نظافت ویلا در کرج و حومه

شرکت کامیار با جذب بهترین نیروها و کادری مجرب و کارآزموده، به صورت شبانه روزی آماده …

۰۲۶-۳۲۷۴۲۵۷۰

شرکت خدماتی نظافتی در کرج

شرکت کامیار در زمینه ارائه خدمات نظافتی شامل نظافت منازل ، نظافت محل کار ، نظافت ساختمان …

۰۲۶-۳۲۷۴۲۵۷۰

نظافت خانه در کرج

شرکت کامیار با جذب بهترین نیروها و کادری مجرب و کارآزموده، به صورت شبانه روزی آماده …

۰۲۶۳۲۷۴۲۵۷۰

انجام امور وارداتي

انجام امور وارداتي بهترين جنس و قيمت را در سايت ما پيدا نماييد مجمع امور صنفي بازرگانان صادرات …

۰۸۶۳۳۱۳۷۰۰۹

شرکت نظافتی پیشگامان شماره ثبت424586(شبانه روزی)

کلیه امور نظافتی و خدماتی باکادری مجرب خدمتکار،سرایدار،آبدارچی،پذیرایی قرارداد …

۰۹۱۲۰۲۳۴۰۰۶-۰۹۱۹۵۵۱۰۸۲۱


روزنامه همشهری

شرکت خدماتی قصر سپید با شماره ثبت 424586

خانه خود را با کادر مجرب ما به قصري زيبا و تميز تبديل کنيد نظافت منزل و محل کار 88359932 خدمتکار …

۸۸۳۵۹۹۳۲-۸۸۳۵۷۹۳۸-۲۲۷۵۹۹۴۸,۲۶۴۱۲۷۰۹-۸۸۸۹۷۶۶۳-۸۸۸۹۷۵۲۹


روزنامه همشهری

پارسا (تضمینی،تمام نقاط)

پارسا (تضمینی،تمام نقاط) , نظافت منازل و دفاتر و راه پله ها

۰۹۱۲۰۷۵۲۱۱۵ ۷۷۶۱۰۱۷۲


روزنامه همشهری

نظافت‎گستر

نظافت‎گستر , شبانه روزی ،ثبت474219

اميرآباد،کارگر ۶۶۹۱۳۵۵۸ مطهري،بهشتي ۸۸۵۶۶۹۷۶ انقلاب،جمهوري ۶۶۱۲۸۱۷۳ وليعصر،فاطمي ۸۸۵۶۶۹۸۴ بهارستان،سپاه ۷۷۹۱۴۴۶۲


روزنامه همشهری

میلاد گستر(8ساعت60هزار)

میلاد گستر(8ساعت60هزار) , خانم وآقا (100 % کارتضمینی)

۷۷۵۷۷۱۲۵ - ۲۶۷۶۰۵۸۱ ۴۴۸۷۸۴۱۴ - ۲۲۱۲۸۴۳۰


روزنامه همشهری

* رادین *

* رادین * , ولیعصر؛فاطمی؛جمهوری؛منیریه , انقلاب ؛ فردوسی ؛ تمام نقاط

۶۶۷۵۱۶۹۵ ـ ۶۶۷۵۹۶۵۰


روزنامه همشهری

یوسف آبادولیعصرانقلاب بهشتی

یوسف آبادولیعصرانقلاب بهشتی , مطهری،شریعتی،سهروردی،امام حسین

۷۷۷۵۲۶۱۷ و ۳۳۳۰۴۸۲۷ ۶۶۱۲۰۶۴۹ و ۸۸۴۵۶۸۴۹


روزنامه همشهری

8 ساعت کارتضمینی30000

8 ساعت کارتضمینی30000 , نظافتچی فوق حرفه ای نماشویی

۸۸۲۰۵۵۹۳ ـ ۶۶۷۰۹۵۴۲ خانم سام ۸۸۹۳۵۵۲۳


روزنامه همشهری

نظافتچی آقا و خانم حرفه ای

نظافتچی آقا و خانم حرفه ای , 8 ساعت 25000 , « رزرو نوروزی » شبانه روزی , پرداخت وجه بعد از …

۷۷۶۲۱۰۵۱ ـ ۸۸۸۳۱۹۳۰ خانم رحيمي ۶۶۹۳۵۶۳۸


روزنامه همشهری

آقا 30000 خانم 35000

آقا 30000 خانم 35000 , هدف ما جلب رضایت شماست

۸۸۴۴۹۳۰۱ ـ ۸۸۴۴۹۵۱۷ ۶۶۵۶۹۸۷۵ ـ ۲۶۶۰۳۹۰۶


روزنامه همشهری

« رزرو نوروزی »

« رزرو نوروزی » , آقا و خانم حرفه ای 000 / 30

۸۸۸۱۴۱۳۷ ـ ۷۷۶۴۳۰۱۰ خانم سعيدي ۶۶۵۹۱۰۰۷


روزنامه همشهری

راه پله منازل شرکت ها

راه پله منازل شرکت ها , پرسنل متعهد و حرفه ای , شبانه روزی و قراردادی , تمام نقاط رزرو …

۷۷۵۱۴۹۸۷ ـ ۶۶۵۳۷۰۴۴ ۲۲۵۴۸۵۳۶ ـ ۸۸۲۷۶۳۵۱


روزنامه همشهری

8 ساعت کارتضمینی 30000

8 ساعت کارتضمینی 30000 , نظافت منازل ادارات راه پله

۷۷۶۵۲۴۱۹ ـ ۲۲۸۷۴۵۳۲ ۷۷۶۵۲۷۵۶ ـ ۸۸۲۰۵۶۹۰


روزنامه همشهری

منازل ادارات راه پله

منازل ادارات راه پله , پذیرایی اساس‎کشی‎ثبت 38801

۶۶۳۶۰۳۲۸ ـ ۶۶۹۳۷۲۹۰ ۶۶۱۹۰۸۹۱ ـ ۸۶۰۷۰۴۲۵


روزنامه همشهری

8 ساعت کار 25000

8 ساعت کار 25000 , تسویه بعدازرضایت رزرو نوروزی

۷۷۶۷۱۶۲۳ ـ ۶۶۷۱۹۰۵۸ خانم نامي ۸۸۸۲۶۱۳۰


روزنامه همشهری

نظافتچی تضمینی آقا و خانم

نظافتچی تضمینی آقا و خانم , 8 ساعت 000 / 30

۸۸۳۰۹۶۲۴ ـ ۷۷۵۶۳۵۸۴ خانم فراهاني ۶۶۹۳۵۶۷۴


روزنامه همشهری

یسنا

یسنا , راه پله منازل ، ادارات - پذیرائی

۶۶۴۶۷۷۸۱ - ۸۸۹۳۱۹۵۶ ۲۲۳۹۲۶۷۵ - ۴۴۵۳۸۵۶۲


روزنامه همشهری

نظافتچی حرفه ای 000 / 30

نظافتچی حرفه ای 000 / 30 , شبانه روزی خانم حیدری

۶۶۷۰۹۵۴۲ ـ ۸۸۹۳۵۵۲۳ ۸۸۲۰۵۶۸۴ ـ ۶۶۳۵۴۸۴۲


روزنامه همشهری

8 ساعت کار 000 / 30

8 ساعت کار 000 / 30 , تسویه بعدازرضایت شبانه روزی

۷۷۵۴۵۱۳۵ ـ ۶۶۳۵۸۹۹۲ خانم رضايي ۸۸۸۱۰۴۱۲


روزنامه همشهری

نظافتچی آقا و خانم حرفه ای

نظافتچی آقا و خانم حرفه ای , 8 ساعت 25000 , « رزرو نوروزی » شبانه روزی , پرداخت وجه بعد از …

۷۷۶۲۱۰۵۱ ـ ۸۸۸۳۱۹۳۰ خانم رحيمي ۶۶۹۳۵۶۳۸


روزنامه همشهری

آقا 30000 خانم 35000

آقا 30000 خانم 35000 , هدف ما جلب رضایت شماست

۸۸۴۴۹۳۰۱ ـ ۸۸۴۴۹۵۱۷ ۶۶۵۶۹۸۷۵ ـ ۲۶۶۰۳۹۰۶


روزنامه همشهری

8 ساعت کار 30000 تضمینی

8 ساعت کار 30000 تضمینی , نظافتچی آقا و خانم حرفه ای

فردوسي ۸۸۹۲۲۹۱۸ وليعصر ونک ۸۸۴۸۵۳۸۱


روزنامه همشهری

انقلاب،ولیعصر،گیشا،طالقانی

انقلاب،ولیعصر،گیشا،طالقانی , جمهوری،فاطمی،بهشتی،امیرآباد

۷۷۹۷۶۳۱۲ و ۲۲۸۴۹۴۴۳ ۸۸۴۵۶۷۸۷ و ۶۶۱۷۷۸۹۷


روزنامه همشهری

منازل ادارات راه پله

منازل ادارات راه پله , پذیرایی اساس‎کشی‎ثبت 38801

۶۶۳۶۰۳۲۸ ـ ۶۶۹۳۷۲۹۰ ۶۶۱۹۰۸۹۱ ـ ۸۶۰۷۰۴۲۵


روزنامه همشهری

نظافتچی حرفه ای 000 / 30

نظافتچی حرفه ای 000 / 30 , شبانه روزی خانم حیدری

۶۶۷۰۹۵۴۲ ـ ۸۸۹۳۵۵۲۳ ۸۸۲۰۵۶۸۴ ـ ۶۶۳۵۴۸۴۲


روزنامه همشهری

« رزرو نوروزی »

« رزرو نوروزی » , آقا و خانم حرفه ای 000 / 30

۸۸۸۱۴۱۳۷ ـ ۷۷۶۴۳۰۱۰ خانم سعيدي ۶۶۵۹۱۰۰۷


روزنامه همشهری

تندیس

تندیس , نظافت منزل - شرکتها

۸۸۹۹۷۸۳۲ - ۸۸۹۹۴۶۹۹ ۸۸۴۹۹۹۴۷ - ۸۸۴۹۹۹۴۵


روزنامه همشهری

8 ساعت کار 25000

8 ساعت کار 25000 , تسویه بعدازرضایت رزرو نوروزی

۷۷۶۷۱۶۲۳ ـ ۶۶۷۱۹۰۵۸ خانم نامي ۸۸۸۲۶۱۳۰


روزنامه همشهری

نظافتچی تضمینی آقا و خانم

نظافتچی تضمینی آقا و خانم , 8 ساعت 000 / 30

۸۸۳۰۹۶۲۴ ـ ۷۷۵۶۳۵۸۴ خانم فراهاني ۶۶۹۳۵۶۷۴


روزنامه همشهری

8 ساعت کارتضمینی30000

8 ساعت کارتضمینی30000 , نظافتچی فوق حرفه ای نماشویی

۸۸۲۰۵۵۹۳ ـ ۶۶۷۰۹۵۴۲ خانم سام ۸۸۹۳۵۵۲۳


روزنامه همشهری

8 ساعت کار 000 / 30

8 ساعت کار 000 / 30 , تسویه بعدازرضایت شبانه روزی

۷۷۵۴۵۱۳۵ ـ ۶۶۳۵۸۹۹۲ خانم رضايي ۸۸۸۱۰۴۱۲


روزنامه همشهری

شرکت نظافتی پیشگامان شماره ثبت424586(شبانه روزی)

کلیه امور نظافتی و خدماتی باکادری مجرب خدمتکار،سرایدار،آبدارچی،پذیرایی قرارداد …

۰۹۱۲۰۲۳۴۰۰۶-۰۹۱۹۵۵۱۰۸۲۱


روزنامه همشهری

نظافت‎گستر

نظافت‎گستر , شبانه روزی ،ثبت474219

اميرآباد،کارگر ۶۶۹۱۳۵۵۸ مطهري،بهشتي ۸۸۵۶۶۹۷۶ انقلاب،جمهوري ۶۶۱۲۸۱۷۳ وليعصر،فاطمي ۸۸۵۶۶۹۸۴ بهارستان،سپاه ۷۷۹۱۴۴۶۲


روزنامه همشهری

یوسف آبادولیعصرانقلاب بهشتی

یوسف آبادولیعصرانقلاب بهشتی , مطهری،شریعتی،سهروردی،امام حسین

۷۷۷۵۲۶۱۷ و ۳۳۳۰۴۸۲۷ ۶۶۱۲۰۶۴۹ و ۸۸۴۵۶۸۴۹


روزنامه همشهری

* رادین *

* رادین * , تمام نقاط نیروی مجرب , نظافت منازل،دفاترکار،راه پله

۶۶۷۵۱۶۹۵ ـ ۶۶۷۵۹۶۵۰


روزنامه همشهری

پارسا (تضمینی،تمام نقاط)

پارسا (تضمینی،تمام نقاط) , نظافت منازل و دفاتر و راه پله ها

۰۹۱۲۰۷۵۲۱۱۵ ۷۷۶۱۰۱۷۲


روزنامه همشهری

8 ساعت کارتضمینی 30000

8 ساعت کارتضمینی 30000 , نظافت منازل ادارات راه پله

۷۷۶۵۲۴۱۹ ـ ۲۲۸۷۴۵۳۲ ۷۷۶۵۲۷۵۶ ـ ۸۸۲۰۵۶۹۰


روزنامه همشهری

سورنا

سورنا , راه پله منازل ، ادارات - پذیرائی

۷۷۵۴۰۷۹۷ - ۸۸۸۹۵۶۴۳ ۶۶۰۶۸۰۷۴ - ۲۶۷۰۱۳۷۷


روزنامه همشهری

راه پله منازل شرکت ها

راه پله منازل شرکت ها , پرسنل متعهد و حرفه ای , شبانه روزی و قراردادی , تمام نقاط رزرو …

۷۷۵۱۴۹۸۷ ـ ۶۶۵۳۷۰۴۴ ۲۲۵۴۸۵۳۶ ـ ۸۸۲۷۶۳۵۱


روزنامه همشهری

منازل ادارات راه پله

منازل ادارات راه پله , پذیرایی اساس‎کشی‎ثبت 38801

۶۶۳۶۰۳۲۸ ـ ۶۶۹۳۷۲۹۰ ۶۶۱۹۰۸۹۱ ـ ۸۶۰۷۰۴۲۵


روزنامه همشهری

یسنا

یسنا , راه پله منازل ، ادارات - پذیرائی

۶۶۴۶۷۷۸۱ - ۸۸۹۳۱۹۵۶ ۲۲۳۹۲۶۷۵ - ۴۴۵۳۸۵۶۲


روزنامه همشهری

8 ساعت کار 30000 تضمینی

8 ساعت کار 30000 تضمینی , نظافتچی آقا و خانم حرفه ای

فردوسي ۸۸۹۲۲۹۱۸ وليعصر ونک ۸۸۴۸۵۳۸۱


روزنامه همشهری

تندیس

تندیس , نظافت منزل - شرکتها

۸۸۹۹۷۸۳۲ - ۸۸۹۹۴۶۹۹ ۸۸۴۹۹۹۴۷ - ۸۸۴۹۹۹۴۵


روزنامه همشهری

آقا 30000 خانم 35000

آقا 30000 خانم 35000 , هدف ما جلب رضایت شماست

۸۸۴۴۹۳۰۱ ـ ۸۸۴۴۹۵۱۷ ۶۶۵۶۹۸۷۵ ـ ۲۶۶۰۳۹۰۶


روزنامه همشهری

8 ساعت کار 25000

8 ساعت کار 25000 , تسویه بعدازرضایت رزرو نوروزی

۷۷۶۷۱۶۲۳ ـ ۶۶۷۱۹۰۵۸ خانم نامي ۸۸۸۲۶۱۳۰


روزنامه همشهری

نظافتچی آقا و خانم حرفه ای

نظافتچی آقا و خانم حرفه ای , 8 ساعت 25000 , « رزرو نوروزی » شبانه روزی , پرداخت وجه بعد از …

۷۷۶۲۱۰۵۱ ـ ۸۸۸۳۱۹۳۰ خانم رحيمي ۶۶۹۳۵۶۳۸


روزنامه همشهری

8 ساعت کار 000 / 30

8 ساعت کار 000 / 30 , تسویه بعدازرضایت شبانه روزی

۷۷۵۴۵۱۳۵ ـ ۶۶۳۵۸۹۹۲ خانم رضايي ۸۸۸۱۰۴۱۲


روزنامه همشهری

« رزرو نوروزی »

« رزرو نوروزی » , آقا و خانم حرفه ای 000 / 30

۸۸۸۱۴۱۳۷ ـ ۷۷۶۴۳۰۱۰ خانم سعيدي ۶۶۵۹۱۰۰۷


روزنامه همشهری

8 ساعت کارتضمینی 30000

8 ساعت کارتضمینی 30000 , نظافت منازل ادارات راه پله

۷۷۶۵۲۴۱۹ ـ ۲۲۸۷۴۵۳۲ ۷۷۶۵۲۷۵۶ ـ ۸۸۲۰۵۶۹۰


روزنامه همشهری

8 ساعت کارتضمینی30000

8 ساعت کارتضمینی30000 , نظافتچی فوق حرفه ای نماشویی

۸۸۲۰۵۵۹۳ ـ ۶۶۷۰۹۵۴۲ خانم سام ۸۸۹۳۵۵۲۳


روزنامه همشهری

نظافتچی تضمینی آقا و خانم

نظافتچی تضمینی آقا و خانم , 8 ساعت 000 / 30

۸۸۳۰۹۶۲۴ ـ ۷۷۵۶۳۵۸۴ خانم فراهاني ۶۶۹۳۵۶۷۴


روزنامه همشهری

راه پله منازل شرکت ها

راه پله منازل شرکت ها , پرسنل متعهد و حرفه ای , شبانه روزی و قراردادی , تمام نقاط رزرو …

۷۷۵۱۴۹۸۷ ـ ۶۶۵۳۷۰۴۴ ۲۲۵۴۸۵۳۶ ـ ۸۸۲۷۶۳۵۱


روزنامه همشهری

نظافتچی حرفه ای 000 / 30

نظافتچی حرفه ای 000 / 30 , شبانه روزی خانم حیدری

۶۶۷۰۹۵۴۲ ـ ۸۸۹۳۵۵۲۳ ۸۸۲۰۵۶۸۴ ـ ۶۶۳۵۴۸۴۲


روزنامه همشهری

یوسف آبادولیعصرانقلاب بهشتی

یوسف آبادولیعصرانقلاب بهشتی , مطهری،شریعتی،سهروردی،امام حسین

۷۷۷۵۲۶۱۷ و ۳۳۳۰۴۸۲۷ ۶۶۱۲۰۶۴۹ و ۸۸۴۵۶۸۴۹


روزنامه همشهری

* رادین *

* رادین * , تمام نقاط نیروی مجرب , نظافت منازل،دفاترکار،راه پله

۶۶۷۵۱۶۹۵ ـ ۶۶۷۵۹۶۵۰


روزنامه همشهری

پارسا (تضمینی،تمام نقاط)

پارسا (تضمینی،تمام نقاط) , نظافت منازل و دفاتر و راه پله ها

۰۹۱۲۰۷۵۲۱۱۵ ۷۷۶۱۰۱۷۲


روزنامه همشهری

نظافت‎گستر

نظافت‎گستر , شبانه روزی ،ثبت474219

اميرآباد،کارگر ۶۶۹۱۳۵۵۸ مطهري،بهشتي ۸۸۵۶۶۹۷۶ انقلاب،جمهوري ۶۶۱۲۸۱۷۳ وليعصر،فاطمي ۸۸۵۶۶۹۸۴ بهارستان،سپاه ۷۷۹۱۴۴۶۲


روزنامه همشهری

شرکت نظافتی پیشگامان شماره ثبت424586(شبانه روزی)

کلیه امور نظافتی و خدماتی باکادری مجرب خدمتکار،سرایدار،آبدارچی،پذیرایی قرارداد …

۰۹۱۲۰۲۳۴۰۰۶-۰۹۱۹۵۵۱۰۸۲۱


روزنامه همشهری

شرکت خدماتی قصر سپید با شماره ثبت 424586

خانه خود را با کادر مجرب ما به قصري زيبا و تميز تبديل کنيد نظافت منزل و محل کار 88359932 خدمتکار …

۸۸۳۵۹۹۳۲-۸۸۳۵۷۹۳۸-۲۲۷۵۹۹۴۸,۲۶۴۱۲۷۰۹-۸۸۸۹۷۶۶۳-۸۸۸۹۷۵۲۹


روزنامه همشهری

شرکت نظافتی پیشگامان شماره ثبت424586(شبانه روزی)

کلیه امور نظافتی و خدماتی باکادری مجرب خدمتکار،سرایدار،آبدارچی،پذیرایی قرارداد …

۰۹۱۲۰۲۳۴۰۰۶-۰۹۱۹۵۵۱۰۸۲۱


روزنامه همشهری

شرکت خدماتی گل آذین میرداماد با 12سال سابقه درخشان

اعزام نظافتچی آموزش دیده و حرفه ای به تمام نقاط در سراسر …

۲۲۹۱۴۲۱۶,۰۹۱۲۱۰۹۹۹۲۶


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی