آموزش خصوصی طراحی و

آموزش خصوصی طراحی و , دوخت در مزون روژان , از مبتدی تا فوق حرفه ای …

۰۹۱۲۲۹۵۸۳۲۵ ـ ۸۸۱۹۰۱۹۷


روزنامه همشهری

برشکاری را حرفه ای بیاموزید

برشکاری را حرفه ای بیاموزید , متدمولر،زنانه،مردانه،بچه گانه , طراحی،برش،دوخت،یوسف …

۰۹۱۲۵۰۲۶۸۸۵و۶۶۳۵۷۶۸۰


روزنامه همشهری

آموزش خصوصی براتی

آموزش خصوصی براتی , برشکاری،سایزبندی،ژورنال شناسی , دوخت،آموزش نرم افزار،شخصی دوزی

۰۹۳۵۲۱۱۴۹۱۷ ـ ۶۶۹۱۸۹۰۴


روزنامه همشهری

مدرس آکادمیک،طراحی ودوخت

مدرس آکادمیک،طراحی ودوخت , فارغ التحصیل ازدانشگاه مٍداژه ترکیه , سطح بین المللی،توسط …

۰۹۱۲۸۴۰۰۱۲۱ و ۲۲۳۶۱۵۶۷


روزنامه همشهری

آموزش داریم تا آموزش

آموزش داریم تا آموزش , الگو،سایز،برش اصل مولر،خصوصی , به روش تدریس موسسه مولرآلمان …

استادمطلق ۸۸۱۴۷۶۲۷


روزنامه همشهری

آموزشگاه آموختار (بانوان)

آموزشگاه آموختار (بانوان) , باماباشیدتاخیاط ایده آل شوید , متد - مولر

صبحها ۴۴۰۵۸۸۸۴


روزنامه همشهری

استاد اسدی

استاد اسدی , آموزش الگوسازی خصوصی , و رفع اشکال ( مردانه - زنانه ) کرج

۰۹۳۶۶۰۵۷۸۸۱ - ۰۲۶۳۴۴۵۴۹۰۳


روزنامه همشهری

آموزش خصوصی طراحی و

آموزش خصوصی طراحی و , دوخت در مزون مونالیزا , ابتدایی، تکمیلی،پیشرفته

۰۹۱۲۲۳۳۹۲۵۰ ـ ۸۸۸۸۱۱۹۵


روزنامه همشهری

دوره جامع طراحی لباس

دوره جامع طراحی لباس , ترسیم فیگور،رنگ شناسی ترسیم , الگو،طراحی باکامپیوتر مدرک معتبر

۶۶۵۶۴۴۴۱


روزنامه همشهری

آموزش خیاطی و طراحی لباس

آموزش خیاطی و طراحی لباس , ازمبتدی تا فوق تخصصی (خانم وآقا) , (مربیگری و مدیریت با ارائه …

ابوالقاسمي ۷ ـ ۲۲۷۱۶۹۰۶


روزنامه همشهری

آموزشگاه خوش ذوق (بانوان)

آموزشگاه خوش ذوق (بانوان) , طراحی دوخت ازپایه تاتخصصی , 15مدرک فنی وحرفه ای -مربی خانم …

۰۹۱۰۹۱۷۱۷۴۲و۲۲۸۸۶۰۸۰


روزنامه همشهری

آموزش خصوصی خیاطی

آموزش خصوصی خیاطی , الگو ، برش ، دوخت ، طراحی , » توسط استاد راد از فرانسه «

۰۹۱۲۱۰۲۶۵۸۷و۲۲۶۰۹۸۷۹


روزنامه همشهری

مدرس آکادمیک،طراحی ودوخت

مدرس آکادمیک،طراحی ودوخت , فارغ التحصیل ازدانشگاه مٍداژه ترکیه , سطح بین المللی،توسط …

۰۹۱۲۸۴۰۰۱۲۱ و ۲۲۳۶۱۵۶۷


روزنامه همشهری

آموزش خیاطی و طراحی لباس

آموزش خیاطی و طراحی لباس , ازمبتدی تا فوق تخصصی (خانم وآقا) , (مربیگری و مدیریت با ارائه …

ابوالقاسمي ۷ ـ ۲۲۷۱۶۹۰۶


روزنامه همشهری

برشکاری را حرفه ای بیاموزید

برشکاری را حرفه ای بیاموزید , متدمولر،زنانه،مردانه،بچه گانه , طراحی،برش،دوخت،یوسف …

۰۹۱۲۵۰۲۶۸۸۵و۶۶۳۵۷۶۸۰


روزنامه همشهری

آموزش خصوصی طراحی و

آموزش خصوصی طراحی و , دوخت در مزون روژان , از مبتدی تا فوق حرفه ای …

۰۹۱۲۲۹۵۸۳۲۵ ـ ۸۸۱۹۰۱۹۷


روزنامه همشهری

آموزشگاه آموختار (بانوان)

آموزشگاه آموختار (بانوان) , باماباشیدتاخیاط ایده آل شوید , متد - مولر

صبحها ۴۴۰۵۸۸۸۴


روزنامه همشهری

آموزش خصوصی براتی

آموزش خصوصی براتی , برشکاری،سایزبندی،ژورنال شناسی , دوخت،آموزش نرم افزار،شخصی دوزی

۰۹۳۵۲۱۱۴۹۱۷ ـ ۶۶۹۱۸۹۰۴


روزنامه همشهری

* آموزشگاه آلالیا *

* آموزشگاه آلالیا * , آموزش خیاطی و صنایع دستی , مبتدی تا پیشرفته(دوره فشرده)

بلوارکشاورز،جمالزاده ۶۶۵۶۲۷۵۵


روزنامه همشهری

آموزش بصورت کارگاهی در

آموزش بصورت کارگاهی در , مزون باتضمین نامه20ساله , (شهریه اقساطی)(سعادت آباد)

۲۲۰۷۹۴۴۰ و ۰۹۹۰۲۱۹۵۰۳۹


روزنامه همشهری

آموزش خصوصی خیاطی

آموزش خصوصی خیاطی , (متد مولر) , از مبتدی تا حرفه ای

۰۹۱۲۶۱۳۷۲۳۵


روزنامه همشهری

دوره جامع طراحی لباس

دوره جامع طراحی لباس , ترسیم فیگور،رنگ شناسی ترسیم , الگو،طراحی باکامپیوتر مدرک معتبر

۶۶۵۶۴۴۴۱


روزنامه همشهری

آموزش داریم تا آموزش

آموزش داریم تا آموزش , الگو،سایز،برش اصل مولر،خصوصی , به روش تدریس موسسه مولرآلمان …

استادمطلق ۸۸۱۴۷۶۲۷


روزنامه همشهری

آموزش خصوصی خیاطی

آموزش خصوصی خیاطی , الگو ، برش ، دوخت ، طراحی , » توسط استاد راد از فرانسه «

۰۹۱۲۱۰۲۶۵۸۷و۲۲۶۰۹۸۷۹


روزنامه همشهری

آموزشگاه خوش ذوق (بانوان)

آموزشگاه خوش ذوق (بانوان) , طراحی دوخت ازپایه تاتخصصی , 15مدرک فنی وحرفه ای -مربی خانم …

۰۹۱۰۹۱۷۱۷۴۲و۲۲۸۸۶۰۸۰


روزنامه همشهری

آموزش خصوصی و طراحی

آموزش خصوصی و طراحی , برش و دوخت لباس مجلسی , و عروس از مبتدی تا پیشرفته …

۰۹۳۶۲۰۲۹۲۸۱


روزنامه همشهری

آموزش داریم تا آموزش

آموزش داریم تا آموزش , الگو،سایز،برش اصل مولر،خصوصی , به روش تدریس موسسه مولرآلمان …

استادمطلق ۸۸۱۴۷۶۲۷


روزنامه همشهری

آموزش بصورت کارگاهی در

آموزش بصورت کارگاهی در , مزون باتضمین نامه20ساله , (شهریه اقساطی)(سعادت آباد)

۲۲۰۷۹۴۴۰ و ۰۹۹۰۲۱۹۵۰۳۹


روزنامه همشهری

دوره جامع طراحی لباس

دوره جامع طراحی لباس , ترسیم فیگور،رنگ شناسی ترسیم , الگو،طراحی باکامپیوتر مدرک معتبر

۶۶۵۶۴۴۴۱


روزنامه همشهری

آموزش طراحی لباس

آموزش طراحی لباس , (الگو ، برش ، دوخت) , با ارائه مدرک معتبر بین المللی , شهریه اقساط - …

۶۶۹۳۳۴۳۹ ۶۶۹۳۳۳۷۹


روزنامه همشهری

مدرس آکادمیک،طراحی ودوخت

مدرس آکادمیک،طراحی ودوخت , فارغ التحصیل ازدانشگاه مٍداژه ترکیه , سطح بین المللی،توسط …

۰۹۱۲۸۴۰۰۱۲۱ و ۲۲۳۶۱۵۶۷


روزنامه همشهری

آموزش خیاطی و طراحی لباس

آموزش خیاطی و طراحی لباس , ازمبتدی تا فوق تخصصی (خانم وآقا) , (مربیگری و مدیریت با ارائه …

ابوالقاسمي ۷ ـ ۲۲۷۱۶۹۰۶


روزنامه همشهری

آموزشگاه آموختار (بانوان)

آموزشگاه آموختار (بانوان) , باماباشیدتاخیاط ایده آل شوید , متد - مولر

صبحها ۴۴۰۵۸۸۸۴


روزنامه همشهری

آموزش خصوصی براتی

آموزش خصوصی براتی , برشکاری،سایزبندی،ژورنال شناسی , دوخت،آموزش نرم افزار،شخصی دوزی

۰۹۳۵۲۱۱۴۹۱۷ ـ ۶۶۹۱۸۹۰۴


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی