آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات بازرگانی - امور بازرگانی - ترخیص کالا

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات بازرگانی - امور بازرگانی - ترخیص کالا» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «خدمات بازرگانی - امور بازرگانی - ترخیص کالا» اینجا کلیک کنید.

حمل وترخیص کالا

گروه بازرگانی دهقان با ارائه خدماتی همچون: - ارسال خرده بار از چین به ایران - ارسال …

۰۲۱-۸۸۸۵۲۹۹۷

قیمت تست گیج فشار

از تست گیج فشار یا فشارسنج دقیق جهت مقایسه مقدار فشار اندازه گیری شده به وسیله فشارسنج …

۰۲۱۸۸۱۹۳۲۰۶

انجام کلیه امور ترخیص

انجام کلیه امور ترخیص , با نازلترین قیمت , ثبت سفارش - اخذ مجوزها , ترخیص کالا در زمینه …

تلفن: ۸۸۶۰۷۳۳۲  


نیازمندیهای همشهری

« بازرگانی آسیا گستر »

« بازرگانی آسیا گستر » , ترخیص کالا وخدمات گمرکی , دریافت ازمبداوتحویل درمقصد

تلفن: ۲ - ۶۶۷۳۲۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگزار رسمی گمرک

کارگزار رسمی گمرک , مشاور امور گمرکی , گمرکات تهران و جنوب

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۷۴۳۲۱ و ۸۸۹۰۸۲۸۹  


نیازمندیهای همشهری

ترخیص کالابانازلترین قیمت

ترخیص کالابانازلترین قیمت , باکادرمتخصص ترخیص ازگمرکات , خرمشهر- بوشهر - بندرعباس-تهران

تلفن: ۰۹۳۵۱۴۵۱۰۵۵ - ۸۸۳۰۴۷۳۰  


نیازمندیهای همشهری

بازرگانی کیان ترخیص

بازرگانی کیان ترخیص , « کارگزار رسمی » , مشاور امور گمرکی , بانکی - بازرگانی , حل اختلافات …

تلفن: ۵ - ۸۸۴۸۲۱۶۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگزاررسمی گمرک ایران

کارگزاررسمی گمرک ایران , ترخیص کالا , از کلیه گمرکات و بنادر کشور , اخذمجوز،ثبت سفارش،استاندارد

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۹۰۹۸ ۸۸۱۰۴۷۱۰  


نیازمندیهای همشهری

واردات کالا

واردات کالا , از ثبت سفارش تا ترخیص ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۱۹۹۱۰ - ۲۲۷۴۱۱۵۷  


نیازمندیهای همشهری

واردات کالا

واردات کالا , از ثبت سفارش تا ترخیص ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۱۹۹۱۰ - ۲۲۷۴۱۱۵۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگزاررسمی گمرک ایران

کارگزاررسمی گمرک ایران , ترخیص کالا , از کلیه گمرکات و بنادر کشور , اخذمجوز،ثبت سفارش،استاندارد

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۹۰۹۸ ۸۸۱۰۴۷۱۰  


نیازمندیهای همشهری

ترخیص کالابانازلترین قیمت

ترخیص کالابانازلترین قیمت , باکادرمتخصص ترخیص ازگمرکات , خرمشهر- بوشهر - بندرعباس-تهران

تلفن: ۰۹۳۵۱۴۵۱۰۵۵ - ۸۸۳۰۴۷۳۰  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور ترخیص

انجام کلیه امور ترخیص , با نازلترین قیمت , ثبت سفارش - اخذ مجوزها , ترخیص کالا در زمینه …

تلفن: ۸۸۶۰۷۳۳۲  


نیازمندیهای همشهری

بازرگانی کیان ترخیص

بازرگانی کیان ترخیص , « کارگزار رسمی » , مشاور امور گمرکی , بانکی - بازرگانی , حل اختلافات …

تلفن: ۵ - ۸۸۴۸۲۱۶۱  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور ترخیص

انجام کلیه امور ترخیص , با نازلترین قیمت , ثبت سفارش - اخذ مجوزها , ترخیص کالا در زمینه …

تلفن: ۸۸۶۰۷۳۳۲  


نیازمندیهای همشهری

واردات کالا

واردات کالا , از ثبت سفارش تا ترخیص ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۱۹۹۱۰ - ۲۲۷۴۱۱۵۷  


نیازمندیهای همشهری

بازرگانی کیان ترخیص

بازرگانی کیان ترخیص , « کارگزار رسمی » , مشاور امور گمرکی , بانکی - بازرگانی , حل اختلافات …

تلفن: ۵ - ۸۸۴۸۲۱۶۱  


نیازمندیهای همشهری

ترخیص کالابانازلترین قیمت

ترخیص کالابانازلترین قیمت , باکادرمتخصص ترخیص ازگمرکات , خرمشهر- بوشهر - بندرعباس-تهران

تلفن: ۰۹۳۵۱۴۵۱۰۵۵ - ۸۸۳۰۴۷۳۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگزاررسمی گمرک ایران

کارگزاررسمی گمرک ایران , ترخیص کالا , از کلیه گمرکات و بنادر کشور , اخذمجوز،ثبت سفارش،استاندارد

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۹۰۹۸ ۸۸۱۰۴۷۱۰  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور ترخیص

انجام کلیه امور ترخیص , با نازلترین قیمت , ثبت سفارش - اخذ مجوزها , ترخیص کالا در زمینه …

تلفن: ۸۸۶۰۷۳۳۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگزار رسمی گمرک

کارگزار رسمی گمرک , مشاور امور گمرکی , گمرکات تهران و جنوب

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۷۴۳۲۱ و ۸۸۹۰۸۲۸۹  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور ترخیص

انجام کلیه امور ترخیص , با نازلترین قیمت , ثبت سفارش - اخذ مجوزها , ترخیص کالا در زمینه …

تلفن: ۸۸۶۰۷۳۳۲  


نیازمندیهای همشهری

بازرگانی کیان ترخیص

بازرگانی کیان ترخیص , « کارگزار رسمی » , مشاور امور گمرکی , بانکی - بازرگانی , حل اختلافات …

تلفن: ۵ - ۸۸۴۸۲۱۶۱  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور ترخیص

انجام کلیه امور ترخیص , با نازلترین قیمت , ثبت سفارش - اخذ مجوزها , ترخیص کالا در زمینه …

تلفن: ۸۸۶۰۷۳۳۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگزاررسمی گمرک ایران

کارگزاررسمی گمرک ایران , ترخیص کالا , از کلیه گمرکات و بنادر کشور , اخذمجوز،ثبت سفارش،استاندارد

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۹۰۹۸ ۸۸۱۰۴۷۱۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگزار رسمی گمرک

کارگزار رسمی گمرک , مشاور امور گمرکی , گمرکات تهران و جنوب

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۷۴۳۲۱ و ۸۸۹۰۸۲۸۹  


نیازمندیهای همشهری

ترخیص کالابانازلترین قیمت

ترخیص کالابانازلترین قیمت , باکادرمتخصص ترخیص ازگمرکات , خرمشهر- بوشهر - بندرعباس-تهران

تلفن: ۰۹۳۵۱۴۵۱۰۵۵ - ۸۸۳۰۴۷۳۰  


نیازمندیهای همشهری