بامجوزرسمی ازسازمان فنی حرفه ای

عکاسی فیلمبرداری تدوین , بامجوزرسمی ازسازمان فنی حرفه ای , * آموزشگاه تصویر برتر * , …

۰۹۱۹۴۷۰۸۶۱۹ ـ ۴۴۴۸۹۱۸۷


همشهری

نور پردازی - گریم

نور پردازی - گریم , مرکز آموزش , عکاسی - فتوشاپ , تصویر برداری - تدوین , بدون نیاز به خرید …

۷۵ و ۶۶۹۸۸۱۷۰


همشهری

فیلمنامه،بازیگری،گویندگی

فیلمنامه،بازیگری،گویندگی , عکاسی،نورپردازی،تصویر , برداری،تدوین،کارگردانی،

مدرک ارشاد ۶۶۵۷۳۰۰۰


همشهری

ترک تحصیلی ها

عکاسی،نقاشی،گرافیک رایانه , ترک تحصیلی ها , 43واحدمهارت کاردانش ,

دارالفنون ۴ - ۶۶۵۶۶۰۵۲


همشهری

عکاسی،تصویربرداری-تدوین

مدرک رسمی فنی وحرفه ای , عکاسی،تصویربرداری-تدوین , رایانه ای-کارگردانی-25 % تخفیف ,

آموزشگاه نام ور ۷۷۹۲۳۷۶۲


همشهری

عکاسی،تصویربرداری،تدوین

فیلم‎نامه نویسی، کارگردانی , عکاسی،تصویربرداری،تدوین , بازیگری، کارآموزی رایگان …

سروش جاويد ۹ ـ ۶۶۵۷۵۹۱۷


همشهری

43واحدمهارت کاردانش

43واحدمهارت کاردانش , ترک تحصیلی ها , عکاسی،نقاشی،گرافیک رایانه

دارالفنون ۴ - ۶۶۵۶۶۰۵۲


همشهری

* آموزشگاه تصویر برتر *

* آموزشگاه تصویر برتر * , بامجوزرسمی ازسازمان فنی حرفه ای , عکاسی فیلمبرداری تدوین …

۰۹۱۹۴۷۰۸۶۱۹ ـ ۴۴۴۸۹۱۸۷


همشهری

برداری،تدوین،کارگردانی،

برداری،تدوین،کارگردانی، , عکاسی،نورپردازی،تصویر , فیلمنامه،بازیگری،گویندگی

مدرک ارشاد ۶۶۵۷۳۰۰۰


همشهری

بازیگری، کارآموزی رایگان

بازیگری، کارآموزی رایگان , عکاسی،تصویربرداری،تدوین , فیلم‎نامه نویسی، کارگردانی …

سروش جاويد ۹ ـ ۶۶۵۷۵۹۱۷


همشهری

رایانه ای-کارگردانی-25 % تخفیف

رایانه ای-کارگردانی-25 % تخفیف , عکاسی،تصویربرداری-تدوین , مدرک رسمی فنی وحرفه ای

آموزشگاه نام ور ۷۷۹۲۳۷۶۲


همشهری

43واحدمهارت کاردانش

43واحدمهارت کاردانش , ترک تحصیلی ها , عکاسی،نقاشی،گرافیک رایانه

دارالفنون ۴ - ۶۶۵۶۶۰۵۲


همشهری

* آموزشگاه تصویر برتر *

* آموزشگاه تصویر برتر * , بامجوزرسمی ازسازمان فنی حرفه ای , عکاسی فیلمبرداری تدوین …

۰۹۱۹۴۷۰۸۶۱۹ ـ ۴۴۴۸۹۱۸۷


همشهری

برداری،تدوین،کارگردانی،

برداری،تدوین،کارگردانی، , عکاسی،نورپردازی،تصویر , فیلمنامه،بازیگری،گویندگی

مدرک ارشاد ۶۶۵۷۳۰۰۰


همشهری

بازیگری، کارآموزی رایگان

بازیگری، کارآموزی رایگان , عکاسی،تصویربرداری،تدوین , فیلم‎نامه نویسی، کارگردانی …

سروش جاويد ۹ ـ ۶۶۵۷۵۹۱۷


همشهری

بدون نیاز به خرید دوربین

بدون نیاز به خرید دوربین , تصویر برداری - تدوین , عکاسی - فتوشاپ , مرکز آموزش , نور پردازی …

۷۵ و ۶۶۹۸۸۱۷۰


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی