آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات ساختمانی - خدمات تزئیناتی - درو پنجره ( چوبی )

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات ساختمانی - خدمات تزئیناتی - درو پنجره ( چوبی )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «خدمات ساختمانی - خدمات تزئیناتی - درو پنجره ( چوبی )» اینجا کلیک کنید.

هیلتی کاران PM

هیلتی کاران PM , انجام مقاوم سازی - برش بتن , کاشت میلگرد با چسب بتن , # مشاوره و بازدیدرایگان …

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۵۹۸۶۹ و۸۸۲۰۱۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

کاشت میلگرد، برش بتن

کاشت میلگرد، برش بتن , کرگیری، نصب پلیت، تخریب , مقاوم سازی بتنی وفلزی و FRP

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۶۳۴۲۱  


نیازمندیهای همشهری

کاشت میلگرد

کاشت میلگرد , کاشت بولت،تقویت سازه های بتنی , کرگیری،برش بتن،ایجادبازشو

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۶۲۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

هیلتی کاران PM

هیلتی کاران PM , انجام مقاوم سازی - برش بتن , کاشت میلگرد با چسب بتن , # مشاوره و بازدیدرایگان …

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۵۹۸۶۹ و۸۸۲۰۱۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

سوراخکاری،کاشت آرماتور

سوراخکاری،کاشت آرماتور , بولت،نصب پلیت باچسب هیلتی , کرگیری 30درصد تخفیف چسب

تلفن: ايده ساز ۰۹۱۹۴۹۹۸۱۲۲  


نیازمندیهای همشهری

برش کاران سازه

برش کاران سازه , برش بتن - مقاوم سازی , کر گیری _ کاشت انکر بولت

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۵۰۳۸۳  


نیازمندیهای همشهری

کاشت میلگرد

کاشت میلگرد , کاشت بولت،تقویت سازه های بتنی , کرگیری،برش بتن،ایجادبازشو

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۶۲۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

کاشت میلگرد، برش بتن

کاشت میلگرد، برش بتن , کرگیری، نصب پلیت، تخریب , مقاوم سازی بتنی وفلزی و FRP

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۶۳۴۲۱  


نیازمندیهای همشهری

هیلتی کاران PM

هیلتی کاران PM , انجام مقاوم سازی - برش بتن , کاشت میلگرد با چسب بتن , # مشاوره و بازدیدرایگان …

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۵۹۸۶۹ و۸۸۲۰۱۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

کاشت میلگرد، برش بتن

کاشت میلگرد، برش بتن , کرگیری، نصب پلیت، تخریب , مقاوم سازی بتنی وفلزی و FRP

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۶۳۴۲۱  


نیازمندیهای همشهری

سوراخکاری،کاشت آرماتور

سوراخکاری،کاشت آرماتور , بولت،نصب پلیت باچسب هیلتی , کرگیری 30درصد تخفیف چسب

تلفن: ايده ساز ۰۹۱۹۴۹۹۸۱۲۲  


نیازمندیهای همشهری

کاشت میلگرد

کاشت میلگرد , کاشت بولت،تقویت سازه های بتنی , کرگیری،برش بتن،ایجادبازشو

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۶۲۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

برش کاران سازه

برش کاران سازه , برش بتن - مقاوم سازی , کر گیری _ کاشت انکر بولت

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۵۰۳۸۳  


نیازمندیهای همشهری

کاشت میلگرد، برش بتن

کاشت میلگرد، برش بتن , کرگیری، نصب پلیت، تخریب , مقاوم سازی بتنی وفلزی و FRP

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۶۳۴۲۱  


نیازمندیهای همشهری

هیلتی کاران PM

هیلتی کاران PM , انجام مقاوم سازی - برش بتن , کاشت میلگرد با چسب بتن , # مشاوره و بازدیدرایگان …

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۵۹۸۶۹ و۸۸۲۰۱۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

کاشت میلگرد

کاشت میلگرد , کاشت بولت،تقویت سازه های بتنی , کرگیری،برش بتن،ایجادبازشو

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۶۲۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

سوراخکاری،کاشت آرماتور

سوراخکاری،کاشت آرماتور , بولت،نصب پلیت باچسب هیلتی , کرگیری 30درصد تخفیف چسب

تلفن: ايده ساز ۰۹۱۹۴۹۹۸۱۲۲  


نیازمندیهای همشهری

سوراخکاری،کاشت آرماتور

سوراخکاری،کاشت آرماتور , بولت،نصب پلیت باچسب هیلتی , کرگیری 30درصد تخفیف چسب

تلفن: ايده ساز ۰۹۱۹۴۹۹۸۱۲۲  


نیازمندیهای همشهری

کاشت میلگرد

کاشت میلگرد , کاشت بولت،تقویت سازه های بتنی , کرگیری،برش بتن،ایجادبازشو

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۶۲۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

کاشت میلگرد، برش بتن

کاشت میلگرد، برش بتن , کرگیری، نصب پلیت، تخریب , مقاوم سازی بتنی وفلزی و FRP

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۶۳۴۲۱  


نیازمندیهای همشهری

هیلتی کاران PM

هیلتی کاران PM , انجام مقاوم سازی - برش بتن , کاشت میلگرد با چسب بتن , # مشاوره و بازدیدرایگان …

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۵۹۸۶۹ و۸۸۲۰۱۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری