هتلداری، آشپزی، کافی شاپ

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ , فست فود، راهنمایان تور , مدیرفنی بند ب، مدارک بین المللی

۸۸۹۵۲۱۳۳ ـ ۸۸۹۶۱۵۷۷


همشهری

هوریزن EURHODIP

هوریزن EURHODIP , راهنمای تور ، مدیریت فنی , تشریفات، فست فود، کافی شاپ

تيکت ۸۸۴۹۰۰۴۹ آشپزي


همشهری

مجتمع فنی علوی ایران

مجتمع فنی علوی ایران , اخذ مهارت گردشگری(4ماهه) , حسابداری،نقشه کشی،شهریه اقساط

(متروي فاطمي) ۸۸۹۳۹۷۳۰


همشهری

«آموزشگاه گیتی نما»

«آموزشگاه گیتی نما» , گردشگری،جهانگردی و کامپیوتر , 30 % تخفیف و شهریه اقساط

۰۹۱۲۶۹۹۳۹۷۷ - ۴۴۴۴۴۶۳۱


همشهری

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ , فست فود، راهنمایان تور , مدیرفنی بند ب، مدارک بین المللی

۸۸۹۵۲۱۳۳ ـ ۸۸۹۶۱۵۷۷


همشهری

هوریزن EURHODIP

هوریزن EURHODIP , راهنمای تور ، مدیریت فنی , تشریفات، فست فود، کافی شاپ

تيکت ۸۸۴۹۰۰۴۹ آشپزي


همشهری

هوریزن EURHODIP

هوریزن EURHODIP , راهنمای تور ، مدیریت فنی , تشریفات، فست فود، کافی شاپ

تيکت ۸۸۴۹۰۰۴۹ آشپزي


همشهری

مجتمع فنی علوی ایران

مجتمع فنی علوی ایران , اخذ مهارت گردشگری(4ماهه) , حسابداری،نقشه کشی،شهریه اقساط

(متروي فاطمي) ۸۸۹۳۹۷۳۰


همشهری

( مجتمع نیکوروش )

( مجتمع نیکوروش ) , آموزش هتلداری،گردشگری , همراه با مدرک بین المللی

خ دولت ۶ - ۲۲۷۶۴۰۳۵


همشهری

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ , فست فود، راهنمایان تور , مدیرفنی بند ب، مدارک بین المللی

۸۸۹۵۲۱۳۳ ـ ۸۸۹۶۱۵۷۷


همشهری

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ , فست فود، راهنمایان تور , مدیرفنی بند ب، مدارک بین المللی

۸۸۹۵۲۱۳۳ ـ ۸۸۹۶۱۵۷۷


همشهری

مجتمع فنی علوی ایران

مجتمع فنی علوی ایران , اخذ مهارت گردشگری(4ماهه) , حسابداری،نقشه کشی،شهریه اقساط

(متروي فاطمي) ۸۸۹۳۹۷۳۰


همشهری

«آموزشگاه گیتی نما»خواهران

«آموزشگاه گیتی نما»خواهران , جهان گردی، گردشگری و کامپیوتر , 30 % تخفیف و شهریه اقساط

۰۹۱۲۶۹۹۳۹۷۷ - ۴۴۴۴۴۶۳۱


همشهری

هوریزن EURHODIP

هوریزن EURHODIP , راهنمای تور ، مدیریت فنی , تشریفات، فست فود، کافی شاپ

تيکت ۸۸۴۹۰۰۴۹ آشپزي


همشهری

هوریزن EURHODIP

هوریزن EURHODIP , راهنمای تور ، مدیریت فنی , تشریفات، فست فود، کافی شاپ

تيکت ۸۸۴۹۰۰۴۹ آشپزي


همشهری

مجتمع فنی علوی ایران

مجتمع فنی علوی ایران , اخذ مهارت گردشگری(4ماهه) , حسابداری،نقشه کشی،شهریه اقساط

(متروي فاطمي) ۸۸۹۳۹۷۳۰


همشهری

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ

هتلداری، آشپزی، کافی شاپ , فست فود، راهنمایان تور , مدیرفنی بند ب، مدارک بین المللی

۸۸۹۵۲۱۳۳ ـ ۸۸۹۶۱۵۷۷


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی