هتلداری، آشپزی، کافی شاپ

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ , فست فود، راهنمایان تور , مدیرفنی بند ب، مدارک بین المللی

۸۸۹۵۲۱۳۳ ـ ۸۸۹۶۱۵۷۷


روزنامه همشهری

مجتمع آموزشی طلیعه پرداز

مجتمع آموزشی طلیعه پرداز , دیپلم گردشگری بگیرید , در کوتاهترین زمان

۷۷۸۷۳۰۹۷ و ۶۶۴۳۹۵۷۶


روزنامه همشهری

هوریزن EURHODIP

هوریزن EURHODIP , راهنمای تور ، مدیریت فنی , تشریفات، فست فود، کافی شاپ

تيکت ۸۸۴۹۰۰۴۹ آشپزي


روزنامه همشهری

مجتمع فنی علوی ایران

مجتمع فنی علوی ایران , اخذ مهارت گردشگری(4ماهه) , تخفیف ویژه سال 95

۸۸۹۳۹۷۳۰ و ۸۸۹۳۹۷۵۴


روزنامه همشهری

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ , فست فود، راهنمایان تور , مدیرفنی بند ب، مدارک بین المللی

۸۸۹۵۲۱۳۳ ـ ۸۸۹۶۱۵۷۷


روزنامه همشهری

مجتمع آموزشی طلیعه پرداز

مجتمع آموزشی طلیعه پرداز , دیپلم گردشگری بگیرید , در کوتاهترین زمان

۷۷۸۷۳۰۹۷ و ۶۶۴۳۹۵۷۶


روزنامه همشهری

هوریزن EURHODIP

هوریزن EURHODIP , راهنمای تور ، مدیریت فنی , تشریفات، فست فود، کافی شاپ

تيکت ۸۸۴۹۰۰۴۹ آشپزي


روزنامه همشهری

هوریزن EURHODIP

هوریزن EURHODIP , راهنمای تور ، مدیریت فنی , تشریفات، فست فود، کافی شاپ

تيکت ۸۸۴۹۰۰۴۹ آشپزي


روزنامه همشهری

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ , فست فود، راهنمایان تور , مدیرفنی بند ب، مدارک بین المللی

۸۸۹۵۲۱۳۳ ـ ۸۸۹۶۱۵۷۷


روزنامه همشهری

مجتمع آموزشی طلیعه پرداز

مجتمع آموزشی طلیعه پرداز , دیپلم گردشگری بگیرید , در کوتاهترین زمان

۷۷۸۷۳۰۹۷ و ۶۶۴۳۹۵۷۶


روزنامه همشهری

مجتمع آموزشی طلیعه پرداز

مجتمع آموزشی طلیعه پرداز , دیپلم گردشگری بگیرید , در کوتاهترین زمان

۷۷۸۷۳۰۹۷ و ۶۶۴۳۹۵۷۶


روزنامه همشهری

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ , فست فود، راهنمایان تور , مدیرفنی بند ب، مدارک بین المللی

۸۸۹۵۲۱۳۳ ـ ۸۸۹۶۱۵۷۷


روزنامه همشهری

هوریزن EURHODIP

هوریزن EURHODIP , راهنمای تور ، مدیریت فنی , تشریفات، فست فود، کافی شاپ

تيکت ۸۸۴۹۰۰۴۹ آشپزي


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی