آگهی ها و نیازمندی های خدمات ساختمانی - خدمات تزئیناتی - درو پنجره ( چوبی )

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات ساختمانی - خدمات تزئیناتی - درو پنجره ( چوبی )» در نیازمندی های آفتاب ثبت می شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید!

ثبت آگهی رایگان

آگهی های رایگان

« صنایع چوبی بیهقی »

« صنایع چوبی بیهقی » , دربHDFبانصب65000تومان , ساخت کمدریلی، درب دود بندو کابینت

۰۹۱۲۴۷۷۲۶۴۱ - ۷۷۱۹۳۲۱۲

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

رنگ کاری چوب ونجاری

رنگ کاری چوب ونجاری , « دکورارس » , درب ،کابینت ،قرنیز

۰۹۱۲۵۲۰۶۵۶۳

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

رنگ کاری چوب ونجاری

رنگ کاری چوب ونجاری , (پوشش4چوب فلزی باچوب ودورکوب) , درب ،کابینت،قرنیز،دکور،مبلمان

۰۹۱۲۳۱۹۹۳۸۱ - ۷۷۳۰۷۹۷۹

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

تعمیرات و کلیه خدمات

تعمیرات و کلیه خدمات , دربهای چوبی ، کمددیواری ریلی , طبقه بندی ضد سرقت

۰۹۱۲۱۷۸۲۰۹۳

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

« صنایع چوب سعید »

« صنایع چوب سعید » , سازنده انواع دربهای MDFوHDF , کمددیواری ریلی و چرم کوبی،رنگ کاری

۰۹۱۲۴۸۶۵۵۸۹و۷۷۱۴۹۰۳۱

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

صنایع چوب توسکا

صنایع چوب توسکا , فروش ویژه درب ورودی ، اتاقی , ABS،HDFضدسرقت چینی وترکیه

۰۹۱۲۲۴۰۹۰۲۹ - ۷۷۶۲۴۴۷۶

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

« صنایع چوب حقیقت »

« صنایع چوب حقیقت » , سازنده دربهای HDFتعداد70هزار , بانصب،درب ضدآب تعداد135هزار

۰۹۱۲۳۰۱۹۵۱۸ - ۷۷۴۵۳۶۸۷

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

قابل توجه انبوه سازان،مسکن مهر

قابل توجه انبوه سازان،مسکن مهر , دربهای HDF ،ضد سرقت ترک , قیمت 48 هزار تومان

۰۹۳۸۵۰۱۱۸۷۶ ـ ۰۹۱۲۲۰۱۱۸۷۶

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

صنعت تک در

صنعت تک در , درب اچ دی اف 50هزار , ضدسرقت چینی 370هزار …

۲۲۱۴۳۵۶۷

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

« صنایع چوب حقیقت »

« صنایع چوب حقیقت » , سازنده دربهای HDFتعداد70هزار , بانصب،درب ضدآب تعداد135هزار

۰۹۱۲۳۰۱۹۵۱۸ - ۷۷۴۵۳۶۸۷

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

تعمیرات و کلیه خدمات

تعمیرات و کلیه خدمات , دربهای چوبی ، کمددیواری ریلی , طبقه بندی ضد سرقت

۰۹۱۲۱۷۸۲۰۹۳

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

(صنایع چوب تک)

(صنایع چوب تک) , دربهای تمام چوب MDF-HDFو کمدی , ریلی رنگ چهارچوب ضدآب ضد سرقت

۰۹۱۲۵۲۱۱۴۸۳و۷۷۱۲۱۳۴۹

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

تمام چوب متری 150

تمام چوب متری 150 , ساخت دربهای لوکس و لابی , دکور ، کابینت ، کمددیواری و غیره

۰۹۱۲۶۴۰۰۴۹۸و۰۹۰۱۶۶۴۶۶۹۴

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

« صنایع چوبی بیهقی »

« صنایع چوبی بیهقی » , دربHDFبانصب65000تومان , ساخت کمدریلی، درب دود بندو کابینت

۰۹۱۲۴۷۷۲۶۴۱ - ۷۷۱۹۳۲۱۲

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

مستقیم ازکارخانه خریدکنید

مستقیم ازکارخانه خریدکنید , تولیدکننده انواع دربهای HDF , تمام چوب،pvc،absوضدآب

۵۶۴۵۴۹۶۷ - ۰۹۱۲۷۲۹۲۱۲۵

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

قابل توجه انبوه سازان،مسکن مهر

قابل توجه انبوه سازان،مسکن مهر , دربهای HDF ،ضد سرقت ترک , قیمت 48 هزار تومان

۰۹۳۸۵۰۱۱۸۷۶ ـ ۰۹۱۲۲۰۱۱۸۷۶

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

رنگ کاری چوب ونجاری

رنگ کاری چوب ونجاری , (پوشش4چوب فلزی باچوب ودورکوب) , درب ،کابینت،قرنیز،دکور،مبلمان

۰۹۱۲۳۱۹۹۳۸۱ - ۷۷۳۰۷۹۷۹

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

صنایع چوب توسکا

صنایع چوب توسکا , فروش ویژه درب ورودی ، اتاقی , ABS،HDFضدسرقت چینی وترکیه

۰۹۱۲۲۴۰۹۰۲۹ - ۷۷۶۲۴۴۷۶

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

دربهای چوبی و چهار چوب

دربهای چوبی و چهار چوب , ضدآب ، ضدسرقت ، کمد و کابینت

۰۹۱۲۴۳۵۹۹۶۷ ۶۶۴۵۰۳۲۳ و ۵۵۳۸۴۶۴۷

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

صنعت تک در

صنعت تک در , درب اچ دی اف 50هزار , ضدسرقت چینی 370هزار …

۲۲۱۴۳۵۶۷

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

وارد کننده

وارد کننده , درب های ضد سرقت ترک

۰۹۱۲۲۳۳۶۸۵۲ ۰۹۱۲۳۳۸۱۵۷۰ - ۲۶۱۴۲۷۸۵

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

دربHDFترک48000

دربHDFترک48000 , دربHDF PVCترک95000

۰۹۱۲۲۲۸۲۲۶۵ كارخانه ۵۶۴۵۱۲۰۹

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

رنگ کاری چوب ونجاری

رنگ کاری چوب ونجاری , « دکورارس » , درب ،کابینت ،قرنیز

۰۹۱۲۵۲۰۶۵۶۳

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

تعمیرات و تغییرات

تعمیرات و تغییرات , نصب کلیه کارهای چوبی , درب و کابینت (در اسرع وقت)

۰۹۱۰۲۰۰۳۱۶۷

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

« صنایع چوب سعید »

« صنایع چوب سعید » , سازنده انواع دربهای MDFوHDF , کمددیواری ریلی و چرم کوبی،رنگ کاری

۰۹۱۲۴۸۶۵۵۸۹و۷۷۱۴۹۰۳۱

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

« صنایع چوبی بیهقی »

« صنایع چوبی بیهقی » , دربHDFبانصب65000تومان , ساخت کمدریلی، درب دود بندو کابینت

۰۹۱۲۴۷۷۲۶۴۱ - ۷۷۱۹۳۲۱۲

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

صنایع چوب توسکا

صنایع چوب توسکا , فروش ویژه درب ورودی ، اتاقی , ABS،HDFضدسرقت چینی وترکیه

۰۹۱۲۲۴۰۹۰۲۹ - ۷۷۶۲۴۴۷۶

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

قابل توجه انبوه سازان،مسکن مهر

قابل توجه انبوه سازان،مسکن مهر , دربهای HDF ،ضد سرقت ترک , قیمت 48 هزار تومان

۰۹۳۸۵۰۱۱۸۷۶ ـ ۰۹۱۲۲۰۱۱۸۷۶

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

صنعت تک در

صنعت تک در , درب اچ دی اف 50هزار , ضدسرقت چینی 370هزار …

۲۲۱۴۳۵۶۷

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

رنگ کاری چوب ونجاری

رنگ کاری چوب ونجاری , (پوشش4چوب فلزی باچوب ودورکوب) , درب ،کابینت،قرنیز،دکور،مبلمان

۰۹۱۲۳۱۹۹۳۸۱ - ۷۷۳۰۷۹۷۹

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

رنگ کاری صنایع چوبی

رنگ کاری صنایع چوبی , رنگ وتعمیرات‎انواع درب تمام چوب , نقاشی ساختمان - کار درجه یک …

۰۹۱۲۸۳۹۵۲۱۴

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

رنگ کاری چوب مدرن

رنگ کاری چوب مدرن , نجاری ، ساخت و تعمیرات , انواع دربهای چوبی

۰۹۱۲۸۲۴۷۳۱۹

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری