طلا و جواهرسازی مخراج کاری

فروشندگی-تعمیرات-ریخته گری , طلا و جواهرسازی مخراج کاری , (مجتمع فنی ایرانیان ) ,

۲۱ _ ۲۰ _ ۷۷۲۱۰۵۱۹


همشهری

با صدورمدرک پایان دوره فنی حرفه‎ای

خورشید تابان تجریش , با صدورمدرک پایان دوره فنی حرفه‎ای , آموزش‎تخصصی طلاو جواهر , …

۰۹۱۲۱۱۵۰۸۸۴ و ۲۲۷۳۹۸۲۲


همشهری

آموزش ساخت،طراحی،ریخته گری

مخراجکاری وپرینت3بعدی طلاوجواهر , آموزش ساخت،طراحی،ریخته گری , آموزشگاه طلاوجواهر«طلای …

۲۲۰۶۴۲۵۶ و ۲۲۰۸۹۱۹۸


همشهری

با نرم افزار Matrix Rhino

خصوصی درمنزل یا محل کار , با نرم افزار Matrix Rhino , آموزش طراحی طلا و جواهر ,

۰۹۲۱۵۵۷۵۱۵۰و۰۹۱۰۱۵۵۸۹۴۰


همشهری

آموزش تخصصی مدلسازی و

طراحی طلاوجواهربارایانه بانرم افزار , آموزش تخصصی مدلسازی و , RhinoوMatrix8ویژه بازارکار …

۰۹۱۹۸۳۱۴۱۲۹ و ۵۵۶۹۵۴۸۷


همشهری

پردرآمد ترین مشاغل طلا

آموزش کاملاکاربردی ویژه اشتغال , پردرآمد ترین مشاغل طلا , (وحیدعلی مردانی راسرچ کنید) …

۰۹۳۶۱۵۷۶۸۷۶ ـ ۶۶۹۳۲۸۸۵


همشهری

آموزشگاه طلاسازی زرافشان

با مدرک رسمی فنی و حرفه ای , آموزشگاه طلاسازی زرافشان , آموزش کلیه رشته های طلاسازی ,

۴ - ۴۴۲۸۰۸۹۳


همشهری

مجتمع آموزشی فخرآریا

و گواهینامه بین المللی بگیرید , مجتمع آموزشی فخرآریا , را زیرنظر استاد جواهری عضو , اتحادیه …

۲۲۲۵۷۷۱۳و۲۲۲۶۴۹۳۳


همشهری

با گواهی فنی حرفه ای (زرسازان)

مشاوره حضوری یکجلسه رایگان , با گواهی فنی حرفه ای (زرسازان) , آموزش کلیه رشته های طلاسازی …

۳۳۳۴۴۳۲۵ و ۳۳۳۰۰۷۵۱


همشهری

آموزش طراحی طلا و جواهر

آموزش طراحی طلا و جواهر , با نرم افزار Matrix Rhino , خصوصی درمنزل یا محل کار

۰۹۲۱۵۵۷۵۱۵۰و۰۹۱۰۱۵۵۸۹۴۰


همشهری

(مجتمع فنی ایرانیان )

(مجتمع فنی ایرانیان ) , طلا و جواهرسازی مخراج کاری , فروشندگی-تعمیرات-ریخته گری

۲۱ _ ۲۰ _ ۷۷۲۱۰۵۱۹


همشهری

آموزش‎تخصصی طلاو جواهر

آموزش‎تخصصی طلاو جواهر , با صدورمدرک پایان دوره فنی حرفه‎ای , خورشید تابان تجریش …

۰۹۱۲۱۱۵۰۸۸۴ و ۲۲۷۳۹۸۲۲


همشهری

(وحیدعلی مردانی راسرچ کنید)

(وحیدعلی مردانی راسرچ کنید) , پردرآمد ترین مشاغل طلا , آموزش کاملاکاربردی ویژه اشتغال

۰۹۳۶۱۵۷۶۸۷۶ ـ ۶۶۹۳۲۸۸۵


همشهری

آموزش کلیه رشته های طلاسازی

آموزش کلیه رشته های طلاسازی , با گواهی فنی حرفه ای (زرسازان) , مشاوره حضوری یکجلسه رایگان

۳۳۳۴۴۳۲۵ و ۳۳۳۰۰۷۵۱


همشهری

کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی

کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی , « فخرآریا را سرچ کنید » , اتحادیه وکارآفرین برتربیاموزید …

۲۲۲۵۷۷۱۳و۲۲۲۶۴۹۳۳


همشهری

آموزش طراحی طلا و جواهر

آموزش طراحی طلا و جواهر , با نرم افزار Matrix Rhino , خصوصی درمنزل یا محل کار

۰۹۲۱۵۵۷۵۱۵۰و۰۹۱۰۱۵۵۸۹۴۰


همشهری

(وحیدعلی مردانی راسرچ کنید)

(وحیدعلی مردانی راسرچ کنید) , پردرآمد ترین مشاغل طلا , آموزش کاملاکاربردی ویژه اشتغال

۰۹۳۶۱۵۷۶۸۷۶ ـ ۶۶۹۳۲۸۸۵


همشهری

آموزشگاه طلاوجواهر«طلای سرخ»

آموزشگاه طلاوجواهر«طلای سرخ» , آموزش ساخت،طراحی،ریخته گری , مخراجکاری وپرینت3بعدی …

۲۲۰۶۴۲۵۶ و ۲۲۰۸۹۱۹۸


همشهری

RhinoوMatrix8ویژه بازارکار

RhinoوMatrix8ویژه بازارکار , آموزش تخصصی مدلسازی و , طراحی طلاوجواهربارایانه بانرم افزار

۰۹۱۹۸۳۱۴۱۲۹ و ۵۵۶۹۵۴۸۷


همشهری

آموزش‎تخصصی طلاو جواهر

آموزش‎تخصصی طلاو جواهر , با صدورمدرک پایان دوره فنی حرفه‎ای , خورشید تابان تجریش …

۰۹۱۲۱۱۵۰۸۸۴ و ۲۲۷۳۹۸۲۲


همشهری

کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی

کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی , « فخرآریا را سرچ کنید » , اتحادیه وکارآفرین برتربیاموزید …

۲۲۲۵۷۷۱۳و۲۲۲۶۴۹۳۳


همشهری

آموزش کلیه رشته های طلاسازی

آموزش کلیه رشته های طلاسازی , با گواهی فنی حرفه ای (زرسازان) , مشاوره حضوری یکجلسه رایگان

۳۳۳۴۴۳۲۵ و ۳۳۳۰۰۷۵۱


همشهری

آموزش کلیه رشته های طلاسازی

آموزش کلیه رشته های طلاسازی , آموزشگاه طلاسازی زرافشان , با مدرک رسمی فنی و حرفه ای

۴ - ۴۴۲۸۰۸۹۳


همشهری

(مجتمع فنی ایرانیان )

(مجتمع فنی ایرانیان ) , طلا و جواهرسازی مخراج کاری , فروشندگی-تعمیرات-ریخته گری

۲۱ _ ۲۰ _ ۷۷۲۱۰۵۱۹


همشهری

« جواهری رز »

« جواهری رز » , تدریس خصوصی , جواهر سازی دستی ( نقره )

۰۹۱۰۴۵۴۵۹۱۲ ـ ۸۸۵۴۸۹۱۹


همشهری

آموزش طراحی طلا و جواهر

آموزش طراحی طلا و جواهر , با نرم افزار Matrix Rhino , خصوصی درمنزل یا محل کار

۰۹۲۱۵۵۷۵۱۵۰و۰۹۱۰۱۵۵۸۹۴۰


همشهری

(وحیدعلی مردانی راسرچ کنید)

(وحیدعلی مردانی راسرچ کنید) , پردرآمد ترین مشاغل طلا , آموزش کاملاکاربردی ویژه اشتغال

۰۹۳۶۱۵۷۶۸۷۶ ـ ۶۶۹۳۲۸۸۵


همشهری

(مجتمع فنی ایرانیان )

(مجتمع فنی ایرانیان ) , طلا و جواهرسازی مخراج کاری , فروشندگی-تعمیرات-ریخته گری

۲۱ _ ۲۰ _ ۷۷۲۱۰۵۱۹


همشهری

آموزش کلیه رشته های طلاسازی

آموزش کلیه رشته های طلاسازی , با گواهی فنی حرفه ای (زرسازان) , مشاوره حضوری یکجلسه رایگان

۳۳۳۴۴۳۲۵ و ۳۳۳۰۰۷۵۱


همشهری

کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی

کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی , « فخرآریا را سرچ کنید » , اتحادیه وکارآفرین برتربیاموزید …

۲۲۲۵۷۷۱۳و۲۲۲۶۴۹۳۳


همشهری

آموزش طلا وجواهر ریخته گری

آموزش طلا وجواهر ریخته گری , بیش از50سال تجربه درشهراهواز , در کمترین مدت خصوصی وفشرده

۰۹۱۲۰۱۸۶۸۸۱و۰۹۳۰۸۹۲۴۰۵۱


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی