آگهی ها نیاز بازار

واحد پشتیبانی و فروش نیازمندی ها

۰۲۱ - ۲۳۰ ۴۴ ۳۰۳

۰۲۱ - ۲۳۰ ۴۴ ۳۰۹

۰۲۱ - ۲۳۰ ۴۴ ۳۱۱

۰۲۱ - ۲۳۰ ۴۴ ۳۱۲


کاربر گرامی!

خواهشمند است جهت ارتباط با آگهی دهنده و کسب اطلاعات بیشتر، از اطلاعات تماس موجود در خود آگهی، شامل شماره تلفن، نشانی، ایمیل و وبسایت آن، استفاده نمایید.

«آفتاب» هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

آگهی های موجود در «آفتاب» توسط اشخاص و شرکت هایی درج می شوند که هیچ نوع رابطه ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند.

مسئولیت مستقیم آگهی ها، با آگهی دهندگان آن می باشد و صحت و سقم آن توسط «آفتاب» ادعا و یا تضمین نمی شود.

مطالب داغ روز

آگهی ها و نیازمندی های آموزش - آموزش حرفه و فن - آموزش طلا و جواهر سازی

(مجتع فنی ایرانیان)

(مجتع فنی ایرانیان) , آموزش طلاو جواهرسازی , مخراج کاری-فروشندگی , طراحی طلا وجواهر , …

21_20_77210519

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳

همشهری

آموزش تضمینی مدلسازی و

آموزش تضمینی مدلسازی و , طراحی طلاوجواهر بارایانه ،بانرم افزار , راینوومتریکس7 (ویژه …

09198314129 و 55695487

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳

همشهری

آموزشگاه طلا وجواهر«طلای سرخ»

آموزشگاه طلا وجواهر«طلای سرخ» , طلا وجواهر سازی،وکس،گوهر شناسی , ریختگری،مخراجکاری،طراحی …

سعادت آباد 22089198

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳

همشهری

آموزشگاه زرافشان

آموزشگاه زرافشان , « آقایان - بانوان » , اعطای گواهینامه بین المللی , طلا و جواهرسازی …

7 - 44251006

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳

همشهری

آموزش کلیه رشته های طلاسازی

آموزش کلیه رشته های طلاسازی , مشاوره حضوری یکجلسه رایگان , با گواهی فنی حرفه ای(زرسازان) …

33344325 و 33300751

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳

همشهری

گوهر پارسیان

گوهر پارسیان , گوهرشناسی،طراحی جواهرات حضوری , وغیرحضوری«ارائه گواهی بین المللی» …

(6خط) 22884877

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳

همشهری

« آموزشگاه زرگر »

« آموزشگاه زرگر » , فروشندگی و تعمیرات حرفه ای , تمامی دوره ها بامدرک بین المللی

66002354 ـ 66002087

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳

همشهری

«آموزشگاه آریابان گوهر»

«آموزشگاه آریابان گوهر» , کلیه رشته های طلا وجواهرسازی , با مدرک فنی حرفه ای (نیاوران)

22291652 و 22810757

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳

همشهری

آموزشگاه پارس الماس

آموزشگاه پارس الماس , کلیه رشته های طلاوجواهرسازی , بامدرک فنی وحرفه ای و , گواهینامه …

09122992272و77434297

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳

همشهری

مجتمع آموزشی فخرآریا

مجتمع آموزشی فخرآریا , ویژه خانمها - آقایان , کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی , رازیرنظراستادجواهری …

22912131و22264933

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳

همشهری

مجتمع آموزشی فخرآریا

مجتمع آموزشی فخرآریا , ویژه خانمها - آقایان , کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی , رازیرنظراستادجواهری …

22912131و22264933

پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳

همشهری

«آموزشگاه آریابان گوهر»

«آموزشگاه آریابان گوهر» , کلیه رشته های طلا وجواهرسازی , با مدرک فنی حرفه ای (نیاوران)

22291652 و 22810757

پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳

همشهری

آموزشگاه پارس الماس

آموزشگاه پارس الماس , کلیه رشته های طلاوجواهرسازی , بامدرک فنی وحرفه ای و , گواهینامه …

09122992272و77434297

پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳

همشهری

گوهر پارسیان

گوهر پارسیان , گوهرشناسی،طراحی جواهرات حضوری , وغیرحضوری«ارائه گواهی بین المللی» …

(6خط) 22884877

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳

همشهری

آموزش کلیه رشته های طلاسازی

آموزش کلیه رشته های طلاسازی , مشاوره حضوری یکجلسه رایگان , با گواهی فنی حرفه ای(زرسازان) …

33344325 و 33300751

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳

همشهری

مجتمع آموزشی فخرآریا

مجتمع آموزشی فخرآریا , ویژه خانمها - آقایان , کلیه فنون نوین طلاوجواهرسازی , رازیرنظراستادجواهری …

22912131و22264933

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳

همشهری

(مجتع فنی ایرانیان)

(مجتع فنی ایرانیان) , آموزش طلاو جواهرسازی , مخراج کاری-فروشندگی , طراحی طلا وجواهر , …

21_20_77210519

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳

همشهری

آموزش تخصصی طلاوجواهر

آموزش تخصصی طلاوجواهر , با صدورمدرک پایان دوره در , کلیه رشته ها خورشیدتابان-تجریش …

09121150884 و 22739822

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳

همشهری

آموزشگاه زرافشان

آموزشگاه زرافشان , « آقایان - بانوان » , اعطای گواهینامه بین المللی , طلا و جواهرسازی …

7 - 44251006

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳

همشهری

آموزشگاه طلا وجواهر«طلای سرخ»

آموزشگاه طلا وجواهر«طلای سرخ» , طلا وجواهر سازی،وکس،گوهر شناسی , ریختگری،مخراجکاری،طراحی …

سعادت آباد 22089198

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳

همشهری

آموزشگاه پارس الماس

آموزشگاه پارس الماس , کلیه رشته های طلاوجواهرسازی , بامدرک فنی وحرفه ای و , گواهینامه …

09122992272و77434297

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳

همشهری

آموزش تضمینی مدلسازی و

آموزش تضمینی مدلسازی و , طراحی طلاوجواهر بارایانه ،بانرم افزار , راینوومتریکس7 (ویژه …

09198314129 و 55695487

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳

همشهری

«آموزشگاه آریابان گوهر»

«آموزشگاه آریابان گوهر» , کلیه رشته های طلا وجواهرسازی , با مدرک فنی حرفه ای (نیاوران)

22291652 و 22810757

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳

همشهری