آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات صنعتی - خدمات صنعتی - تزریق پلاستیک

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات صنعتی - خدمات صنعتی - تزریق پلاستیک» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «خدمات صنعتی - خدمات صنعتی - تزریق پلاستیک» اینجا کلیک کنید.

خدمات تزریق پلاستیک

تزریق پلاستیک آرمان ابزار فارس مجهز به دستگاه تزریق پلاستیک آماده ساخت انواع قطعات …

۰۹۱۷۳۳۹۷۳۴۰

تزریق انواع قطعات پلاستیک

تزریق انواع قطعات پلاستیک , از 1 تا 2500 گرم , به همراه قالب سازی

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۴۹۶۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تزریق انواع قطعات پلاستیک

تزریق انواع قطعات پلاستیک , از 1 تا 2500 گرم , به همراه قالب سازی

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۴۹۶۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تزریق انواع قطعات پلاستیک

تزریق انواع قطعات پلاستیک , از 1 تا 2500 گرم , به همراه قالب سازی

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۴۹۶۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تزریق انواع قطعات پلاستیک

تزریق انواع قطعات پلاستیک , از 1 تا 2500 گرم , به همراه قالب سازی

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۴۹۶۴۵  


نیازمندیهای همشهری

انجام تزریق قطعات

انجام تزریق قطعات , پلاستیک , از 800گرم تا4 کیلو

تلفن: ۰۹۱۹۸۲۵۷۹۰۰  


نیازمندیهای همشهری

تزریق انواع قطعات پلاستیک

تزریق انواع قطعات پلاستیک , از 1 تا 2500 گرم , به همراه قالب سازی

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۴۹۶۴۵  


نیازمندیهای همشهری

انجام تزریق قطعات

انجام تزریق قطعات , پلاستیک , از 800گرم تا4 کیلو

تلفن: ۰۹۱۹۸۲۵۷۹۰۰  


نیازمندیهای همشهری

سیترا پلاست

سیترا پلاست , خدمات تزریق پلاستیک , تا ظرفیت 2 کیلوگرم

تلفن: ۰۹۳۵۱۱۵۵۹۲۴و۵۵۰۰۸۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

تزریق پلاستیک با بهترین

تزریق پلاستیک با بهترین , کیفیت و نازلترین قیمت , با دستگاه (هایتین ارس)

تلفن: ۷۶۲۱۶۰۶۸ و ۰۹۱۲۱۷۸۳۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تزریق قطعات پلاستیکی

تزریق قطعات پلاستیکی , و پلاستیک پذیرفته میشود

تلفن: ۰۹۱۹۱۹۰۷۴۶۰ ۰۹۱۲۱۹۰۷۴۶۰  


نیازمندیهای همشهری

انجام تزریق قطعات

انجام تزریق قطعات , پلاستیک , از 800گرم تا4 کیلو

تلفن: ۰۹۱۹۸۲۵۷۹۰۰  


نیازمندیهای همشهری

تزریق انواع قطعات پلاستیک

تزریق انواع قطعات پلاستیک , از 1 تا 2500 گرم , به همراه قالب سازی

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۴۹۶۴۵  


نیازمندیهای همشهری

قالبسازی و خدمات تزریق

قالبسازی و خدمات تزریق , پلاستیک بادی (قیمت عادلانه)

تلفن: ۶۱۵۱ ۷۶۲۱ آربي ۰۹۱۲۳۹۳۸۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

قالبسازی و خدمات تزریق

قالبسازی و خدمات تزریق , پلاستیک بادی (قیمت عادلانه)

تلفن: ۶۱۵۱ ۷۶۲۱ آربي ۰۹۱۲۳۹۳۸۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تزریق پلاستیک با بهترین

تزریق پلاستیک با بهترین , کیفیت و نازلترین قیمت , با دستگاه (هایتین ارس)

تلفن: ۷۶۲۱۶۰۶۸ و ۰۹۱۲۱۷۸۳۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تزریق قطعات پلاستیکی

تزریق قطعات پلاستیکی , و پلاستیک پذیرفته میشود

تلفن: ۰۹۱۹۱۹۰۷۴۶۰ ۰۹۱۲۱۹۰۷۴۶۰  


نیازمندیهای همشهری

تزریق پلاستیک با بهترین

تزریق پلاستیک با بهترین , کیفیت و نازلترین قیمت , با دستگاه (هایتین ارس)

تلفن: ۷۶۲۱۶۰۶۸ و ۰۹۱۲۱۷۸۳۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تزریق قطعات پلاستیکی

تزریق قطعات پلاستیکی , و پلاستیک پذیرفته میشود

تلفن: ۰۹۱۹۱۹۰۷۴۶۰ ۰۹۱۲۱۹۰۷۴۶۰  


نیازمندیهای همشهری

قالبسازی و خدمات تزریق

قالبسازی و خدمات تزریق , پلاستیک بادی (قیمت عادلانه)

تلفن: ۶۱۵۱ ۷۶۲۱ آربي ۰۹۱۲۳۹۳۸۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

خدمات مربوط به

خدمات مربوط به , قطعات سیلیکونی و لاستیکی , پذیرفته می شود

تلفن: ۰۹۱۹۶۰۹۶۰۴۴  


نیازمندیهای همشهری

تزریق انواع قطعات پلاستیک

تزریق انواع قطعات پلاستیک , از 1 تا 2500 گرم , به همراه قالب سازی

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۴۹۶۴۵  


نیازمندیهای همشهری

خدمات مربوط به

خدمات مربوط به , قطعات سیلیکونی و لاستیکی , پذیرفته می شود

تلفن: ۰۹۱۹۶۰۹۶۰۴۴  


نیازمندیهای همشهری

تزریق انواع قطعات پلاستیک

تزریق انواع قطعات پلاستیک , از 1 تا 2500 گرم , به همراه قالب سازی

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۴۹۶۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تزریق قطعات پلاستیکی

تزریق قطعات پلاستیکی , و پلاستیک پذیرفته میشود

تلفن: ۰۹۱۹۱۹۰۷۴۶۰ ۰۹۱۲۱۹۰۷۴۶۰  


نیازمندیهای همشهری

تزریق پلاستیک با بهترین

تزریق پلاستیک با بهترین , کیفیت و نازلترین قیمت , با دستگاه (هایتین ارس)

تلفن: ۷۶۲۱۶۰۶۸ و ۰۹۱۲۱۷۸۳۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

قالبسازی و خدمات تزریق

قالبسازی و خدمات تزریق , پلاستیک بادی (قیمت عادلانه)

تلفن: ۶۱۵۱ ۷۶۲۱ آربي ۰۹۱۲۳۹۳۸۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تزریق قطعات پلاستیکی

تزریق قطعات پلاستیکی , و پلاستیک پذیرفته میشود

تلفن: ۰۹۱۹۱۹۰۷۴۶۰ ۰۹۱۲۱۹۰۷۴۶۰  


نیازمندیهای همشهری

قالبسازی و خدمات تزریق

قالبسازی و خدمات تزریق , پلاستیک بادی (قیمت عادلانه)

تلفن: ۶۱۵۱ ۷۶۲۱ آربي ۰۹۱۲۳۹۳۸۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تزریق پلاستیک با بهترین

تزریق پلاستیک با بهترین , کیفیت و نازلترین قیمت , با دستگاه (هایتین ارس)

تلفن: ۷۶۲۱۶۰۶۸ و ۰۹۱۲۱۷۸۳۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

قالبسازی و خدمات تزریق

قالبسازی و خدمات تزریق , پلاستیک بادی (قیمت عادلانه)

تلفن: ۶۱۵۱ ۷۶۲۱ آربي ۰۹۱۲۳۹۳۸۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تزریق انواع قطعات پلاستیک

تزریق انواع قطعات پلاستیک , از 1 تا 2500 گرم , به همراه قالب سازی

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۴۹۶۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تزریق قطعات پلاستیکی

تزریق قطعات پلاستیکی , و پلاستیک پذیرفته میشود

تلفن: ۰۹۱۹۱۹۰۷۴۶۰ ۰۹۱۲۱۹۰۷۴۶۰  


نیازمندیهای همشهری

تزریق پلاستیک با بهترین

تزریق پلاستیک با بهترین , کیفیت و نازلترین قیمت , با دستگاه (هایتین ارس)

تلفن: ۷۶۲۱۶۰۶۸ و ۰۹۱۲۱۷۸۳۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تزریق پلاستیک با بهترین

تزریق پلاستیک با بهترین , کیفیت و نازلترین قیمت , با دستگاه (هایتین ارس)

تلفن: ۷۶۲۱۶۰۶۸ و ۰۹۱۲۱۷۸۳۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

قالبسازی و خدمات تزریق

قالبسازی و خدمات تزریق , پلاستیک بادی (قیمت عادلانه)

تلفن: ۶۱۵۱ ۷۶۲۱ آربي ۰۹۱۲۳۹۳۸۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تزریق قطعات پلاستیکی

تزریق قطعات پلاستیکی , و پلاستیک پذیرفته میشود

تلفن: ۰۹۱۹۱۹۰۷۴۶۰ ۰۹۱۲۱۹۰۷۴۶۰  


نیازمندیهای همشهری