انبار یاسین

مدیریت جایگاه کالای بازرگانی یاسین با حسن سابقه و اندیشه ای نوین در صنعت انبارداری، ارائه کننده خدمات انبارداری …

۰۲۱-۵۶۵۲۴۱۱۵-۰۲۱۵-۶۵۲۴۱۱۷-۰۲۱-۵۶۵۲۴۳۸۴

ری

کالای تجاری محدوده ترمینال جنوب

انبار جهت نگهداری , کالای تجاری محدوده ترمینال جنوب ,

۰۹۱۲۱۰۷۷۳۷۸ ۰۹۳۵۱۰۷۷۳۷۸ - ۰۹۱۲۱۳۵۳۵۵۸


همشهری

بهداشتی جهت کالای تجاری وبازرگانی

مجهزبه دوربین سالن کاملا تمیزو , بهداشتی جهت کالای تجاری وبازرگانی , (انبار 686) ,

۰۹۱۲۷۱۵۵۷۹۷و۳۶۶۵۱۹۳۴


همشهری

کالای تجاری محدوده ترمینال جنوب

کالای تجاری محدوده ترمینال جنوب , انبار جهت نگهداری

۰۹۱۲۱۰۷۷۳۷۸ ۰۹۳۵۱۰۷۷۳۷۸ - ۰۹۱۲۱۳۵۳۵۵۸


همشهری

انبار جهت نگهداری کالای تجاری

انبار جهت نگهداری کالای تجاری , وبازرگانی (محدوده فدائیان جنوب) …

۰۹۱۲۴۵۸۴۱۳۵ ۳۳۷۷۴۷۵۶ و ۳۳۷۶۸۶۶۷


همشهری

کالای تجاری محدوده ترمینال جنوب

کالای تجاری محدوده ترمینال جنوب , انبار جهت نگهداری

۰۹۱۲۱۰۷۷۳۷۸ ۰۹۳۵۱۰۷۷۳۷۸ - ۰۹۱۲۱۳۵۳۵۵۸


همشهری

(انبار 686)

(انبار 686) , بهداشتی جهت کالای تجاری وبازرگانی , مجهزبه دوربین سالن کاملا تمیزو

۰۹۱۲۷۱۵۵۷۹۷و۳۶۶۵۱۹۳۴


همشهری

کالای تجاری محدوده ترمینال جنوب

کالای تجاری محدوده ترمینال جنوب , انبار جهت نگهداری

۰۹۱۲۱۰۷۷۳۷۸ ۰۹۳۵۱۰۷۷۳۷۸ - ۰۹۱۲۱۳۵۳۵۵۸


همشهری

کالای تجاری محدوده ترمینال جنوب

کالای تجاری محدوده ترمینال جنوب , انبار جهت نگهداری

۰۹۱۲۱۰۷۷۳۷۸ ۰۹۳۵۱۰۷۷۳۷۸ - ۰۹۱۲۱۳۵۳۵۵۸


همشهری

(انبار 686)

(انبار 686) , بهداشتی جهت کالای تجاری وبازرگانی , مجهزبه دوربین سالن کاملا تمیزو

۰۹۱۲۷۱۵۵۷۹۷و۳۶۶۵۱۹۳۴


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی