آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات صنعتی - خدمات صنعتی - تزریق پلاستیک

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات صنعتی - خدمات صنعتی - تزریق پلاستیک» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «خدمات صنعتی - خدمات صنعتی - تزریق پلاستیک» اینجا کلیک کنید.

خدمات تزریق پلاستیک

تزریق پلاستیک آرمان ابزار فارس مجهز به دستگاه تزریق پلاستیک آماده ساخت انواع قطعات …

۰۹۱۷۳۳۹۷۳۴۰

خرید و فروش پت

خرید و فروش 1- پت پرسی 2-پرک آسیابی 3- پرک هات واش پی وی سی زیر 200 دابل هات واش خریدو …

۰۹۱۲۱۵۰۲۰۵۸

توفیق پلاستیک در گرمدره

توفیق پلاستیک در گرمدره , خدمات تزریق پلاستیک , تا3کیلوگرم با به روزترین دستگاه

تلفن: ۰۹۱۹۰۲۰۸۰۴۰  


نیازمندیهای همشهری

# تولید قطعات پلاستیک #

# تولید قطعات پلاستیک # , از1گرم تا 400گرم بادستگاه های روز

تلفن: ۳۹ ۳۲ ۱۷۸ ۰۹۱۲ ۷۶۲۱۶۰۶۸  


نیازمندیهای همشهری

تزریق پلاستیک و تولید قطعات

تزریق پلاستیک و تولید قطعات , * صنعتی - خانگی * , ساخت و تعمیر قالب - عادلانه

تلفن: سليماني ۰۹۱۲۳۹۳۸۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

# تولید قطعات پلاستیک #

# تولید قطعات پلاستیک # , از1گرم تا 400گرم بادستگاه های روز

تلفن: ۳۹ ۳۲ ۱۷۸ ۰۹۱۲ ۷۶۲۱۶۰۶۸  


نیازمندیهای همشهری

تزریق پلاستیک و تولید قطعات

تزریق پلاستیک و تولید قطعات , * صنعتی - خانگی * , ساخت و تعمیر قالب - عادلانه

تلفن: سليماني ۰۹۱۲۳۹۳۸۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تزریق پلاستیک و تولید قطعات

تزریق پلاستیک و تولید قطعات , * صنعتی - خانگی * , ساخت و تعمیر قالب - عادلانه

تلفن: سليماني ۰۹۱۲۳۹۳۸۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تزریق پلاستیک و تولید قطعات

تزریق پلاستیک و تولید قطعات , * صنعتی - خانگی * , ساخت و تعمیر قالب - عادلانه

تلفن: سليماني ۰۹۱۲۳۹۳۸۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

# تولید قطعات پلاستیک #

# تولید قطعات پلاستیک # , از1گرم تا 400گرم بادستگاه های روز

تلفن: ۳۹ ۳۲ ۱۷۸ ۰۹۱۲ ۷۶۲۱۶۰۶۸  


نیازمندیهای همشهری

تزریق پلاستیک و تولید قطعات

تزریق پلاستیک و تولید قطعات , * صنعتی - خانگی * , ساخت و تعمیر قالب - عادلانه

تلفن: سليماني ۰۹۱۲۳۹۳۸۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

# تولید قطعات پلاستیک #

# تولید قطعات پلاستیک # , از1گرم تا 400گرم بادستگاه های روز

تلفن: ۳۹ ۳۲ ۱۷۸ ۰۹۱۲ ۷۶۲۱۶۰۶۸  


نیازمندیهای همشهری

تزریق پلاستیک و تولید قطعات

تزریق پلاستیک و تولید قطعات , * صنعتی - خانگی * , ساخت و تعمیر قالب - عادلانه

تلفن: سليماني ۰۹۱۲۳۹۳۸۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

# تولید قطعات پلاستیک #

# تولید قطعات پلاستیک # , از1گرم تا 400گرم بادستگاه های روز

تلفن: ۳۹ ۳۲ ۱۷۸ ۰۹۱۲ ۷۶۲۱۶۰۶۸  


نیازمندیهای همشهری

# تولید قطعات پلاستیک #

# تولید قطعات پلاستیک # , از1گرم تا 400گرم بادستگاه های روز

تلفن: ۳۹ ۳۲ ۱۷۸ ۰۹۱۲ ۷۶۲۱۶۰۶۸  


نیازمندیهای همشهری

# تولید قطعات پلاستیک #

# تولید قطعات پلاستیک # , از1گرم تا 400گرم بادستگاه های روز

تلفن: ۳۹ ۳۲ ۱۷۸ ۰۹۱۲ ۷۶۲۱۶۰۶۸  


نیازمندیهای همشهری