آگهی‌ها و نیازمندی‌های آموزش - آموزش حرفه و فن - آموزش نقشه کشی - نقشه برداری

هر روز هزاران مورد آگهی «آموزش - آموزش حرفه و فن - آموزش نقشه کشی - نقشه برداری» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «آموزش - آموزش حرفه و فن - آموزش نقشه کشی - نقشه برداری» اینجا کلیک کنید.

آموزش عملی نقشه برداری

آموزش کاربردی وعملی نقشه برداری به کمک دوربین توتال کلاس ها در فضای باز و بصورت 100% …

۰۸۳۳۸۳۹۲۳۷۲

تدریس خصوصی

تدریس خصوصی , نقشه برداری ,

تلفن: ۰۹۱۹۱۱۵۴۲۰۷  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی نرم افزاراتوکد

آموزش خصوصی نرم افزاراتوکد , 2بعدی(نقشه کشی)نرم افزارRevit , و آموزش نظارت فاز2 اجرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۰۴۲۵۳ - ۰۹۱۲۶۲۷۳۲۷۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی نرم افزاراتوکد

آموزش خصوصی نرم افزاراتوکد , 2بعدی(نقشه کشی)نرم افزارRevit , و آموزش نظارت فاز2 اجرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۰۴۲۵۳ - ۰۹۱۲۶۲۷۳۲۷۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی نرم افزاراتوکد

آموزش خصوصی نرم افزاراتوکد , 2بعدی(نقشه کشی)نرم افزارRevit , و آموزش نظارت فاز2 اجرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۰۴۲۵۳ - ۰۹۱۲۶۲۷۳۲۷۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی نرم افزاراتوکد

آموزش خصوصی نرم افزاراتوکد , 2بعدی(نقشه کشی)نرم افزارRevit , و آموزش نظارت فاز2 اجرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۰۴۲۵۳ - ۰۹۱۲۶۲۷۳۲۷۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی نرم افزاراتوکد

آموزش خصوصی نرم افزاراتوکد , 2بعدی(نقشه کشی)نرم افزارRevit , و آموزش نظارت فاز2 اجرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۰۴۲۵۳ - ۰۹۱۲۶۲۷۳۲۷۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی نرم افزاراتوکد

آموزش خصوصی نرم افزاراتوکد , 2بعدی(نقشه کشی)نرم افزارRevit , و آموزش نظارت فاز2 اجرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۰۴۲۵۳ - ۰۹۱۲۶۲۷۳۲۷۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی نرم افزاراتوکد

آموزش خصوصی نرم افزاراتوکد , 2بعدی(نقشه کشی)نرم افزارRevit , و آموزش نظارت فاز2 اجرایی

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۰۴۲۵۳ - ۰۹۱۲۶۲۷۳۲۷۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزش اتوکد

آموزش اتوکد , 2بعدی و 3بعدی , دوره فقط 250 هزار

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۹۴۲۴۹و۰۹۳۵۴۰۹۴۲۴۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی

آموزش خصوصی , نرم افزاراتوکد2بعدی و3بعدی , نقشه کشی و نقشه خوانی

تلفن: ۰۹۱۹۸۳۳۶۴۸۱  


نیازمندیهای همشهری