نظافتچی حرفه ای و مجرب

نظافتچی حرفه ای و مجرب , شبانه روزی 8 ساعت25000

۸۸۸۲۷۲۴۱ ـ ۶۶۷۳۸۶۵۲ ۲۲۱۷۴۳۳۷ ـ ۴۴۱۴۸۳۵۱


همشهری

نظافتچی حرفه ای 000 / 25

نظافتچی حرفه ای 000 / 25 , منازل ادارات راه پله ، شبانه روزی

۲۲۴۲۹۰۳۴ ـ ۲۲۱۷۵۰۲۷ ۶۶۷۱۱۰۳۴ ـ ۴۴۱۷۶۹۶۱


همشهری

نیروی مجرب وماهرخانم وآقا

نیروی مجرب وماهرخانم وآقا , منزل،راه پله،شرکت وپذیرایی

۸۶۰۲۱۹۰۱ - ۶۶۸۶۳۵۳۹ ۴۴۸۵۶۳۰۱ - ۴۴۸۵۶۴۰۶


همشهری

نظافتچی حرفه ای 100% تضمینی

نظافتچی حرفه ای 100% تضمینی , 8 ساعت 25000 آقاوخانم

۶۶۵۶۹۸۷۵ ـ ۴۴۸۳۷۸۳۳ کفسابي ـ کنترات خانم بخشي


همشهری

پذیرایی منازل،ادارات وشرکتها

انجام کلیه امور نظافتی و , پذیرایی منازل،ادارات وشرکتها ,

۰۹۹۰۵۷۶۷۰۱۷و۸۸۵۸۲۲۳۹ توسط خانم و آقا


همشهری

پرداخت وجه بعد از رضایت

پرداخت وجه بعد از رضایت , 8 ساعت کار 000 / 25

۴۴۸۳۷۷۰۱ ـ ۶۶۴۳۶۵۸۱ خانم غفاري ۴۴۸۵۹۱۲۳


همشهری

اعزام نیروی خدمات نظافت

شرکت بهین کار , اعزام نیروی خدمات نظافت , پذیرایی،آبدارچی،نگهبان ,

۴۴۵۴۸۳۶۲ - ۴۴۵۴۱۳۶۴


همشهری

آقا و خانم روزمزدی کنترات

آقا و خانم روزمزدی کنترات , 8 ساعت کار حرفه ای 30000

۶۶۳۵۴۸۴۲ ـ ۴۴۴۲۳۹۱۴ خانم مجيدي ۴۴۸۷۱۰۲۸


همشهری

نظافتی و اعزام کارگروسرایدار

شرکت خدماتی پیشرو قدرت , نظافتی و اعزام کارگروسرایدار , شماره ثبت 300787انجام امور ,

۱۴ و ۴۴۶۷۴۹۱۲


همشهری

X درخشان X

با کادری مجرب و متخصص , X درخشان X ,

۵۵۴۷۴۰۸۷ - ۷۷۱۷۳۹۶۰ ۲۲۷۱۳۳۱۰


همشهری

پاک رویان آناهیتا

نظافت راه پله و ادارات( خانم و آقا ) , پاک رویان آناهیتا , ( ثبت 387432 ) ,

۷ـ۴۴۹۵۰۸۳۶و۱۹ـ۴۴۳۶۵۶۱۳


همشهری

نظافتچی 8 ساعت 20000

نظافتچی 8 ساعت 20000 , پرداخت وجه بعد از رضایت

۶۶۵۶۵۷۲۹ و ۴۴۸۵۰۱۹۰ خانم بهاري ۴۴۸۵۰۰۸۳


همشهری

نظافتچی 8 ساعت 30000

نظافتچی 8 ساعت 30000 , تسویه درصورت رضایت

۶۶۵۶۹۸۷۵ ـ ۴۴۸۵۹۱۷۰ کنترات ـ کفسابي خانم ماندگار


همشهری

آبا (غرب)

با تضمین کار و بهترین نیرو , آبا (غرب) ,

تهرانسر ۴۴۵۸۱۸۵۷ شهران ۴۴۳۵۰۱۳۵ پونک ۴۴۴۴۲۰۵۴ ستارخان،توحيد۴۴۲۱۳۰۸۷ صادقيه،فردوس۴۴۹۷۷۷۲۹


همشهری

خدمات آریا

منازل،ادارات،راه پله(تضمینی) , خدمات آریا , ثبت328163(شبانه روزی) ,

کاشانـي ۴۴۲۷۰۹۴۷ پـونـک ۴۴۲۷۰۶۶۳ ستارخان ۴۴۲۱۴۷۱۸ صـادقيه ۴۴۲۴۱۱۴۱


همشهری

8 ساعت کار 000 / 25

8 ساعت کار 000 / 25 , پرداخت وجه بعد از رضایت

۴۴۸۳۷۷۰۱ ـ ۶۶۴۳۶۵۸۱ خانم غفاري ۴۴۸۵۹۱۲۳


همشهری

تسویه درصورت رضایت

تسویه درصورت رضایت , نظافتچی 8 ساعت 30000

۶۶۵۶۹۸۷۵ ـ ۴۴۸۵۹۱۷۰ کنترات ـ کفسابي خانم ماندگار


همشهری

راه پله منازل ، ادارات - پذیرائی

راه پله منازل ، ادارات - پذیرائی , سورنا

۷۷۵۴۰۷۹۷ - ۸۸۸۹۵۶۴۳ ۶۶۰۶۸۰۷۴ - ۲۶۷۰۱۳۷۷


همشهری

8 ساعت کار حرفه ای 30000

8 ساعت کار حرفه ای 30000 , آقا و خانم روزمزدی کنترات

۶۶۳۵۴۸۴۲ ـ ۴۴۴۲۳۹۱۴ خانم مجيدي ۴۴۸۷۱۰۲۸


همشهری

« پیشتاز پاکان امیر »

« پیشتاز پاکان امیر » , با ثبت 39088 (فقط 60 هزار) , نظافت راه پله ، منازل ، ادارات

۰۹۳۳۱۳۹۰۶۹۲ - ۴۴۹۹۸۰۳۳


همشهری

8 ساعت 25000 آقاوخانم

8 ساعت 25000 آقاوخانم , نظافتچی حرفه ای 100% تضمینی

۶۶۵۶۹۸۷۵ ـ ۴۴۸۳۷۸۳۳ کفسابي ـ کنترات خانم بخشي


همشهری

شماره ثبت 300787انجام امور

شماره ثبت 300787انجام امور , نظافتی و اعزام کارگروسرایدار , شرکت خدماتی پیشرو قدرت

۱۴ و ۴۴۶۷۴۹۱۲


همشهری

پرداخت وجه بعد از رضایت

پرداخت وجه بعد از رضایت , نظافتچی 8 ساعت 20000

۶۶۵۶۵۷۲۹ و ۴۴۸۵۰۱۹۰ خانم بهاري ۴۴۸۵۰۰۸۳


همشهری

آبا (غرب)

آبا (غرب) , با تضمین کار و بهترین نیرو

تهرانسر ۴۴۵۸۱۸۵۷ شهران ۴۴۳۵۰۱۳۵ پونک ۴۴۴۴۲۰۵۴ ستارخان،توحيد۴۴۲۱۳۰۸۷ صادقيه،فردوس۴۴۹۷۷۷۲۹


همشهری

ثبت328163(شبانه روزی)

ثبت328163(شبانه روزی) , خدمات آریا , منازل،ادارات،راه پله(تضمینی)

کاشانـي ۴۴۲۷۰۹۴۷ پـونـک ۴۴۲۷۰۶۶۳ ستارخان ۴۴۲۱۴۷۱۸ صـادقيه ۴۴۲۴۱۱۴۱


همشهری

منازل ادارات راه پله ، شبانه روزی

منازل ادارات راه پله ، شبانه روزی , نظافتچی حرفه ای 000 / 25

۲۲۴۲۹۰۳۴ ـ ۲۲۱۷۵۰۲۷ ۶۶۷۱۱۰۳۴ ـ ۴۴۱۷۶۹۶۱


همشهری

منزل،راه پله،شرکت وپذیرایی

منزل،راه پله،شرکت وپذیرایی , نیروی مجرب وماهرخانم وآقا

۸۶۰۲۱۹۰۱ - ۶۶۸۶۳۵۳۹ ۴۴۸۵۶۳۰۱ - ۴۴۸۵۶۴۰۶


همشهری

شرکت خدماتی قصر سپید با شماره ثبت 424586

نظافت منازل و مجتمع های مسکونی تجاری اعزام نیرو مجرب و حرفه ای جهت پذیرایی و برگزاری …

۲۲۷۵۹۹۴۸-۸۸۳۵۹۹۳۲-۲۶۴۱۲۷۰۹-۸۸۸۹۷۵۲۹,۸۸۳۵۷۹۳۸-۸۸۸۹۷۶۶۳-۸۸۸۷۳۰۷۸


همشهری

ثبت328163(شبانه روزی)

ثبت328163(شبانه روزی) , خدمات آریا , منازل،ادارات،راه پله(تضمینی)

کاشانـي ۴۴۲۷۰۹۴۷ پـونـک ۴۴۲۷۰۶۶۳ ستارخان ۴۴۲۱۴۷۱۸ صـادقيه ۴۴۲۴۱۱۴۱


همشهری

شبانه روزی 8 ساعت25000

شبانه روزی 8 ساعت25000 , نظافتچی حرفه ای و مجرب

۸۸۸۲۷۲۴۱ ـ ۶۶۷۳۸۶۵۲ ۲۲۱۷۴۳۳۷ ـ ۴۴۱۴۸۳۵۱


همشهری

آبا (غرب)

آبا (غرب) , با تضمین کار و بهترین نیرو

تهرانسر ۴۴۵۸۱۸۵۷ شهران ۴۴۳۵۰۱۳۵ پونک ۴۴۴۴۲۰۵۴ ستارخان،توحيد۴۴۲۱۳۰۸۷ صادقيه،فردوس۴۴۹۷۷۷۲۹


همشهری

منازل ادارات راه پله ، شبانه روزی

منازل ادارات راه پله ، شبانه روزی , نظافتچی حرفه ای 000 / 25

۲۲۴۲۹۰۳۴ ـ ۲۲۱۷۵۰۲۷ ۶۶۷۱۱۰۳۴ ـ ۴۴۱۷۶۹۶۱


همشهری

شرکت خدماتی قصر سپید با شماره ثبت 424586

نظافت منازل و مجتمع های مسکونی تجاری اعزام نیرو مجرب و حرفه ای جهت پذیرایی و برگزاری …

۲۲۷۵۹۹۴۸-۸۸۳۵۹۹۳۲-۲۶۴۱۲۷۰۹-۸۸۸۹۷۵۲۹,۸۸۳۵۷۹۳۸-۸۸۸۹۷۶۶۳-۸۸۸۷۳۰۷۸


همشهری

منزل،راه پله،شرکت وپذیرایی

منزل،راه پله،شرکت وپذیرایی , نیروی مجرب وماهرخانم وآقا

۸۶۰۲۱۹۰۱ - ۶۶۸۶۳۵۳۹ ۴۴۸۵۶۳۰۱ - ۴۴۸۵۶۴۰۶


همشهری

8 ساعت 25000 آقاوخانم

8 ساعت 25000 آقاوخانم , نظافتچی حرفه ای 100% تضمینی

۶۶۵۶۹۸۷۵ ـ ۴۴۸۳۷۸۳۳ کفسابي ـ کنترات خانم بخشي


همشهری

8 ساعت کار 000 / 25

8 ساعت کار 000 / 25 , پرداخت وجه بعد از رضایت

۴۴۸۳۷۷۰۱ ـ ۶۶۴۳۶۵۸۱ خانم غفاري ۴۴۸۵۹۱۲۳


همشهری

شماره ثبت 300787انجام امور

شماره ثبت 300787انجام امور , نظافتی و اعزام کارگروسرایدار , شرکت خدماتی پیشرو قدرت

۱۴ و ۴۴۶۷۴۹۱۲


همشهری

پذیرایی،آبدارچی،نگهبان

پذیرایی،آبدارچی،نگهبان , اعزام نیروی خدمات نظافت , شرکت بهین کار

۴۴۵۴۸۳۶۲ - ۴۴۵۴۱۳۶۴


همشهری

تسویه درصورت رضایت

تسویه درصورت رضایت , نظافتچی 8 ساعت 30000

۶۶۵۶۹۸۷۵ ـ ۴۴۸۵۹۱۷۰ کنترات ـ کفسابي خانم ماندگار


همشهری

( ثبت 387432 )

( ثبت 387432 ) , پاک رویان آناهیتا , نظافت راه پله و ادارات( خانم و آقا )

۷ـ۴۴۹۵۰۸۳۶و۱۹ـ۴۴۳۶۵۶۱۳


همشهری

پرداخت وجه بعد از رضایت

پرداخت وجه بعد از رضایت , نظافتچی 8 ساعت 20000

۶۶۵۶۵۷۲۹ و ۴۴۸۵۰۱۹۰ خانم بهاري ۴۴۸۵۰۰۸۳


همشهری

X درخشان X

X درخشان X , با کادری مجرب و متخصص

۵۵۴۷۴۰۸۷ - ۷۷۱۷۳۹۶۰ ۲۲۷۱۳۳۱۰


همشهری

8 ساعت کار حرفه ای 30000

8 ساعت کار حرفه ای 30000 , آقا و خانم روزمزدی کنترات

۶۶۳۵۴۸۴۲ ـ ۴۴۴۲۳۹۱۴ خانم مجيدي ۴۴۸۷۱۰۲۸


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی