آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات در منزل - امور نظافتی - شستشوی فرش و مبل و موکت - استان خوزستان

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات در منزل - امور نظافتی - شستشوی فرش و مبل و موکت» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «خدمات در منزل - امور نظافتی - شستشوی فرش و مبل و موکت» اینجا کلیک کنید.

خشکشویی مبل و موکت در محل (تضمینی،تخصصی) 22148345-44826950

با پرسنل مجرب آماده عقد قرارداد با منازل,سازمانها و ادارات …

تلفن: ۲۲۱۴۸۳۴۵,۴۴۸۲۶۹۵۰  / ایمیل:hamed.saed.۳۸۳@gmail.com


نیازمندیهای همشهری

خشکشویی مبل و موکت

خشکشویی مبل و موکت , سراسرتهران فقط 2500 تومان

تلفن: ۸۸۶۸۸۴۲۶ ـ ۳۳۶۹۱۵۴۶ ۷۷۲۸۶۴۰۰ ـ ۲۶۳۰۵۹۴۵  


نیازمندیهای همشهری

شستشوی مبل ، موکت و...

شستشوی مبل ، موکت و... , داخل منزل (شبانه روزی)

تلفن: ۸۸۱۰۰۱۲۶ و ۲۶۶۰۱۶۴۰ ۷۷۳۴۳۸۰۲ و ۴۴۸۷۱۰۰۸  


نیازمندیهای همشهری

* نوید باران *

* نوید باران * , بهترین شستشوی فرش , خشکشویی مبل و موکت , عضو رسمی اتحادیه , (مناسبترین …

تلفن: ۷۷۲۵۰۴۳۰ - ۷۷۹۰۵۰۹۱ ۷۷۷۱۳۰۲۰ - ۸۸۵۲۰۲۷۷ ۲۶۲۱۰۴۰۹ - ۲۲۸۸۱۳۷۳ ۲۲۵۲۷۳۵۵ - ۲۲۹۲۲۵۵۴  


نیازمندیهای همشهری

81423623.jpg

467

 


نیازمندیهای همشهری

38620993.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

نگین

نگین , شستشوی فرش و مبل

تلفن: نيروهوايي ۷۷۴۸۷۰۸۹ رسالت ۷۷۰۶۸۷۱۹ نارمک ۷۷۲۳۰۷۳۷ حکيميه ۷۷۲۳۰۷۳۶ تهرانپارس ۷۷۳۸۱۱۲۲ شميران ۲۲۲۵۳۳۶۶ پاسداران ۲۲۳۰۵۸۸۲ نياوران ۲۲۵۷۲۲۱۱  


نیازمندیهای همشهری

16825134.jpg

قالیشویی شربت اوغلی 2×4-گ:25134 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

37916029.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

81423402.jpg

644

 


نیازمندیهای همشهری

16018578.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

35724753.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

21214781.jpg

برف

 


نیازمندیهای همشهری

21215174.jpg

شمال

 


نیازمندیهای همشهری

16825135.jpg

قالیشویی ماژیک 2×4-گ:25135 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

16825238.jpg

قالیشویی ادیب 2×2-گ:25238 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

35725026.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

35418466.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16825206.jpg

قالیشویی پیروزی اصل 2×4-گ:25206 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

16825777.jpg

قالیشویی جردن 2×2-گ:25777 - فرد دی

 


نیازمندیهای همشهری

قالیشویی، بهترین شستشو فرش

قالیشویی، بهترین شستشو فرش , موکت،مبل،باضمانت،درسراسرتهران

تلفن: ۴۶۸۳۶۸۳۵ - ۷۷۸۳۷۳۲۱ شبانه روزي ۸۸۴۳۴۳۲۰  


نیازمندیهای همشهری

خشکشویی مبل و موکت

خشکشویی مبل و موکت , سراسرتهران فقط 2500 تومان

تلفن: ۸۸۶۸۸۴۲۶ ـ ۳۳۶۹۱۵۴۶ ۷۷۲۸۶۴۰۰ ـ ۲۶۳۰۵۹۴۵  


نیازمندیهای همشهری

16825134.jpg

قالیشویی شربت اوغلی 2×4-گ:25134 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

38620993.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

81423402.jpg

644

 


نیازمندیهای همشهری

16018578.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16018904.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16825238.jpg

قالیشویی ادیب 2×2-گ:25238 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

39416285.jpg

دی

 


نیازمندیهای همشهری

35418466.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

21214781.jpg

برف

 


نیازمندیهای همشهری

21215174.jpg

شمال

 


نیازمندیهای همشهری

37916029.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

81423401.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16825135.jpg

قالیشویی ماژیک 2×4-گ:25135 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

35724995.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16825206.jpg

قالیشویی پیروزی اصل 2×4-گ:25206 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

23722076.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16825233.jpg

قالیشویی ماژیک شهر 2×2-گ:25233 - زوج دی

 


نیازمندیهای همشهری

قالیشویی مبل شویی

قالیشویی مبل شویی , سرویس سراسر تهران , حتی تعطیلات اتو ، لول ، کاور

تلفن: اقدسيه ۲۶۱۲۴۰۰۷ پاسداران دولت ۲۲۶۴۸۴۴۸ شريعتي ظفر ۲۲۳۱۱۶۶۱ شميرانات ۲۲۷۴۹۷۱۵ يوسف آباد ۸۸۵۱۵۸۵۲ ويژه غرب ۴۴۴۱۲۵۹۳ ويژه شرق ۷۷۱۴۴۰۰۰ مرکزي ۸۸۵۷۶۰۶۰  


نیازمندیهای همشهری

شستشوی مبل ، موکت و...

شستشوی مبل ، موکت و... , داخل منزل (شبانه روزی)

تلفن: ۸۸۱۰۰۱۲۶ و ۲۶۶۰۱۶۴۰ ۷۷۳۴۳۸۰۲ و ۴۴۸۷۱۰۰۸  


نیازمندیهای همشهری

خشکشویی مبل و موکت

خشکشویی مبل و موکت , سراسرتهران فقط 2500 تومان

تلفن: ۸۸۶۸۸۴۲۶ ـ ۳۳۶۹۱۵۴۶ ۷۷۲۸۶۴۰۰ ـ ۲۶۳۰۵۹۴۵  


نیازمندیهای همشهری

نگین

نگین , شستشوی فرش و مبل

تلفن: نيروهوايي ۷۷۴۸۷۰۸۹ رسالت ۷۷۰۶۸۷۱۹ نارمک ۷۷۲۳۰۷۳۷ حکيميه ۷۷۲۳۰۷۳۶ تهرانپارس ۷۷۳۸۱۱۲۲ شميران ۲۲۲۵۳۳۶۶ پاسداران ۲۲۳۰۵۸۸۲ نياوران ۲۲۵۷۲۲۱۱  


نیازمندیهای همشهری

قالیشویی، بهترین شستشو فرش

قالیشویی، بهترین شستشو فرش , موکت،مبل،باضمانت،درسراسرتهران

تلفن: ۴۶۸۳۶۸۳۵ - ۷۷۸۳۷۳۲۱ شبانه روزي ۸۸۴۳۴۳۲۰  


نیازمندیهای همشهری

81423623.jpg

467

 


نیازمندیهای همشهری

37916029.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

81423402.jpg

644

 


نیازمندیهای همشهری

16018578.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16825134.jpg

قالیشویی شربت اوغلی 2×4-گ:25134 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

21214781.jpg

برف

 


نیازمندیهای همشهری

21215174.jpg

شمال

 


نیازمندیهای همشهری

35725026.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

35418466.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

35724753.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16825135.jpg

قالیشویی ماژیک 2×4-گ:25135 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

16825238.jpg

قالیشویی ادیب 2×2-گ:25238 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

16825206.jpg

قالیشویی پیروزی اصل 2×4-گ:25206 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

16825777.jpg

قالیشویی جردن 2×2-گ:25777 - فرد دی

 


نیازمندیهای همشهری

* نوید باران *

* نوید باران * , بهترین شستشوی فرش , خشکشویی مبل و موکت , عضو رسمی اتحادیه , (مناسبترین …

تلفن: ۷۷۲۵۰۴۳۰ - ۷۷۹۰۵۰۹۱ ۷۷۷۱۳۰۲۰ - ۸۸۵۲۰۲۷۷ ۲۶۲۱۰۴۰۹ - ۲۲۸۸۱۳۷۳ ۲۲۵۲۷۳۵۵ - ۲۲۹۲۲۵۵۴  


نیازمندیهای همشهری

قالیشویی، بهترین شستشو فرش

قالیشویی، بهترین شستشو فرش , موکت،مبل،باضمانت،درسراسرتهران

تلفن: ۴۶۸۳۶۸۳۵ - ۷۷۸۳۷۳۲۱ شبانه روزي ۸۸۴۳۴۳۲۰  


نیازمندیهای همشهری

16018578.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16018904.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16825134.jpg

قالیشویی شربت اوغلی 2×4-گ:25134 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

81423401.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

81423402.jpg

644

 


نیازمندیهای همشهری

21214781.jpg

برف

 


نیازمندیهای همشهری

21215174.jpg

شمال

 


نیازمندیهای همشهری

37916029.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16825238.jpg

قالیشویی ادیب 2×2-گ:25238 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

39416285.jpg

دی

 


نیازمندیهای همشهری

35418466.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

35724995.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38620993.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16825135.jpg

قالیشویی ماژیک 2×4-گ:25135 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

23722076.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16825233.jpg

قالیشویی ماژیک شهر 2×2-گ:25233 - زوج دی

 


نیازمندیهای همشهری

16825206.jpg

قالیشویی پیروزی اصل 2×4-گ:25206 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

امین تهران

امین تهران , قالیشویی و مبل شویی , عضورسمی اتحادیه-تحت بیمه , تمیز تضمینی فوری , لول شده …

تلفن: جنوب ۳۳۶۵۱۰۶۳ شـرق ۷۷۹۲۶۸۶۸ مرکزي ۷۷۸۳۴۸۴۸ شمال ۲۲۷۶۳۹۲۹  


نیازمندیهای همشهری

نگین

نگین , شستشوی فرش و مبل

تلفن: نيروهوايي ۷۷۴۸۷۰۸۹ رسالت ۷۷۰۶۸۷۱۹ نارمک ۷۷۲۳۰۷۳۷ حکيميه ۷۷۲۳۰۷۳۶ تهرانپارس ۷۷۳۸۱۱۲۲ شميران ۲۲۲۵۳۳۶۶ پاسداران ۲۲۳۰۵۸۸۲ نياوران ۲۲۵۷۲۲۱۱  


نیازمندیهای همشهری

قالیشویی، بهترین شستشو فرش

قالیشویی، بهترین شستشو فرش , موکت،مبل،باضمانت،درسراسرتهران

تلفن: ۴۶۸۳۶۸۳۵ - ۷۷۸۳۷۳۲۱ شبانه روزي ۸۸۴۳۴۳۲۰  


نیازمندیهای همشهری

شستشوی مبل ، موکت و...

شستشوی مبل ، موکت و... , داخل منزل (شبانه روزی)

تلفن: ۸۸۱۰۰۱۲۶ و ۲۶۶۰۱۶۴۰ ۷۷۳۴۳۸۰۲ و ۴۴۸۷۱۰۰۸  


نیازمندیهای همشهری

خشکشویی مبل و موکت

خشکشویی مبل و موکت , سراسرتهران فقط 2500 تومان

تلفن: ۸۸۶۸۸۴۲۶ ـ ۳۳۶۹۱۵۴۶ ۷۷۲۸۶۴۰۰ ـ ۲۶۳۰۵۹۴۵  


نیازمندیهای همشهری

81423623.jpg

467

 


نیازمندیهای همشهری

16825134.jpg

قالیشویی شربت اوغلی 2×4-گ:25134 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

37916029.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

81423402.jpg

644

 


نیازمندیهای همشهری

16018578.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

21214781.jpg

برف

 


نیازمندیهای همشهری

21215174.jpg

شمال

 


نیازمندیهای همشهری

35725026.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

35418466.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

35724753.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16825135.jpg

قالیشویی ماژیک 2×4-گ:25135 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

16825238.jpg

قالیشویی ادیب 2×2-گ:25238 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

16825206.jpg

قالیشویی پیروزی اصل 2×4-گ:25206 - دی

 


نیازمندیهای همشهری

16825777.jpg

قالیشویی جردن 2×2-گ:25777 - فرد دی

 


نیازمندیهای همشهری

خواندنی از سراسر وب