آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات در منزل - امور منزل - نگهبان محله

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات در منزل - امور منزل - نگهبان محله» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «خدمات در منزل - امور منزل - نگهبان محله» اینجا کلیک کنید.

خدمات نگهبانی و حراست

به نام خدا موسسه دیده بانان صبح صادق ( ش ث : 27133 ) تحت نظارت مرکز انتظام ناجا اجراي طرحهاي …

۰۹۱۲۶۷۱-۰۱۲۵

انجام کلیه امور حفاظتی

انجام کلیه امور حفاظتی , از اماکن دولتی و خصوصی , ( در کلیه نقاط تهران )

تلفن: ۶۶۹۴۰۵۱۶ ـ ۶۶۱۲۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

حفاظت و امنیت شرکت،کارخانه

حفاظت و امنیت شرکت،کارخانه , منزل و محله خود رابه ما بسپارید , ( تحت نظارت ناجا )

تلفن: ۶۶۴۱۵۸۹۹ - ۲۵۹۱۷۵۸۹  


نیازمندیهای همشهری

حفاظت و امنیت شرکت،کارخانه

حفاظت و امنیت شرکت،کارخانه , منزل و محله خود رابه ما بسپارید , ( تحت نظارت ناجا )

تلفن: ۶۶۴۱۵۸۹۹ - ۲۵۹۱۷۵۸۹  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور حفاظتی

انجام کلیه امور حفاظتی , از اماکن دولتی و خصوصی , ( در کلیه نقاط تهران )

تلفن: ۶۶۹۴۰۵۱۶ ـ ۶۶۱۲۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

حفاظت و امنیت شرکت،کارخانه

حفاظت و امنیت شرکت،کارخانه , منزل و محله خود رابه ما بسپارید , ( تحت نظارت ناجا )

تلفن: ۶۶۴۱۵۸۹۹ - ۲۵۹۱۷۵۸۹  


نیازمندیهای همشهری

حفاظت و امنیت شرکت،کارخانه

حفاظت و امنیت شرکت،کارخانه , منزل و محله خود رابه ما بسپارید , ( تحت نظارت ناجا )

تلفن: ۶۶۴۱۵۸۹۹ - ۲۵۹۱۷۵۸۹  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور حفاظتی

انجام کلیه امور حفاظتی , از اماکن دولتی و خصوصی , ( در کلیه نقاط تهران )

تلفن: ۶۶۹۴۰۵۱۶ ـ ۶۶۱۲۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

موسسه حفاظتی مراقبتی

موسسه حفاظتی مراقبتی , اجرای طرحهای نگهبانی وحراستی , در سراسر تهران

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۰۹۸۴۸ ـ ۴۴۲۸۸۹۲۶  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور حفاظتی

انجام کلیه امور حفاظتی , از اماکن دولتی و خصوصی , ( در کلیه نقاط تهران )

تلفن: ۶۶۹۴۰۵۱۶ ـ ۶۶۱۲۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری