آگهی‌ها و نیازمندی‌های آموزش - آموزش تخصصی - آموزش مهارتهای ارتباطی

هر روز هزاران مورد آگهی «آموزش - آموزش تخصصی - آموزش مهارتهای ارتباطی» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «آموزش - آموزش تخصصی - آموزش مهارتهای ارتباطی» اینجا کلیک کنید.

فن بیان و مهارتهای کلامی

فن بیان و مهارتهای کلامی , موثر - کاربردی , خصوصی - نیمه گروهی

تلفن: ۸۸۲۵۳۳۰۵  


نیازمندیهای همشهری

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن , گفتن+مذاکره خصوصی , « خدارحمی »

تلفن: ۸۸۲۳۱۲۱۵و۸۸۲۴۶۳۳۹  


نیازمندیهای همشهری

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن , گفتن+مذاکره خصوصی , « خدارحمی »

تلفن: ۸۸۲۳۱۲۱۵و۸۸۲۴۶۳۳۹  


نیازمندیهای همشهری

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن , گفتن+مذاکره خصوصی , « خدارحمی »

تلفن: ۸۸۲۳۱۲۱۵و۸۸۲۴۶۳۳۹  


نیازمندیهای همشهری

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن , گفتن+مذاکره خصوصی , « خدارحمی »

تلفن: ۸۸۲۳۱۲۱۵و۸۸۲۴۶۳۳۹  


نیازمندیهای همشهری

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن , گفتن+مذاکره خصوصی , « خدارحمی »

تلفن: ۸۸۲۳۱۲۱۵و۸۸۲۴۶۳۳۹  


نیازمندیهای همشهری

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن , گفتن+مذاکره خصوصی , « خدارحمی »

تلفن: ۸۸۲۳۱۲۱۵و۸۸۲۴۶۳۳۹  


نیازمندیهای همشهری

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن , گفتن+مذاکره خصوصی , « خدارحمی »

تلفن: ۸۸۲۳۱۲۱۵و۸۸۲۴۶۳۳۹  


نیازمندیهای همشهری

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن

دوره غلبه براضطراب هنگام سخن , گفتن+مذاکره خصوصی , « خدارحمی »

تلفن: ۸۸۲۳۱۲۱۵و۸۸۲۴۶۳۳۹  


نیازمندیهای همشهری

فن بیان و مهارتهای کلامی

فن بیان و مهارتهای کلامی , موثر - کاربردی , خصوصی - نیمه گروهی

تلفن: ۸۸۲۵۳۳۰۵  


نیازمندیهای همشهری

فن بیان و مهارتهای کلامی

فن بیان و مهارتهای کلامی , موثر - کاربردی , خصوصی - نیمه گروهی

تلفن: ۸۸۲۵۳۳۰۵  


نیازمندیهای همشهری

فن بیان و مهارتهای کلامی

فن بیان و مهارتهای کلامی , موثر - کاربردی , خصوصی - نیمه گروهی

تلفن: ۸۸۲۵۳۳۰۵  


نیازمندیهای همشهری

آموزش فن بیان،سخنوری

آموزش فن بیان،سخنوری , غلبه براضطراب،مذاکره , (خصوصی) رایگان

تلفن: ۸۸۲۸۷۹۷۶و۸۸۲۸۸۲۴۳  


نیازمندیهای همشهری

آموزش فن بیان،سخنوری

آموزش فن بیان،سخنوری , غلبه براضطراب،مذاکره , (خصوصی) رایگان

تلفن: ۸۸۲۸۷۹۷۶و۸۸۲۸۸۲۴۳  


نیازمندیهای همشهری

آموزش فن بیان،سخنوری

آموزش فن بیان،سخنوری , غلبه براضطراب،مذاکره , (خصوصی) رایگان

تلفن: ۸۸۲۸۷۹۷۶و۸۸۲۸۸۲۴۳  


نیازمندیهای همشهری

آموزش فن بیان،سخنوری

آموزش فن بیان،سخنوری , غلبه براضطراب،مذاکره , (خصوصی) رایگان

تلفن: ۸۸۲۸۷۹۷۶و۸۸۲۸۸۲۴۳  


نیازمندیهای همشهری

آموزش فن بیان،سخنوری

آموزش فن بیان،سخنوری , غلبه براضطراب،مذاکره , (خصوصی) رایگان

تلفن: ۸۸۲۸۷۹۷۶و۸۸۲۸۸۲۴۳  


نیازمندیهای همشهری