آگهی‌ها و نیازمندی‌های املاک تهران - فروش املاک مسکونی

هر روز هزاران مورد آگهی «املاک تهران - فروش املاک مسکونی» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «املاک تهران - فروش املاک مسکونی» اینجا کلیک کنید.

مدرک موقت پایان تحصیلات

مدرک موقت پایان تحصیلات , اینجانب الهام موحدی پارسا , فرزند محمود به ش.ش 85768 , رشته کارشناسی …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی

کارت دانشجویی , شیرین امیری ثابت , به شماره دانشجویی9614621005 , گمشده و فاقد اعتبار است

 


نیازمندیهای همشهری

قراردادمسکن مهر به ش.ق

قراردادمسکن مهر به ش.ق , 93 / 123 / 91 , به تاریخ , 12 / 06 / 1391 , پروژه نوآوران اسکان , حمیدرضا غریب …

تلفن: مفقودوفاقد اعتباراست  


نیازمندیهای همشهری

گواهینامه موقت پایان تحصیلات

گواهینامه موقت پایان تحصیلات , مقطع کارشناسی رشته مهندسی , عمران/عمران به شماره , 12884 …

 


نیازمندیهای همشهری

سند مالکیت کیا اپتیما

سند مالکیت کیا اپتیما , به شماره شهربانی , 816 س 61 ایران 10 , به شماره شاسی , KNAGW414BG5067017 , به …

 


نیازمندیهای همشهری

سندسبزپراید131سفید95

سندسبزپراید131سفید95 , ش.پلاک 99 ایران 428 ی 83 , ش.موتورM13 / 5708008 , شماره شاسی , NAS411100G1255146 , بنام …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت ملی اینجانب

کارت ملی اینجانب , رحیم تمیمی فرزند صادق , به شماره 4899697910 , مفقودگشته وازدرجه اعتبارساقط

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه کار

پروانه کار , آقای پاول وولکوف , به شماره پروانه کار , 23720 / 017 / 1 , تابعیت روسیه بشماره گذرنامه …

 


نیازمندیهای همشهری

فقدان مدرک تحصیلی

فقدان مدرک تحصیلی , مدرک فارغ التحصیلی اینجانب , رضانیک قدم منش فرزند , علی اصغر،بشماره …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت هوشمند کامیون کشنده

کارت هوشمند کامیون کشنده , هوو به شماره پلاک 395 ع 12 , ایران 11 بنام ناصر قدرتی , مفقود و …

 


نیازمندیهای همشهری

دفترچه مالکیت ماشین چاپ

دفترچه مالکیت ماشین چاپ , افستKBAراپیدا105 , 6رنگ،به ش.دستگاه367409 , سال ساخت2008متعلق به شرکت …

 


نیازمندیهای همشهری

گواهینامه خودروسواری وکارت ملی

گواهینامه خودروسواری وکارت ملی , بنام حمیدعبدالعظیمی به شماره ملی , 0051313561 , مفقووازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری