آگهی‌ها و نیازمندی‌های آموزش - آموزش درسی - تدریس خصوصی ( فیزیک )

هر روز هزاران مورد آگهی «آموزش - آموزش درسی - تدریس خصوصی ( فیزیک )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «آموزش - آموزش درسی - تدریس خصوصی ( فیزیک )» اینجا کلیک کنید.

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاهی

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاهی توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف دکتر میرابی http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi 15 …

۰۹۱۲۴۳۹۶۸۰۹۰۲۱۲۲۳۲۸۱۰۸

تدریس تخصصی فیزیک

تدریس مفهومی و تخصصی فیزیک توسط مدرس دانشگاه و دبیر مجرب با 15 سال سابقه تدریس به شرح …

۰۹۱۲۴۰۹۱۸۱۰

* تدریس خصوصی فیزیک *

* تدریس خصوصی فیزیک * , تقویتی و کنکوری

تلفن: ۰۹۳۷۶۳۳۴۳۲۳ ۰۹۲۲۴۰۷۴۱۳۴  


نیازمندیهای همشهری

( استاد قنواتی ) کنکور ریاضی

( استاد قنواتی ) کنکور ریاضی , و فیزیک بالای90 % فقط , 10جلسه - امتحان مدارس4جلسه

تلفن: ۰۹۱۹۸۳۲۸۵۴۸  


نیازمندیهای همشهری

* تدریس خصوصی فیزیک *

* تدریس خصوصی فیزیک * , تقویتی و کنکوری

تلفن: ۰۹۳۷۶۳۳۴۳۲۳ ۰۹۲۲۴۰۷۴۱۳۴  


نیازمندیهای همشهری

(( علی نخستین ))

(( علی نخستین )) , دبیر رسمی با 30 سال سابقه , دبیرستان کنکور دانشگاه

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۵۹۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

( استاد قنواتی ) کنکور ریاضی

( استاد قنواتی ) کنکور ریاضی , و فیزیک بالای90 % فقط , 10جلسه - امتحان مدارس4جلسه

تلفن: ۰۹۱۹۸۳۲۸۵۴۸  


نیازمندیهای همشهری

(( علی نخستین ))

(( علی نخستین )) , دبیر رسمی با 30 سال سابقه , دبیرستان کنکور دانشگاه

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۵۹۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

* تدریس خصوصی فیزیک *

* تدریس خصوصی فیزیک * , تقویتی و کنکوری

تلفن: ۰۹۳۷۶۳۳۴۳۲۳ ۰۹۲۲۴۰۷۴۱۳۴  


نیازمندیهای همشهری

تدریس تخصصی و مفهومی فیزیک

تدریس تمامی مقاطع دبیرستان ، کنکور و دانشگاه توسط مدرس مجرب با سابقه بالای 15 سال بطور …

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۹۱۸۱۰ 


نیازمندیهای همشهری

تدریس خصوصی ریاضی وفیزیک

تدریس خصوصی ریاضی وفیزیک , دبیرستان/پیش دانشگاهی/کنکور , مدرس گاج وکانون فرهنگی آموزش

تلفن: (استادي) ۰۹۱۱۲۵۸۰۷۷۸  


نیازمندیهای همشهری

تدریس‎خصوصی شیمی‎وفیزیک

تدریس‎خصوصی شیمی‎وفیزیک , هفتم ، هشتم و نهم , با 10سال سابقه تدریس

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۴۹۵۵۲  


نیازمندیهای همشهری

(( علی نخستین ))

(( علی نخستین )) , دبیر رسمی با 30 سال سابقه , دبیرستان کنکور دانشگاه

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۵۹۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

* تدریس خصوصی فیزیک *

* تدریس خصوصی فیزیک * , تقویتی و کنکوری

تلفن: ۰۹۳۷۶۳۳۴۳۲۳ ۰۹۲۲۴۰۷۴۱۳۴  


نیازمندیهای همشهری

( استاد قنواتی ) کنکور ریاضی

( استاد قنواتی ) کنکور ریاضی , و فیزیک بالای90 % فقط , 10جلسه - امتحان مدارس4جلسه

تلفن: ۰۹۱۹۸۳۲۸۵۴۸  


نیازمندیهای همشهری

* تدریس خصوصی فیزیک *

* تدریس خصوصی فیزیک * , تقویتی و کنکوری

تلفن: ۰۹۳۷۶۳۳۴۳۲۳ ۰۹۲۲۴۰۷۴۱۳۴  


نیازمندیهای همشهری