آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات در منزل - امور نظافتی - نظافت منزل و محل کار (تمام نقاط) - استان البرز

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات در منزل - امور نظافتی - نظافت منزل و محل کار (تمام نقاط)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «خدمات در منزل - امور نظافتی - نظافت منزل و محل کار (تمام نقاط)» اینجا کلیک کنید.

نظافت مغازه در کرج

کامیار سرویس به شماره ثبت 30625 با استفاده از نیروی انسانی مجرب و کارآزموده، به صورت شبانه …

۰۲۶۹۱۰۱۲۲۱۲

نظافت منزل و محل کار

کامیار سرویس به شماره ثبت 30625 با استفاده از نیروی انسانی مجرب و کارآزموده، به صورت شبانه …

۰۲۶۹۱۰۱۲۲۱۲

ساعتی 8000

ساعتی 8000 , منازل ادارات راه پله , پذیرایی اسباب کشی , پرداخت وجه بعد از رضایت , خانم تهرانی …

تلفن: ۶۶۵۶۶۹۱۶ ـ ۸۸۴۶۳۳۷۲ ۸۸۴۶۲۴۳۷  


نیازمندیهای همشهری

سرای نگین جم (209954)

سرای نگین جم (209954) , خدمات منازل و شرکت ها , پذیرایی مجالس،سرایداری،نگهبانی

تلفن: ۷ و ۲۲۲۴۶۵۲۶ ـ ۷۷۹۲۹۷۷۵  


نیازمندیهای همشهری

« شرکت برتر »

« شرکت برتر » , منازل - ادارات - راه پله , اعزام نیروخانم،آقا(انفرادی-گروهی)

تلفن: ۸۸۹۷۳۱۱۵  


نیازمندیهای همشهری

« پایتخت »

« پایتخت » , منازل ، ادارات ، راه پله , ( کنترات ) 40 هزار تومان

تلفن: ۲۲۵۲۲۲۵۸ و ۲۲۵۲۰۱۸۳  


نیازمندیهای همشهری

منازل ادارات راه پله

منازل ادارات راه پله , 8 ساعت کار 000 / 40

تلفن: ۷۷۵۷۴۷۰۳ ـ ۳۳۷۸۶۲۹۰ ۶۶۴۱۵۴۴۶ ـ ۷۷۶۹۳۰۳۳  


نیازمندیهای همشهری

مسعود

مسعود , شبانه روزی ، ثبت464345 , تسویه = رضایت , اعزام نیروی حرفه ای تضمینی

تلفن: ۳۳۵۴۱۴۱۸ و ۵۵۹۵۱۸۶۱ ۸۸۵۶۶۹۸۴ ۶۶۹۱۳۵۵۸ و ۷۷۹۱۴۴۶۲  


نیازمندیهای همشهری

آرامش نگین سبز

آرامش نگین سبز , نظافت منازل , راه پله ، ادارات , سرایداری ، نگهبانی

تلفن: ۳۳۷۹۶۵۰۱ و ۷۷۶۸۲۵۰۳ ۴- ۶۶۴۷۵۶۴۳ و ۴۴۹۵۱۱۲۵ ۸۸۴۴۶۱۱۱ و ۲۲۷۳۲۶۶۱  


نیازمندیهای همشهری

* نظافت راه پله *

* نظافت راه پله * , منازل و نما به صورت , گروهی و انفرادی با دستگاه

تلفن: ۲ ـ ۳۳۷۹۸۱۷۱  


نیازمندیهای همشهری

برگ ریزان

برگ ریزان , راه پله تا 5طبقه 35000 , نظافت منازل 45000

تلفن: شهرک غـــرب ۸۸۸۰۹۷۹۱ ستــارخــان ۴۴۲۷۲۳۲۹ وليعصــــر ۸۸۸۹۱۹۱۸ مجيديــه ۲۲۵۲۱۱۱۳ تهرانپــــارس ۷۷۷۸۰۹۴۷ مرکـــزي ۶۶۸۴۵۹۸۹ نيروي خانم دائمي باقرارداد  


نیازمندیهای همشهری

ساعتی 8000

ساعتی 8000 , منازل ادارات راه پله , پذیرایی اسباب کشی , پرداخت وجه بعد از رضایت , خانم تهرانی …

تلفن: ۶۶۵۶۶۹۱۶ ـ ۸۸۴۶۳۳۷۲ ۸۸۴۶۲۴۳۷  


نیازمندیهای همشهری

شرکت شبنم گستر

شرکت شبنم گستر , اعزام نیروی حرفه ای خدماتی , تسویه بعد از رضایت کامل

تلفن: ۸۶۱۲۸۵۳۶ - ۲۶۴۷۱۷۳۰  


نیازمندیهای همشهری

سرای نگین جم (209954)

سرای نگین جم (209954) , خدمات منازل و شرکت ها , پذیرایی مجالس،سرایداری،نگهبانی

تلفن: ۷ و ۲۲۲۴۶۵۲۶ ـ ۷۷۹۲۹۷۷۵  


نیازمندیهای همشهری

برگ ریزان

برگ ریزان , نظافت منازل 45000 تومان , راه پله تا 5 طبقه , 35000 تومان

تلفن: ۸۸۸۹۱۹۱۸ و ۴۴۲۷۲۳۲۹ ۸۸۳۳۳۶۶۱ و ۲۲۵۲۱۱۱۳ ۸۸۸۰۹۷۹۱ و ۸۸۰۰۸۹۸۷ شميرانـــات ۲۲۲۲۲۰۸۱ تهرانپـــارس ۷۷۷۸۰۹۴۷ تمام نقاط ۶۶۸۴۵۹۸۹  


نیازمندیهای همشهری

برگ ریزان

برگ ریزان , نظافت منازل 45000 تومان , راه پله تا 5 طبقه , 35000 تومان

تلفن: ۸۸۸۹۱۹۱۸ و ۴۴۲۷۲۳۲۹ ۸۸۳۳۳۶۶۱ و ۲۲۵۲۱۱۱۳ ۸۸۸۰۹۷۹۱ و ۸۸۰۰۸۹۸۷ شميرانـــات ۲۲۲۲۲۰۸۱ تهرانپـــارس ۷۷۷۸۰۹۴۷ تمام نقاط ۶۶۸۴۵۹۸۹  


نیازمندیهای همشهری

« پایتخت »

« پایتخت » , منازل ، ادارات ، راه پله , ( کنترات ) 40 هزار تومان

تلفن: ۲۲۵۲۲۲۵۸ و ۲۲۵۲۰۱۸۳  


نیازمندیهای همشهری

آرامش نگین سبز

آرامش نگین سبز , نظافت منازل , راه پله ، ادارات , سرایداری ، نگهبانی

تلفن: ۳۳۷۹۶۵۰۱ و ۷۷۶۸۲۵۰۳ ۴- ۶۶۴۷۵۶۴۳ و ۴۴۹۵۱۱۲۵ ۸۸۴۴۶۱۱۱ و ۲۲۷۳۲۶۶۱  


نیازمندیهای همشهری

مسعود

مسعود , شبانه روزی ، ثبت464345 , تسویه = رضایت , اعزام نیروی حرفه ای تضمینی

تلفن: ۳۳۵۴۱۴۱۸ و ۵۵۹۵۱۸۶۱ ۸۸۵۶۶۹۸۴ ۶۶۹۱۳۵۵۸ و ۷۷۹۱۴۴۶۲  


نیازمندیهای همشهری

منازل ادارات راه پله

منازل ادارات راه پله , 8 ساعت کار 000 / 40

تلفن: ۷۷۵۷۴۷۰۳ ـ ۳۳۷۸۶۲۹۰ ۶۶۴۱۵۴۴۶ ـ ۷۷۶۹۳۰۳۳  


نیازمندیهای همشهری

ساعتی 8000

ساعتی 8000 , منازل ادارات راه پله , پذیرایی اسباب کشی , پرداخت وجه بعد از رضایت , خانم تهرانی …

تلفن: ۶۶۵۶۶۹۱۶ ـ ۸۸۴۶۳۳۷۲ ۸۸۴۶۲۴۳۷  


نیازمندیهای همشهری

شرکت شبنم گستر

شرکت شبنم گستر , اعزام نیروی حرفه ای خدماتی , تسویه بعد از رضایت کامل

تلفن: ۸۶۱۲۸۵۳۶ - ۲۶۴۷۱۷۳۰  


نیازمندیهای همشهری

* نظافت راه پله *

* نظافت راه پله * , منازل و نما به صورت , گروهی و انفرادی با دستگاه

تلفن: ۲ ـ ۳۳۷۹۸۱۷۱  


نیازمندیهای همشهری

سرای نگین جم (209954)

سرای نگین جم (209954) , خدمات منازل و شرکت ها , پذیرایی مجالس،سرایداری،نگهبانی

تلفن: ۷ و ۲۲۲۴۶۵۲۶ ـ ۷۷۹۲۹۷۷۵  


نیازمندیهای همشهری

شرکت خدماتی صدف فقط۴۰هزار

(شمال۲۲۸۷۴۷۰۶_مرکز۸۸۱۹۵۳۶۸__شرق۷۷۸۶۶۲۵۸ _غرب ۴۶۰۴۰۸۹۵ )اعزام نظافت چی حرفا ای آقا و …

تلفن: ۰۹۱۹۳۵۰۷۸۷۶ 


نیازمندیهای همشهری

شرکت خدماتی تاژ۸ساعت فقط ۳۰هزار

(شمال۲۲۸۷۴۶۴۳_مرکز۸۸۸۳۷۸۱۹_شرق۷۷۷۲۹۷۰۷_غرب ۴۴۲۹۴۶۳۴)(مدیریت۰۹۱۹۳۵۰۷۸۷۶)اعزام نظافت …

تلفن: ۰۹۱۹۳۵۰۷۸۷۶ 


نیازمندیهای همشهری

شرکت خدماتی عدالت فقط 30 هزار ثبت(۴۹۲۱۰۳)

شمال(26701869)مرکز(88104203)غرب (44360098) شرق (77612652)آماده ارائه سرویس …

تلفن: ۰۹۱۲۷۵۹۹۴۶۶ 


نیازمندیهای همشهری

شرکت خدماتی الماس طهران فقط 30 هزار

شمال(22853814)مرکز(88106930)غرب (44235619) شرق (77737543)آماده ارائه سرویس به شهروندان عزیزمیباشد(باتضمین …

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۲۱۵۵۴ 


نیازمندیهای همشهری

ساعتی 8000

ساعتی 8000 , منازل ادارات راه پله , پذیرایی اسباب کشی , پرداخت وجه بعد از رضایت , خانم تهرانی …

تلفن: ۶۶۵۶۶۹۱۶ ـ ۸۸۴۶۳۳۷۲ ۸۸۴۶۲۴۳۷  


نیازمندیهای همشهری

« پایتخت »

« پایتخت » , منازل ، ادارات ، راه پله , ( کنترات ) 40 هزار تومان

تلفن: ۲۲۵۲۲۲۵۸ و ۲۲۵۲۰۱۸۳  


نیازمندیهای همشهری

سرای نگین جم (209954)

سرای نگین جم (209954) , خدمات منازل و شرکت ها , پذیرایی مجالس،سرایداری،نگهبانی

تلفن: ۷ و ۲۲۲۴۶۵۲۶ ـ ۷۷۹۲۹۷۷۵  


نیازمندیهای همشهری

برگ ریزان

برگ ریزان , نظافت منازل 45000 تومان , راه پله تا 5 طبقه , 35000 تومان

تلفن: ۸۸۸۹۱۹۱۸ و ۴۴۲۷۲۳۲۹ ۸۸۳۳۳۶۶۱ و ۲۲۵۲۱۱۱۳ ۸۸۸۰۹۷۹۱ و ۸۸۰۰۸۹۸۷ شميرانـــات ۲۲۲۲۲۰۸۱ تهرانپـــارس ۷۷۷۸۰۹۴۷ تمام نقاط ۶۶۸۴۵۹۸۹  


نیازمندیهای همشهری

منازل ادارات راه پله

منازل ادارات راه پله , 8 ساعت کار 000 / 40

تلفن: ۷۷۵۷۴۷۰۳ ـ ۳۳۷۸۶۲۹۰ ۶۶۴۱۵۴۴۶ ـ ۷۷۶۹۳۰۳۳  


نیازمندیهای همشهری

مسعود

مسعود , شبانه روزی ، ثبت464345 , تسویه = رضایت , اعزام نیروی حرفه ای تضمینی

تلفن: ۳۳۵۴۱۴۱۸ و ۵۵۹۵۱۸۶۱ ۸۸۵۶۶۹۸۴ ۶۶۹۱۳۵۵۸ و ۷۷۹۱۴۴۶۲  


نیازمندیهای همشهری

شرکت خدماتی اتیس

مرکز(۸۸۳۹۲۶۱۸)شمال(۲۲۸۹۳۴۶۸)غرب(۴۴۲۶۳۹۷۳) شرق(۷۷۵۲۸۷۱۱_۳۶۶۰۰۸۹۰)مدیریت(۰۹۱۲۰۳۴۶۰۶۳)اعزام …

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۶۳ 


نیازمندیهای همشهری

خانه تمیز من ★8ساعت آقا 35000 تومان☎ ۶۶۵۹۱۰۰۷-021☎

✔ 8ساعت آقا 35000 تومان☎ 66591007-021☎✔نظافت ساختمان✔نظافت منزل✔نظافت …

تلفن: ***۷۷۶۴۳۰۰۹***,info@arianclean.com 


نیازمندیهای همشهری

شرکت خدماتی الماس طهران فقط 30 هزار

شمال(22853814)مرکز(88106930)غرب (44235619) شرق (77737543)آماده ارائه سرویس به شهروندان عزیزمیباشد(باتضمین …

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۲۱۵۵۴ 


نیازمندیهای همشهری

شرکت خدماتی عدالت فقط30 هزار ثبت(۴۹۲۱۰۳)

شمال(26701869)مرکز(88104203)غرب (44360098) شرق (77612652)آماده ارائه سرویس …

تلفن: ۰۹۱۲۷۵۹۹۴۶۶ 


نیازمندیهای همشهری

شرکت خدماتی صدف فقط۴۰هزار

(شمال۲۲۸۷۴۷۰۶_مرکز۸۸۱۹۵۳۶۸__شرق۷۷۸۶۶۲۵۸ _غرب ۴۶۰۴۰۸۹۵ )اعزام نظافت چی حرفا ای آقا و …

تلفن: ۰۹۱۹۳۵۰۷۸۷۶ 


نیازمندیهای همشهری

پیشگامان:ش ثبت 424586(شبانه روزی)

تلفن:86035372-22194367-09120234006-86035370-22755229 نظافت، خدمتکار، سرایدار، آبدارچی، پذیرایی اعزام روزانه …

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۳۴۰۰۶,۰۹۱۰۴۴۴۸۳۸۷ 


نیازمندیهای همشهری

شرکت خدماتی تاژ۸ساعت فقط ۳۰هزار

(شمال۲۲۸۷۴۶۴۳_مرکز۸۸۸۳۷۸۱۹_شرق۷۷۷۲۹۷۰۷_غرب ۴۴۲۹۴۶۳۴)(مدیریت۰۹۱۹۳۵۰۷۸۷۶)اعزام نظافت …

تلفن: ۰۹۱۹۳۵۰۷۸۷۶ 


نیازمندیهای همشهری

سرای نگین جم (209954)

سرای نگین جم (209954) , خدمات منازل و شرکت ها , پذیرایی مجالس،سرایداری،نگهبانی

تلفن: ۷ و ۲۲۲۴۶۵۲۶ ـ ۷۷۹۲۹۷۷۵  


نیازمندیهای همشهری

« پایتخت »

« پایتخت » , منازل ، ادارات ، راه پله , ( کنترات ) 40 هزار تومان

تلفن: ۲۲۵۲۲۲۵۸ و ۲۲۵۲۰۱۸۳  


نیازمندیهای همشهری

منازل ادارات راه پله

منازل ادارات راه پله , 8 ساعت کار 000 / 40

تلفن: ۷۷۵۷۴۷۰۳ ـ ۳۳۷۸۶۲۹۰ ۶۶۴۱۵۴۴۶ ـ ۷۷۶۹۳۰۳۳  


نیازمندیهای همشهری

برگ ریزان

برگ ریزان , نظافت منازل 45000 تومان , راه پله تا 5 طبقه , 35000 تومان

تلفن: ۸۸۸۹۱۹۱۸ و ۴۴۲۷۲۳۲۹ ۸۸۳۳۳۶۶۱ و ۲۲۵۲۱۱۱۳ ۸۸۸۰۹۷۹۱ و ۸۸۰۰۸۹۸۷ شميرانـــات ۲۲۲۲۲۰۸۱ تهرانپـــارس ۷۷۷۸۰۹۴۷ تمام نقاط ۶۶۸۴۵۹۸۹  


نیازمندیهای همشهری

ساعتی 8000

ساعتی 8000 , منازل ادارات راه پله , پذیرایی اسباب کشی , پرداخت وجه بعد از رضایت , خانم تهرانی …

تلفن: ۶۶۵۶۶۹۱۶ ـ ۸۸۴۶۳۳۷۲ ۸۸۴۶۲۴۳۷  


نیازمندیهای همشهری

شرکت شبنم گستر

شرکت شبنم گستر , اعزام نیرو - نظافت منازل , ادارات - راه پله - مساجد , مهماندار , شبانه روزی …

تلفن: ۰۹۲۱۲۹۷۲۴۵۴ ۸۶۱۲۸۵۳۶  


نیازمندیهای همشهری

* نظافت راه پله *

* نظافت راه پله * , منازل و نما به صورت , گروهی و انفرادی با دستگاه

تلفن: ۲ ـ ۳۳۷۹۸۱۷۱  


نیازمندیهای همشهری

مسعود

مسعود , شبانه روزی ، ثبت464345 , تسویه = رضایت , اعزام نیروی حرفه ای تضمینی

تلفن: ۳۳۵۴۱۴۱۸ و ۵۵۹۵۱۸۶۱ ۸۸۵۶۶۹۸۴ ۶۶۹۱۳۵۵۸ و ۷۷۹۱۴۴۶۲  


نیازمندیهای همشهری

آرامش نگین سبز

آرامش نگین سبز , نظافت منازل , راه پله ، ادارات , سرایداری ، نگهبانی

تلفن: ۳۳۷۹۶۵۰۱ و ۷۷۶۸۲۵۰۳ ۴- ۶۶۴۷۵۶۴۳ و ۴۴۹۵۱۱۲۵ ۸۸۴۴۶۱۱۱ و ۲۲۷۳۲۶۶۱  


نیازمندیهای همشهری

((( صابران 110)))

((( صابران 110))) , نظافت کامل منزل , ساختمان ها ، راه پله ها و ...

تلفن: ۶۶۶۵۵۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

« پایتخت »

« پایتخت » , منازل ، ادارات ، راه پله , ( کنترات ) 40 هزار تومان

تلفن: ۲۲۵۲۲۲۵۸ و ۲۲۵۲۰۱۸۳  


نیازمندیهای همشهری

منازل ادارات راه پله

منازل ادارات راه پله , 8 ساعت کار 000 / 40

تلفن: ۷۷۵۷۴۷۰۳ ـ ۳۳۷۸۶۲۹۰ ۶۶۴۱۵۴۴۶ ـ ۷۷۶۹۳۰۳۳  


نیازمندیهای همشهری

سرای نگین جم (209954)

سرای نگین جم (209954) , خدمات منازل و شرکت ها , پذیرایی مجالس،سرایداری،نگهبانی

تلفن: ۷ و ۲۲۲۴۶۵۲۶ ـ ۷۷۹۲۹۷۷۵  


نیازمندیهای همشهری

ساعتی 8000

ساعتی 8000 , منازل ادارات راه پله , پذیرایی اسباب کشی , پرداخت وجه بعد از رضایت , خانم تهرانی …

تلفن: ۶۶۵۶۶۹۱۶ ـ ۸۸۴۶۳۳۷۲ ۸۸۴۶۲۴۳۷  


نیازمندیهای همشهری

مسعود

مسعود , شبانه روزی ، ثبت464345 , تسویه = رضایت , اعزام نیروی حرفه ای تضمینی

تلفن: ۳۳۵۴۱۴۱۸ و ۵۵۹۵۱۸۶۱ ۸۸۵۶۶۹۸۴ ۶۶۹۱۳۵۵۸ و ۷۷۹۱۴۴۶۲  


نیازمندیهای همشهری

خانه تمیز من ★8ساعت آقا 35000 تومان☎ ۶۶۵۹۱۰۰۷-021☎

✔ 8ساعت آقا 35000 تومان☎ 66591007-021☎✔نظافت ساختمان✔نظافت منزل✔نظافت …

تلفن: ***۷۷۶۴۳۰۰۹***,info@arianclean.com 


نیازمندیهای همشهری