(وحیدعلی مردانی راسرچ کنید)

(وحیدعلی مردانی راسرچ کنید) , پردرآمد ترین مشاغل طلا , آموزش کاملاکاربردی ویژه اشتغال

۰۹۳۶۱۵۷۶۸۷۶ ـ ۶۶۹۳۲۸۸۵


همشهری

(مجتمع فنی ایرانیان )

(مجتمع فنی ایرانیان ) , طلا و جواهرسازی مخراج کاری , فروشندگی-تعمیرات-ریخته گری

۲۱ _ ۲۰ _ ۷۷۲۱۰۵۱۹


همشهری

آموزش طراحی طلا و جواهر

آموزش طراحی طلا و جواهر , با نرم افزار Matrix Rhino , خصوصی درمنزل یا محل کار

۰۹۲۱۵۵۷۵۱۵۰و۰۹۱۰۱۵۵۸۹۴۰


همشهری

آموزش کلیه رشته های طلاسازی

آموزش کلیه رشته های طلاسازی , با گواهی فنی حرفه ای (زرسازان) , مشاوره حضوری یکجلسه رایگان

۳۳۳۴۴۳۲۵ و ۳۳۳۰۰۷۵۱


همشهری

پایان دوره درکلیه رشته ها

پایان دوره درکلیه رشته ها , آموزش تخصصی طلا و جواهر , تجریش - با صدورمدرک

۰۹۱۲۱۱۵۰۸۸۴ و ۲۲۷۳۹۸۲۲


همشهری

کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی

کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی , « فخرآریا را سرچ کنید » , اتحادیه وکارآفرین برتربیاموزید …

۲۲۲۵۷۷۱۳و۲۲۲۶۴۹۳۳


همشهری

کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی

کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی , « فخرآریا را سرچ کنید » , اتحادیه وکارآفرین برتربیاموزید …

۲۲۲۵۷۷۱۳و۲۲۲۶۴۹۳۳


همشهری

آموزش کلیه رشته های طلاسازی

آموزش کلیه رشته های طلاسازی , با گواهی فنی حرفه ای (زرسازان) , مشاوره حضوری یکجلسه رایگان

۳۳۳۴۴۳۲۵ و ۳۳۳۰۰۷۵۱


همشهری

آموزش کلیه رشته های طلاسازی

آموزش کلیه رشته های طلاسازی , آموزشگاه طلاسازی زرافشان , با مدرک رسمی فنی و حرفه ای

۴ - ۴۴۲۸۰۸۹۳


همشهری

(وحیدعلی مردانی راسرچ کنید)

(وحیدعلی مردانی راسرچ کنید) , پردرآمد ترین مشاغل طلا , آموزش کاملاکاربردی ویژه اشتغال

۰۹۳۶۱۵۷۶۸۷۶ ـ ۶۶۹۳۲۸۸۵


همشهری

آموزشگاه طلاوجواهر«طلای سرخ»

آموزشگاه طلاوجواهر«طلای سرخ» , آموزش ساخت،طراحی،ریخته گری , مخراجکاری وپرینت3بعدی …

۲۲۰۶۴۲۵۶ و ۲۲۰۸۹۱۹۸


همشهری

RhinoوMatrix8ویژه بازارکار

RhinoوMatrix8ویژه بازارکار , آموزش تخصصی مدلسازی و , طراحی طلاوجواهربارایانه بانرم افزار

۰۹۱۹۸۳۱۴۱۲۹ و ۵۵۶۹۵۴۸۷


همشهری

(مجتمع فنی ایرانیان )

(مجتمع فنی ایرانیان ) , طلا و جواهرسازی مخراج کاری , فروشندگی-تعمیرات-ریخته گری

۲۱ _ ۲۰ _ ۷۷۲۱۰۵۱۹


همشهری

آموزش طراحی طلا و جواهر

آموزش طراحی طلا و جواهر , با نرم افزار Matrix Rhino , خصوصی درمنزل یا محل کار

۰۹۲۱۵۵۷۵۱۵۰و۰۹۱۰۱۵۵۸۹۴۰


همشهری

پایان دوره درکلیه رشته ها

پایان دوره درکلیه رشته ها , آموزش تخصصی طلا و جواهر , تجریش - با صدورمدرک

۰۹۱۲۱۱۵۰۸۸۴ و ۲۲۷۳۹۸۲۲


همشهری

آموزش طراحی طلا و جواهر

آموزش طراحی طلا و جواهر , با نرم افزار Matrix Rhino , خصوصی درمنزل یا محل کار

۰۹۲۱۵۵۷۵۱۵۰و۰۹۱۰۱۵۵۸۹۴۰


همشهری

(وحیدعلی مردانی راسرچ کنید)

(وحیدعلی مردانی راسرچ کنید) , پردرآمد ترین مشاغل طلا , آموزش کاملاکاربردی ویژه اشتغال

۰۹۳۶۱۵۷۶۸۷۶ ـ ۶۶۹۳۲۸۸۵


همشهری

پایان دوره درکلیه رشته ها

پایان دوره درکلیه رشته ها , آموزش تخصصی طلا و جواهر , تجریش - با صدورمدرک

۰۹۱۲۱۱۵۰۸۸۴ و ۲۲۷۳۹۸۲۲


همشهری

(مجتمع فنی ایرانیان )

(مجتمع فنی ایرانیان ) , طلا و جواهرسازی مخراج کاری , فروشندگی-تعمیرات-ریخته گری

۲۱ _ ۲۰ _ ۷۷۲۱۰۵۱۹


همشهری

آموزش کلیه رشته های طلاسازی

آموزش کلیه رشته های طلاسازی , با گواهی فنی حرفه ای (زرسازان) , مشاوره حضوری یکجلسه رایگان

۳۳۳۴۴۳۲۵ و ۳۳۳۰۰۷۵۱


همشهری

کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی

کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی , « فخرآریا را سرچ کنید » , اتحادیه وکارآفرین برتربیاموزید …

۲۲۲۵۷۷۱۳و۲۲۲۶۴۹۳۳


همشهری

آموزش کلیه رشته های طلاسازی

آموزش کلیه رشته های طلاسازی , با گواهی فنی حرفه ای (زرسازان) , مشاوره حضوری یکجلسه رایگان

۳۳۳۴۴۳۲۵ و ۳۳۳۰۰۷۵۱


همشهری

آموزش کلیه رشته های طلاسازی

آموزش کلیه رشته های طلاسازی , آموزشگاه طلاسازی زرافشان , با مدرک رسمی فنی و حرفه ای

۴ - ۴۴۲۸۰۸۹۳


همشهری

کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی

کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی , « فخرآریا را سرچ کنید » , اتحادیه وکارآفرین برتربیاموزید …

۲۲۲۵۷۷۱۳و۲۲۲۶۴۹۳۳


همشهری

(مجتمع فنی ایرانیان )

(مجتمع فنی ایرانیان ) , طلا و جواهرسازی مخراج کاری , فروشندگی-تعمیرات-ریخته گری

۲۱ _ ۲۰ _ ۷۷۲۱۰۵۱۹


همشهری

پایان دوره درکلیه رشته ها

پایان دوره درکلیه رشته ها , آموزش تخصصی طلا و جواهر , تجریش - با صدورمدرک

۰۹۱۲۱۱۵۰۸۸۴ و ۲۲۷۳۹۸۲۲


همشهری

RhinoوMatrix8ویژه بازارکار

RhinoوMatrix8ویژه بازارکار , آموزش تخصصی مدلسازی و , طراحی طلاوجواهربارایانه بانرم افزار

۰۹۱۹۸۳۱۴۱۲۹ و ۵۵۶۹۵۴۸۷


همشهری

آموزش طراحی طلا و جواهر

آموزش طراحی طلا و جواهر , با نرم افزار Matrix Rhino , خصوصی درمنزل یا محل کار

۰۹۲۱۵۵۷۵۱۵۰و۰۹۱۰۱۵۵۸۹۴۰


همشهری

آموزشگاه طلاوجواهر«طلای سرخ»

آموزشگاه طلاوجواهر«طلای سرخ» , آموزش ساخت،طراحی،ریخته گری , مخراجکاری وپرینت3بعدی …

۲۲۰۶۴۲۵۶ و ۲۲۰۸۹۱۹۸


همشهری

(وحیدعلی مردانی راسرچ کنید)

(وحیدعلی مردانی راسرچ کنید) , پردرآمد ترین مشاغل طلا , آموزش کاملاکاربردی ویژه اشتغال

۰۹۳۶۱۵۷۶۸۷۶ ـ ۶۶۹۳۲۸۸۵


همشهری

(دامله،فست)طراحی طلا و جواهر

(دامله،فست)طراحی طلا و جواهر , آموزش تراش سنگ های قیمتی , با کمترین هزینه , صاحب شغل شوید! …

۴۴۰۶۳۰۶۰


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی