سراسر تهران (حتی روزمزد)

۰۹۱۲۶۴۹۹۴۲۰ - ۴۴۸۷۲۲۸۰


همشهری

گچ - سرامیک - کاشی - لوله کشی

گچ - سرامیک - کاشی - لوله کشی , کلیه امور بنایی ساختمان , تعمیرات ساختمان

۰۹۱۲۳۴۹۴۱۶۶ و ۸۸۶۰۳۸۴۰


همشهری

انجام‏انواع‏سنگ،سرامیک،کاشی

انجام‏انواع‏سنگ،سرامیک،کاشی , تعمیرات × تغییرات , نما و غیره (استادکاراحمدی)

۰۹۱۹۲۱۴۴۳۳۷ - ۷۷۱۲۵۰۶۴


همشهری

انجام کلیه کارهای ساختمانی

انجام کلیه کارهای ساختمانی , تعمیرات ، بازسازی ، سرامیک , کاشی کاری و گچ کاری ، لوله …

۶۶۱۴۰۹۷۹ - ۵۵۷۸۵۱۵۰


همشهری

گچبری - گچکاری

گچبری - گچکاری , « کلی و جزئی » , بازسازی و تعمیرات (مناطق1تا4)

۷۷۶۹۶۲۹۳ - ۰۹۱۲۱۴۵۳۹۵۳


همشهری

کاشی سرامیک بلکا گچ لوله کشی

کاشی سرامیک بلکا گچ لوله کشی , ایزوگام نقاشی بازدید رایگان , رفع نم با تضمین کتبی …

۰۹۱۲۹۳۷۱۱۶۲ ـ ۷۷۶۲۹۹۵۷


همشهری

کاشی ،سرامیک ،سنگ ،گچ ،رفع نم

کاشی ،سرامیک ،سنگ ،گچ ،رفع نم , تعمیرات و تغییرات , حمام و دستشویی با 25سال سابقه

۰۹۱۹۳۰۴۷۰۱۵ و ۷۷۶۹۷۹۸۶


همشهری

گچ بری،گچ کاری،کاشی وسرامیک

گچ بری،گچ کاری،کاشی وسرامیک , کلیه کارهای ساختمانی , مستقیم با استادکار

۰۹۳۹۱۸۲۱۷۶۸


همشهری

کلی و جزئی (تهران و حومه)

کلی و جزئی (تهران و حومه) , انجام کلیه کارهای گچکاری , تعمیرات ،دکور ،آرک ،ابزار و...

کامياب ۰۹۱۲۶۸۳۸۵۳۳


همشهری

کارهای ساختمانی بصورت کلی وجزئی

کارهای ساختمانی بصورت کلی وجزئی , تعمیرات و تغییرات انجام کلیه , سنگ کاری،کاشی کاری،گچ …

۰۹۳۶۰۴۲۸۱۳۷


همشهری

گچ کاری

گچ کاری , آرک و اپن نور مخفی , رابیتس کاری

۰۹۱۰۰۲۰۸۳۹۴ - ۰۹۱۲۴۲۰۸۳۹۴


همشهری

گچکاری و گچبری قادری

گچکاری و گچبری قادری , سفید کاری - ابزار - نورمخفی

۰۹۱۲۵۳۵۷۰۶۹ ۰۹۱۲۷۲۰۵۸۶۴


همشهری

گچ کاری کلی و جزئی

گچ کاری کلی و جزئی , ابزار ، نور مخفی ، گچبری , قیمت مناسب

۰۹۱۲۳۹۶۲۷۸۳ و ۲۲۹۰۷۲۰۶


همشهری

کلیه کارهای گچ و کاشی

کلیه کارهای گچ و کاشی , با نمونه کار و نازلترین قیمت , در سریع ترین زمان کلی و جزئی

۰۹۱۲۶۸۰۳۵۶۸ و ۷۷۲۵۴۳۹۷


همشهری

کلیه خدمات ساختمانی

کلیه خدمات ساختمانی , خرده کاری،همه نقاط( اکیپ کامل) , نقاشی،ایزوگام،رفع نم،لوله کشی

۸۸۸۵۱۸۷۸ - ۲۲۶۶۱۳۸۷


همشهری

گچکاری دستی،خرده کاری ونقاشی

گچکاری دستی،خرده کاری ونقاشی , گچبری مدرن , آرک،اپن،رابیتس بندی ،نورمخفی

بيواسطه ۰۹۱۲۳۲۴۷۲۰۳


همشهری

گچکاری و گچبری با ابزار

گچکاری و گچبری با ابزار , نورمخفی ( کلی و جزئی-قیمت مناسب)

۰۹۰۱۶۱۱۹۰۰۲ ۰۹۱۲۱۳۰۶۱۲۵


همشهری

بدون خرابی ،گچ ،کاشی ،سرامیک

بدون خرابی ،گچ ،کاشی ،سرامیک , تعمیرات و بازسازی , رفع نم حمام و توالت با مواد , شبانه …

۰۹۱۹۵۲۸۳۶۵۸ تمام نقاط ۲۶۸۵۰۲۸۷


همشهری

کاشی،سرامیک،سیمان،موزاییک

کاشی،سرامیک،سیمان،موزاییک , برطرف کردن نم وایزوگام کاری , تغییرات-تعمیرات(کلی،جزیی)

زماني ۲۵ - ۰۹۱۹۰۰۹۹۰۲۴


همشهری

بازدیدرایگان - شبانه روزی

بازدیدرایگان - شبانه روزی , تضمینی،کاشی،نقاشی،لوله کشی , تعمیرات و بازسازی , خدمات ساختمانی …

۰۹۱۲۵۹۹۶۰۶۳ ۷۷۵۸۱۳۷۹ - ۸۸۴۰۱۱۵۶


همشهری

گچ - سرامیک - کاشی - لوله کشی

گچ - سرامیک - کاشی - لوله کشی , کلیه امور بنایی ساختمان , تعمیرات ساختمان

۰۹۱۲۳۴۹۴۱۶۶ و ۸۸۶۰۳۸۴۰


همشهری

کاشی سرامیک بلکا گچ لوله کشی

کاشی سرامیک بلکا گچ لوله کشی , ایزوگام نقاشی بازدید رایگان , رفع نم با تضمین کتبی …

۰۹۱۲۹۳۷۱۱۶۲ ـ ۷۷۶۲۹۹۵۷


همشهری

, گچ کاری - ابزار - اپن - , دیوارکشی - لکه گیری و...

۰۹۱۲۴۴۴۵۴۹۸


همشهری

تعمیرات و تغییرات ساختمان

تعمیرات و تغییرات ساختمان , سنگ کاری،سرامیک کاری , مستقیم با استاد کار

۰۹۳۸۹۵۲۴۶۲۸


همشهری

بازدید رایگان

بازدید رایگان , بنایی - گچکاری - نقاشی , تعمیرات

۰۹۱۹۵۳۳۶۱۱۹ و ۷۷۹۹۸۲۳۶


همشهری

در تمام نقاط حتی خرده کاری

در تمام نقاط حتی خرده کاری , فقط گچ کاری , مستقیم با استادکار

۰۹۱۲۵۸۷۱۴۹۲


همشهری

انجام امور ساختمانی

انجام امور ساختمانی , سرامیک و تعمیرات(عظیمی زاده) , سنگ نما رومی ، آجر نما

۰۹۱۲۸۶۳۵۶۲۱


همشهری

گچ بری دیوار گچی سنگ آنتیک

گچ بری دیوار گچی سنگ آنتیک , تعمیرات بازسازی گچ کاری , رفع نم سرویس ،کاشی ،کلی جزئی …

۰۹۱۲۲۴۷۱۹۷۷


همشهری

( تشخیص با دستگاه )

( تشخیص با دستگاه ) , رفع نم حمام و توالت , لوله کشی ، مواد ، کلیه امور بنایی

استادكار ۰۹۱۲۸۳۳۶۱۶۹ ۷۷۵۵۲۰۴۳ ۸۸۴۷۱۲۴۱ ۲۲۹۰۳۴۰۴


همشهری

(بالاترین کیفیت - نازلترین قیمت )

(بالاترین کیفیت - نازلترین قیمت ) , کلیه عملیات ساختمانی - بنایی , سنگ - کاشی - سرامیک

مرادي ۰۹۱۹۷۹۰۵۰۹۲


همشهری

با دقت بالا

با دقت بالا , تعمیرات / تغییرات , نصب کاشی و سرامیک

۰۹۱۲۵۴۰۷۷۶۴


همشهری

بازسازی- تعمیرات -خرده کاری

بازسازی- تعمیرات -خرده کاری , بنایی /گچکاری /کاشی / سنگ , تخریب /لوله کشی /رفع نم

۰۹۱۲۳۴۹۰۹۶۱و۲۲۸۸۶۳۴۳


همشهری

انجام‏انواع‏سنگ،سرامیک،کاشی

انجام‏انواع‏سنگ،سرامیک،کاشی , تعمیرات × تغییرات , نما و غیره (استادکاراحمدی)

۰۹۱۹۲۱۴۴۳۳۷ - ۷۷۱۲۵۰۶۴


همشهری

تعمیرات ساختمان

تعمیرات ساختمان , حمام و توالت لوله کشی کاشی , سرامیک ، ارزانتر از همه جا

۰۹۱۹۴۴۸۰۳۴۱ - ۷۷۵۸۱۳۶۶


همشهری

*بازسازی ساختمان *

*بازسازی ساختمان * , گچ،کاشی ،لوله کشی رفع نم(سعیدی) , تعمیرات/تغییرات / کلی وجزئی

۰۹۱۲۵۷۳۰۳۵۱و۲۲۶۱۱۷۴۴


همشهری

کاشی ، سرامیک،سنگ آنتیک

کاشی ، سرامیک،سنگ آنتیک , «خرده کاری» , تعمیرات،بازسازی،رفع نم

۰۹۱۲۳۲۵۴۷۲۱ - ۸۸۵۴۶۶۰۷


همشهری

گچکاری و تعمیرات و گچبری

گچکاری و تعمیرات و گچبری , دیوارگچی ارزان و درجه یک , سراسر تهران (حتی روزمزد)

۰۹۱۲۶۴۹۹۴۲۰ - ۴۴۸۷۲۲۸۰


همشهری

تعمیرات کلی و جزئی

تعمیرات کلی و جزئی , سرامیک و سنگ , نصب کاشی و

۶۶۶۳۷۵۲۲و۰۹۱۵۸۸۸۹۲۵۸


همشهری

گچکاری - سنگ آنتیک

گچکاری - سنگ آنتیک , کاشیکاری - سرامیک , انجام امور بنایی - بازسازی

غني ۰۹۱۲۸۴۸۹۳۶۹


همشهری

کلیه خدمات ساختمانی

کلیه خدمات ساختمانی , خرده کاری،همه نقاط( اکیپ کامل) , نقاشی،ایزوگام،رفع نم،لوله کشی

۸۸۸۵۱۸۷۸ - ۲۲۶۶۱۳۸۷


همشهری

گچ،آرک،نقاشی،لوله کشی

گچ،آرک،نقاشی،لوله کشی , کلیه کارهای بنایی , بدون خرابی کاشی سرامیک سیمان , رفع نم سرویسها …

۷۷۵۹۲۰۴۵ - ۸۸۴۱۳۴۷۵ ۴۴۶۱۰۴۱۷ - ۳۳۱۹۹۱۵۹ ۲۰ % تخفيف ۰۹۱۲۴۲۴۵۸۲۳


همشهری

کاشی ، سرامیک ، لوله کشی

کاشی ، سرامیک ، لوله کشی , ایزوگام-نقدواقساط ،شبانه روزی , تبدیل توالت ایرانی به فرنگی …

۰۹۱۲۵۸۶۱۰۵۲ ۳۳۶۷۷۷۱۳ ۸۶۰۲۱۰۵۴


همشهری

تعمیرات ، رفع نم ، بازسازی

تعمیرات ، رفع نم ، بازسازی , خرده کاری ، گچ کاری ، بنایی , رفع نم سرویس (شبانه روزی)

۴۴۲۲۶۰۸۷ و ۶۶۰۲۴۹۸۰


همشهری

«انجام کلیه کارهای ساختمانی»

«انجام کلیه کارهای ساختمانی» , تعمیرات ،بازسازی ،گچکاری , کاشی ، رفع نم ، لوله کشی

۰۹۱۲۴۷۸۷۷۱۹ - ۵۵۷۹۹۰۲۸


همشهری

* گچبری درجه 1 *

* گچبری درجه 1 * , تعمیرات - تغییرات , رابیتس بندی حرفه‎ای

۰۹۱۲۳۳۵۲۶۴۷ - ۶۶۲۶۱۳۹۲


همشهری

(سنگ،کاشی وسرامیک و...)

(سنگ،کاشی وسرامیک و...) , مستقیم با استاد کار مجرب

۰۹۳۰۱۲۴۲۸۲۲ ۵۶۵۴۷۳۳۹


همشهری

تعمیرات - تغییرات - بازسازی

تعمیرات - تغییرات - بازسازی , رفع نم حمام و توالت

۲۶۶۰۱۸۲۰ - ۴۴۴۹۶۳۳۰ ۸۶۰۲۷۵۶۳


همشهری

کاشی ، ایزوگام ، لوله کشی

کاشی ، ایزوگام ، لوله کشی , با مواد خارجی , خدمات ساختمانی میلاد , رفع نم حمام وتوالت

۰۹۱۲۸۸۸۲۱۲۳ - ۲۲۷۲۳۷۸۹ ۷۷۵۶۲۵۷۸ - ۸۸۴۲۵۵۰۲ تمام نقاط بازديد رايگان - فوري


همشهری

بازسازی - گچکاری و گچبری

بازسازی - گچکاری و گچبری , تعمیرات و نورمخفی-کلی وجزئی

معظمي ۰۹۳۷۱۰۱۴۵۵۵ (بدون واسطه) ۰۹۱۶۳۶۸۳۷۰۰


همشهری

X نصب کاشی و سرامیک X

X نصب کاشی و سرامیک X , چسبی ،دوغابی ،خرده کاری , گچکاری و بنایی (سریع و ارزان)

۰۹۱۹۶۰۶۶۴۴۰ - ۷۷۰۳۱۵۴۶


همشهری

گچکاری - کلی و جزئی

گچکاری - کلی و جزئی , با ارائه نمونه کار , بازسازی - بنایی

۰۹۱۲۴۷۷۵۳۶۸ و ۸۸۴۴۱۵۶۰


همشهری

گچکاری و گچبری با ابزار

گچکاری و گچبری با ابزار , نورمخفی ( کلی و جزئی-قیمت مناسب)

۰۹۰۱۶۱۱۹۰۰۲ ۰۹۱۲۱۳۰۶۱۲۵


همشهری

کاشی - گچ - سرامیک

کاشی - گچ - سرامیک , تغییرات و تعمیرات , لوله کشی ،کلیه کارهای بنایی

۷۷۸۱۴۴۶۲ - ۰۹۱۹۸۱۷۹۱۰۹


همشهری

بازدیدرایگان - شبانه روزی

بازدیدرایگان - شبانه روزی , تضمینی،کاشی،نقاشی،لوله کشی , تعمیرات و بازسازی , خدمات ساختمانی …

۰۹۱۲۵۹۹۶۰۶۳ ۷۷۵۸۱۳۷۹ - ۸۸۴۰۱۱۵۶


همشهری

کلی و جزئی

کلی و جزئی , کلیه کارهای ساختمانی , آخرین قیمت را از ما بخواهید , تمام نقاط - شبانه روزی …

۰۹۱۰۹۹۰۷۲۲۹ ۷۷۴۹۷۹۲۶


همشهری

«انجام کلیه کارهای ساختمانی»

«انجام کلیه کارهای ساختمانی» , تعمیرات ،بازسازی ،گچکاری , کاشی ، رفع نم ، لوله کشی

۰۹۱۲۴۷۸۷۷۱۹ - ۵۵۷۹۹۰۲۸


همشهری

کلیه خدمات ساختمانی

کلیه خدمات ساختمانی , خرده کاری،همه نقاط( اکیپ کامل) , نقاشی،ایزوگام،رفع نم،لوله کشی

۸۸۸۵۱۸۷۸ - ۲۲۶۶۱۳۸۷


همشهری

گچکاری / ابزار

گچکاری / ابزار , آرک ، تعمیرات , با قیمت پائین و کار تمیز …

۰۹۱۲۱۷۸۶۷۵۹ ـ ۳۳۱۲۵۸۱۱


همشهری

سنگ فرش،سرامیک وموزائیک ودیوار

سنگ فرش،سرامیک وموزائیک ودیوار , چینی،جدول،تغییرات با وبدون مصالح , سفت‎کاری،سیمان …

مرادي ۰۹۱۲۴۷۵۲۹۵۲


همشهری

بابهترین کیفیت در اسرع وقت

بابهترین کیفیت در اسرع وقت , سنگ کاری،تعمیرات،تغییرات , گچکاری،کاشی کاری،سیمان کاری …

۰۹۱۹۰۴۳۲۶۵۶و۰۹۱۹۶۷۲۹۸۶۵


همشهری

( تشخیص با دستگاه )

( تشخیص با دستگاه ) , رفع نم حمام و توالت , لوله کشی ، مواد ، کلیه امور بنایی

استادكار ۰۹۱۲۸۳۳۶۱۶۹ ۷۷۵۵۲۰۴۳ ۸۸۴۷۱۲۴۱ ۲۲۹۰۳۴۰۴


همشهری

تعمیرات ساختمان

تعمیرات ساختمان , حمام و توالت لوله کشی کاشی , سرامیک ، ارزانتر از همه جا

۰۹۱۹۴۴۸۰۳۴۱ - ۷۷۵۸۱۳۶۶


همشهری

* گچبری درجه 1 *

* گچبری درجه 1 * , تعمیرات - تغییرات , رابیتس بندی حرفه‎ای

۰۹۱۲۳۳۵۲۶۴۷ - ۶۶۲۶۱۳۹۲


همشهری

کاشی،سرامیک،سیمان،موزاییک

کاشی،سرامیک،سیمان،موزاییک , برطرف کردن نم وایزوگام کاری , تغییرات-تعمیرات(کلی،جزیی)

زماني ۲۵ - ۰۹۱۹۰۰۹۹۰۲۴


همشهری

بازسازی- تعمیرات -خرده کاری

بازسازی- تعمیرات -خرده کاری , بنایی /گچکاری /کاشی / سنگ , تخریب /لوله کشی /رفع نم

۰۹۱۲۳۴۹۰۹۶۱و۲۲۸۸۶۳۴۳


همشهری

تعمیرات ، رفع نم ، بازسازی

تعمیرات ، رفع نم ، بازسازی , خرده کاری ، گچ کاری ، بنایی , رفع نم سرویس (شبانه روزی)

۴۴۲۲۶۰۸۷ و ۶۶۰۲۴۹۸۰


همشهری

کاشی سرامیک بلکا گچ لوله کشی

کاشی سرامیک بلکا گچ لوله کشی , ایزوگام نقاشی بازدید رایگان , رفع نم با تضمین کتبی …

۰۹۱۲۹۳۷۱۱۶۲ ـ ۷۷۶۲۹۹۵۷


همشهری

*بازسازی ساختمان *

*بازسازی ساختمان * , گچ،کاشی ،لوله کشی رفع نم(سعیدی) , تعمیرات/تغییرات / کلی وجزئی

۰۹۱۲۵۷۳۰۳۵۱و۲۲۶۱۱۷۴۴


همشهری

کاشی ، ایزوگام ، لوله کشی

کاشی ، ایزوگام ، لوله کشی , با مواد خارجی , خدمات ساختمانی میلاد , رفع نم حمام وتوالت

۰۹۱۲۸۸۸۲۱۲۳ - ۲۲۷۲۳۷۸۹ ۷۷۵۶۲۵۷۸ - ۸۸۴۲۵۵۰۲ تمام نقاط بازديد رايگان - فوري


همشهری

X نصب کاشی و سرامیک X

X نصب کاشی و سرامیک X , چسبی ،دوغابی ،خرده کاری , گچکاری و بنایی (سریع و ارزان)

۰۹۱۹۶۰۶۶۴۴۰ - ۷۷۰۳۱۵۴۶


همشهری

ابزار،نورمخفی،تعمیرات ،رابیتس کاری

ابزار،نورمخفی،تعمیرات ،رابیتس کاری , انجام کارهای گچ کاری و گچ بری , مستقیم با استادکار

۰۹۱۰۹۰۲۵۰۲۰


همشهری

گچ ، خاک سفید ، لکه گیری

گچ ، خاک سفید ، لکه گیری , ابزار ، گچبری و ...

۰۹۳۸۵۳۶۹۹۲۴ ۰۹۱۲۸۹۱۰۱۴۳


همشهری

گچکاری - کلی و جزئی

گچکاری - کلی و جزئی , با ارائه نمونه کار , بازسازی - بنایی

۰۹۱۲۴۷۷۵۳۶۸ و ۸۸۴۴۱۵۶۰


همشهری

گچکاری و گچبری با ابزار

گچکاری و گچبری با ابزار , نورمخفی ( کلی و جزئی-قیمت مناسب)

۰۹۰۱۶۱۱۹۰۰۲ ۰۹۱۲۱۳۰۶۱۲۵


همشهری

کاشی ، سرامیک ، موزاییک

کاشی ، سرامیک ، موزاییک , تغییرات و تعمیرات , رفع نم حمام،خرده کاری،کلی وجزیی

۰۹۱۲۵۸۷۰۹۷۲ - ۷۷۳۳۱۵۷۰


همشهری

پذیرفته می شود

پذیرفته می شود , کلیه کارهای گچ کاری , رابیتس کاری و گچبری

۰۹۱۰۶۸۲۸۳۹۹ - ۳۳۱۰۹۷۹۱


همشهری

کاشی سرامیک بلکا گچ لوله کشی

کاشی سرامیک بلکا گچ لوله کشی , ایزوگام نقاشی بازدید رایگان , رفع نم با تضمین کتبی …

۰۹۱۲۹۳۷۱۱۶۲ ـ ۷۷۶۲۹۹۵۷


همشهری

انجام کلیه کارهای ساختمانی

انجام کلیه کارهای ساختمانی , تعمیرات ، بازسازی ، سرامیک , کاشی کاری و گچ کاری ، لوله …

۶۶۱۴۰۹۷۹ - ۵۵۷۸۵۱۵۰


همشهری

گچ کاری با اکیپ

گچ کاری با اکیپ , تعمیرات بازسازی

۰۹۱۲۵۹۹۳۹۶۴ ۰۹۱۲۵۸۷۶۸۸۱


همشهری

کلیه کارهای ساختمانی

کلیه کارهای ساختمانی , رفع نم گچکاری نقاشی , سرامیک کاشیکاری لوله کشی

۰۹۱۹۹۶۴۳۱۹۷ ـ ۷۷۵۶۹۵۴۹


همشهری

20 سال تجربه کاری،بازدید رایگان

20 سال تجربه کاری،بازدید رایگان , تغییرات و تعمیرات ساختمان , مستقیم با بهترین استاد …

۰۹۳۸۳۷۲۳۲۱۳ ـ ۰۹۱۲۳۷۲۳۲۱۳


همشهری

گچ کاری

گچ کاری , آرک و اپن نور مخفی , رابیتس کاری

۰۹۱۰۰۲۰۸۳۹۴ - ۰۹۱۲۴۲۰۸۳۹۴


همشهری

انجام کلیه امورساختمانی

انجام کلیه امورساختمانی , رفع نم ، نقاشی ، کاغذدیواری , سنگ ، سرامیک ، گچبری

۰۹۳۳۷۵۶۹۴۲۳و۰۹۱۰۱۴۲۰۴۶۳


همشهری

بابهترین کیفیت در اسرع وقت

بابهترین کیفیت در اسرع وقت , سنگ کاری،تعمیرات،تغییرات , گچکاری،کاشی کاری،سیمان کاری …

۰۹۱۹۰۴۳۲۶۵۶و۰۹۱۹۶۷۲۹۸۶۵


همشهری

, پیمانکاری شیرخانی , گچ کاری و ابزار

۰۹۳۸۱۲۷۳۴۶۸


همشهری

*بازسازی ساختمان *

*بازسازی ساختمان * , گچ،کاشی ،لوله کشی رفع نم(سعیدی) , تعمیرات/تغییرات / کلی وجزئی

۰۹۱۲۵۷۳۰۳۵۱و۲۲۶۱۱۷۴۴


همشهری

کلی و جزئی

کلی و جزئی , نصب کاشی و سرامیک

۰۹۱۰۲۱۹۲۴۰۸ - ۰۹۱۹۱۳۹۹۸۰۹ ۰۹۱۹۱۳۹۹۸۰۹


همشهری

گچکاری - نورمخفی - رابیتس

گچکاری - نورمخفی - رابیتس , با اکیپ مجرب (محمدزاده) , نصب کاشی و دیوار چینی

۸۸۴۴۸۳۹۶ و ۰۹۱۲۲۴۴۳۲۷۵


همشهری

تعمیرات ، رفع نم ، بازسازی

تعمیرات ، رفع نم ، بازسازی , خرده کاری ، گچ کاری ، بنایی , رفع نم سرویس (شبانه روزی)

۴۴۲۲۶۰۸۷ و ۶۶۰۲۴۹۸۰


همشهری

* رابیتس کاری و بنایی *

* رابیتس کاری و بنایی * , سنگ و کاشی کاری , مستقیم با استاد کار

حسيني ۰۹۱۹۵۵۱۱۳۲۳


همشهری

* گچبری درجه 1 *

* گچبری درجه 1 * , تعمیرات - تغییرات , رابیتس بندی حرفه‎ای

۰۹۱۲۳۳۵۲۶۴۷ - ۶۶۲۶۱۳۹۲


همشهری

گچکاری - گچبری - ابزار دستی

گچکاری - گچبری - ابزار دستی , رابیتس - نورمخفی - تعمیرات , و تغییرات مستقیم با استاد احمد

۸۶۰۱۹۱۳۵ و ۰۹۱۲۵۸۵۹۶۴۶


همشهری

* بازسازی - بنایی *

* بازسازی - بنایی * , تخریب-دکوراتیو-کناف-رابیتس , رفع نم - لوله کشی - نقاشی و...

۰۹۱۲۳۲۳۴۱۵۹ - ۳۶۱۱۱۹۳۵


همشهری

, , بنایی , کاشی ، سیمان،گچ کاری،نقاشی , لوله کشی ، تخریب ، ایزوگام …

غفاري ۰۹۱۲۱۴۵۳۵۲۱ ۶۶۸۸۱۴۶۶


همشهری

(شمسعلی)

(شمسعلی) , رابیتس کاران

۰۹۳۷۸۰۰۶۸۸۱ ۰۹۱۲۷۲۸۶۳۰۸ ۶۶۱۳۸۶۱۵


همشهری

(تماس با استادکار)

(تماس با استادکار) , اجرای گچکاری ، نورمخفی , دندان موشی ، ورساچه

۰۹۱۲۳۵۸۵۶۸۲ - ۷۷۳۵۸۳۲۴


همشهری

کلیه امورساختمانی گچ کاری،کاشی کاری

کلیه امورساختمانی گچ کاری،کاشی کاری , خدمات ساختمان طلائی , سنگ کاری انواع خرده کاری …

۰۹۱۲۶۷۹۱۹۸۱


همشهری

کچ،کاشی،سرامیک،نقاشی،رفع‎نم

کچ،کاشی،سرامیک،نقاشی،رفع‎نم , تعمیرات،تغییرات(کلی‎وجزئی) , حمام،باضمانت،لوله‎کشی(ایمانی)

۰۹۱۲۶۲۰۱۳۲۱و۸۸۴۳۵۸۶۱


همشهری

تشخیص ترکیدگی بادستگاه

تشخیص ترکیدگی بادستگاه , تمام نقاط - شبانه روزی , خدمات فنی عدالت , رفع نم وچکه باپودرنانوخارجی …

۰۹۱۲۳۲۶۹۸۸۴ـ۲۲۹۲۳۱۵۸ ۸۸۴۲۴۲۸۳ـ۷۷۵۴۳۹۴۶


همشهری

بازسازی- تعمیرات -خرده کاری

بازسازی- تعمیرات -خرده کاری , بنایی /گچکاری /کاشی / سنگ , تخریب /لوله کشی /رفع نم

۰۹۱۲۳۴۹۰۹۶۱و۲۲۸۸۶۳۴۳


همشهری

در تمام نقاط حتی خرده کاری

در تمام نقاط حتی خرده کاری , فقط گچ کاری , مستقیم با استادکار

۰۹۱۲۵۸۷۱۴۹۲


همشهری

گچکاری و گچبری با ابزار

گچکاری و گچبری با ابزار , نورمخفی ( کلی و جزئی-قیمت مناسب)

۰۹۰۱۶۱۱۹۰۰۲ ۰۹۱۲۱۳۰۶۱۲۵


همشهری

بدون خرابی ،گچ ،کاشی ،سرامیک

بدون خرابی ،گچ ،کاشی ،سرامیک , تعمیرات و بازسازی , رفع نم حمام و توالت با مواد , شبانه …

۰۹۱۹۵۲۸۳۶۵۸ تمام نقاط ۲۶۸۵۰۲۸۷


همشهری

گچ کاری کلی و جزئی

گچ کاری کلی و جزئی , ابزار ، نور مخفی ، گچبری , قیمت مناسب

۰۹۱۲۳۹۶۲۷۸۳ و ۲۲۹۰۷۲۰۶


همشهری

کلیه کارهای گچ و کاشی

کلیه کارهای گچ و کاشی , با نمونه کار و نازلترین قیمت , در سریع ترین زمان کلی و جزئی

۰۹۱۲۶۸۰۳۵۶۸ و ۷۷۲۵۴۳۹۷


همشهری

گچکاری و اجرای ابزار

گچکاری و اجرای ابزار , لکه گیری (مستقیم استادکار)

۰۹۳۸۰۵۰۰۶۴۲ ۶۶۸۸۴۳۶۲


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی