ارائه خدمات دامپزشکی

ارائه خدمات دامپزشکی , حیوانات اهلی - در منزل شما , ویزیت درمان واکسن شناسنامه جراحی …

دکترحسين ۰۹۱۲۳۹۴۷۷۵۶


همشهری

درمانگاه دامپزشکی غزال

درمانگاه دامپزشکی غزال , درمان،واکسن،شناسنامه،جراحی , رسالت - خیابان دردشت - پلاک500

۰۹۱۲۳۹۴۷۷۵۶


همشهری

فروش توله های نگهبان

فروش توله های نگهبان , هاسکی و روت ویلر

۰۹۱۰۹۰۰۷۹۳۰ ۰۹۳۳۱۳۳۲۸۹۸


همشهری

تعدادی سگ نگهبان هاسکی

تعدادی سگ نگهبان هاسکی , جرمن شپهرد،گلدن روت ویلر و , شکاری داش هوند ازپدرومادرقهرمان

۰۹۱۲۳۱۶۵۳۷۰ - ۰۹۱۲۲۲۰۷۹۰۴


همشهری

کلینیک دامپزشکی ساران

کلینیک دامپزشکی ساران , واکسیناسیون ،تشخیص، درمان , صدورشناسنامه بهداشتی،ویزیت محل

۰۹۱۲۳۲۴۸۸۰۶ ـ ۴۴۷۵۷۴۱۰


همشهری

پارس کلاب

پارس کلاب , خریدوفروش انواع سگهای نگهبان

تهران ۰۹۱۲۱۸۵۰۵۹۶ کرج ۰۹۱۲۳۲۱۵۳۵۵


همشهری

تعدادی قناری رسمی و گلستر

تعدادی قناری رسمی و گلستر , در رنگهای روشن بعلت جابجایی , مکان بصورت عمده فوری فروشی

۰۹۳۵۶۵۳۹۰۲۳ - ۰۹۱۲۳۲۲۴۶۳۷


همشهری

سگ نگهبان روت ویلر

سگ نگهبان روت ویلر , مولد ماده 5 / 2 ساله با , 2توله 70روزه ، اصیل

۰۹۱۹۱۰۱۹۷۲۱


همشهری

خرید - فروش - واردات

خرید - فروش - واردات , انواع نژادهای سگ نگهبان , شکاری-گارد-آموزش پانسیون

۰۹۱۲۶۰۷۴۴۲۸و۰۹۱۲۵۵۸۴۲۹۸


همشهری

آموزش تخصصی سگهای

آموزش تخصصی سگهای , نگهبان - مقدماتی - حرفه ای , (با 7 سال سابقه)

سعيدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵


همشهری

خریدار(کاسکو - کاکادو - آرا)

خریدار(کاسکو - کاکادو - آرا) , از خانه دار , فروش کاسکو از جوجه تا سخنگو

۰۹۱۲۵۴۵۲۹۱۱


همشهری

تعدادی قناری رسمی و گلستر

تعدادی قناری رسمی و گلستر , در رنگهای روشن بعلت جابجایی , مکان بصورت عمده فوری فروشی

۰۹۳۵۶۵۳۹۰۲۳ - ۰۹۱۲۳۲۲۴۶۳۷


همشهری

آموزش تخصصی سگهای

آموزش تخصصی سگهای , نگهبان - مقدماتی - حرفه ای , (با 7 سال سابقه)

سعيدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵


همشهری

مجموعه سگهای قهرمان-آموزش

مجموعه سگهای قهرمان-آموزش , تخصصی سگهای نگهبان،شکاری و , فروش ژرمن شپهرد(مولایی-کی منش)

۰۹۱۹۹۵۷۹۵۷۰ - ۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰


همشهری

توله هاسکی نگهبان پنجه شیری

توله هاسکی نگهبان پنجه شیری , موبلند بدون خال غلط،واکسن و , شناسنامه دار انگل زدایی …

بيواسطه ۰۹۳۶۷۵۰۹۰۹۸


همشهری

درمانگاه دامپزشکی غزال

درمانگاه دامپزشکی غزال , درمان،واکسن،شناسنامه،جراحی , رسالت - خیابان دردشت - پلاک500

۰۹۱۲۳۹۴۷۷۵۶


همشهری

پارس کلاب

پارس کلاب , خریدوفروش انواع سگهای نگهبان

تهران ۰۹۱۲۱۸۵۰۵۹۶ کرج ۰۹۱۲۳۲۱۵۳۵۵


همشهری

ارائه خدمات دامپزشکی

ارائه خدمات دامپزشکی , حیوانات اهلی - در منزل شما , ویزیت درمان واکسن شناسنامه جراحی …

دکترحسين ۰۹۱۲۳۹۴۷۷۵۶


همشهری

ارائه خدمات دامپزشکی

ارائه خدمات دامپزشکی , حیوانات اهلی - در منزل شما , ویزیت درمان واکسن شناسنامه جراحی …

دکترحسين ۰۹۱۲۳۹۴۷۷۵۶


همشهری

پارس کلاب

پارس کلاب , خریدوفروش انواع سگهای نگهبان

تهران ۰۹۱۲۱۸۵۰۵۹۶ کرج ۰۹۱۲۳۲۱۵۳۵۵


همشهری

درمانگاه دامپزشکی غزال

درمانگاه دامپزشکی غزال , درمان،واکسن،شناسنامه،جراحی , رسالت - خیابان دردشت - پلاک500

۰۹۱۲۳۹۴۷۷۵۶


همشهری

آموزش تخصصی سگهای

آموزش تخصصی سگهای , نگهبان - مقدماتی - حرفه ای , (با 7 سال سابقه)

سعيدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵


همشهری

تعدادی قناری رسمی و گلستر

تعدادی قناری رسمی و گلستر , در رنگهای روشن بعلت جابجایی , مکان بصورت عمده فوری فروشی

۰۹۳۵۶۵۳۹۰۲۳ - ۰۹۱۲۳۲۲۴۶۳۷


همشهری

کلینیک دامپزشکی ساران

کلینیک دامپزشکی ساران , واکسیناسیون ،تشخیص، درمان , صدورشناسنامه بهداشتی،ویزیت محل

۰۹۱۲۳۲۴۸۸۰۶ ـ ۴۴۷۵۷۴۱۰


همشهری

ارائه خدمات دامپزشکی

ارائه خدمات دامپزشکی , حیوانات اهلی - در منزل شما , ویزیت درمان واکسن شناسنامه جراحی …

دکترحسين ۰۹۱۲۳۹۴۷۷۵۶


همشهری

آموزش تخصصی سگهای

آموزش تخصصی سگهای , نگهبان - مقدماتی - حرفه ای , (با 7 سال سابقه)

سعيدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵


همشهری

تعدادی توله

تعدادی توله , جرمن شپهرد نگهبان 40 روزه , یکجا به فروش می رسد

۰۹۱۲۲۹۹۴۵۱۰


همشهری

کلینیک دامپزشکی ساران

کلینیک دامپزشکی ساران , واکسیناسیون ،تشخیص، درمان , صدورشناسنامه بهداشتی،ویزیت محل

۰۹۱۲۳۲۴۸۸۰۶ ـ ۴۴۷۵۷۴۱۰


همشهری

مجموعه سگهای قهرمان-آموزش

مجموعه سگهای قهرمان-آموزش , تخصصی سگهای نگهبان،شکاری و , فروش ژرمن شپهرد(مولایی-کی منش)

۰۹۱۹۹۵۷۹۵۷۰ - ۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰


همشهری

تعدادی سگ نگهبان هاسکی

تعدادی سگ نگهبان هاسکی , جرمن شپهرد،گلدن روت ویلر و , شکاری داش هوند ازپدرومادرقهرمان

۰۹۱۲۳۱۶۵۳۷۰ - ۰۹۱۲۲۲۰۷۹۰۴


همشهری

تعدادی قناری رسمی و گلستر

تعدادی قناری رسمی و گلستر , در رنگهای روشن بعلت جابجایی , مکان بصورت عمده فوری فروشی

۰۹۳۵۶۵۳۹۰۲۳ - ۰۹۱۲۳۲۲۴۶۳۷


همشهری

توله هاسکی نگهبان پنجه شیری

توله هاسکی نگهبان پنجه شیری , موبلند بدون خال غلط،واکسن و , شناسنامه دار انگل زدایی …

بيواسطه ۰۹۳۶۷۵۰۹۰۹۸


همشهری

خریدار(کاسکو - کاکادو - آرا)

خریدار(کاسکو - کاکادو - آرا) , از خانه دار , فروش کاسکو از جوجه تا سخنگو

۰۹۱۲۵۴۵۲۹۱۱


همشهری

مرکز پرورش سگ نگهبان

مرکز پرورش سگ نگهبان , با35سال سابقه در زمینه تکثیر , و پرورش سگ های نگهبان وپلیس

۰۹۱۲۶۷۵۵۰۹۳ - ۲۲۵۹۲۹۵۹


همشهری

طوطی آرا سخنگو آبی طلائی

طوطی آرا سخنگو آبی طلائی , نژاد استرالیایی , به علت مسافرت

۰۹۳۷۲۸۰۸۰۴۸


همشهری

پارس کلاب

پارس کلاب , خریدوفروش انواع سگهای نگهبان

تهران ۰۹۱۲۱۸۵۰۵۹۶ کرج ۰۹۱۲۳۲۱۵۳۵۵


همشهری

درمانگاه دامپزشکی غزال

درمانگاه دامپزشکی غزال , درمان،واکسن،شناسنامه،جراحی , رسالت - خیابان دردشت - پلاک500

۰۹۱۲۳۹۴۷۷۵۶


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی