آگهی‌ها و نیازمندی‌های آموزش - آموزش حرفه و فن - آموزش خیاطی

هر روز هزاران مورد آگهی «آموزش - آموزش حرفه و فن - آموزش خیاطی» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «آموزش - آموزش حرفه و فن - آموزش خیاطی» اینجا کلیک کنید.

آموزش خصوصی الگوسازی

آموزش خصوصی الگوسازی , تئوری-عملی،ژورنال شناسی،برش , ودوخت،سایزبندی،کاملاًحرفه ای

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۲۴۰۹۲ ـ ۴۴۱۲۲۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

آموزش الگوسازی متد مولر

آموزش الگوسازی متد مولر , * زنانه، مردانه، بچه گانه * , (برای بانوان و آقایان)

تلفن: شبيري ۰۹۱۲۲۱۷۴۶۰۰  


نیازمندیهای همشهری

آموزش بصورت کارگاهی

آموزش بصورت کارگاهی , از مبتدی تا پیشرفته با تضمین , 20ساله(دستی و نرم افزار )رشیدی

تلفن: ۶۶۹۷۳۲۹۶و۰۹۹۰۲۱۹۵۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه خوش ذوق (بانوان)

آموزشگاه خوش ذوق (بانوان) , طراحی دوخت15مدرک فنی وحرفه ای , پایه تاتخصصی(عضوانجمن نخبگان)

تلفن: ۰۹۱۰۹۱۷۱۷۴۲و۲۲۸۸۶۰۸۰  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی براتی

آموزش خصوصی براتی , برشکاری،سایزبندی،اندام شناسی , ژورنال شناسی،چرخکاری،قیچی برقی

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۱۴۹۱۷ و ۷ ـ ۶۶۹۱۸۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خیاطی

آموزش خیاطی , الگو ، برش ،دوخت طراحی , انواع لباس مجلسی و عروس , , » توسط استاد راد از فرانسه …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۶۵۸۷ ۲۲۶۰۹۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزش بصورت کارگاهی

آموزش بصورت کارگاهی , از مبتدی تا پیشرفته با تضمین , 20ساله(دستی و نرم افزار )رشیدی

تلفن: ۶۶۹۷۳۲۹۶و۰۹۹۰۲۱۹۵۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی براتی

آموزش خصوصی براتی , برشکاری،سایزبندی،اندام شناسی , ژورنال شناسی،چرخکاری،قیچی برقی

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۱۴۹۱۷ و ۷ ـ ۶۶۹۱۸۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه خوش ذوق (بانوان)

آموزشگاه خوش ذوق (بانوان) , طراحی دوخت15مدرک فنی وحرفه ای , پایه تاتخصصی(عضوانجمن نخبگان)

تلفن: ۰۹۱۰۹۱۷۱۷۴۲و۲۲۸۸۶۰۸۰  


نیازمندیهای همشهری

آموزش بصورت کارگاهی

آموزش بصورت کارگاهی , از مبتدی تا پیشرفته با تضمین , 20ساله(دستی و نرم افزار )رشیدی

تلفن: ۶۶۹۷۳۲۹۶و۰۹۹۰۲۱۹۵۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه خیاطی آلالیا

آموزشگاه خیاطی آلالیا , جهت شاغلین ،دانشجویان و. . . , از مبتدی تا پیشرفته

تلفن: بلوار کشاورز ۶۶۵۶۲۷۵۵  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی الگوسازی

آموزش خصوصی الگوسازی , تئوری-عملی،ژورنال شناسی،برش , ودوخت،سایزبندی،کاملاًحرفه ای

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۲۴۰۹۲ ـ ۴۴۱۲۲۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

آموزش الگوسازی متد مولر

آموزش الگوسازی متد مولر , * زنانه، مردانه، بچه گانه * , (برای بانوان و آقایان)

تلفن: شبيري ۰۹۱۲۲۱۷۴۶۰۰  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه فنی حرفه ای زمانزاده

آموزشگاه فنی حرفه ای زمانزاده , مبتدی تا پیشرفته حتی روزهای تعطیل , با ارائه مدرک و شهریه

تلفن: ۰۹۰۲۷۳۷۴۹۰۷ و ۷۷۲۰۲۷۴۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی براتی

آموزش خصوصی براتی , برشکاری،سایزبندی،اندام شناسی , ژورنال شناسی،چرخکاری،قیچی برقی

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۱۴۹۱۷ و ۷ ـ ۶۶۹۱۸۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خیاطی

آموزش خیاطی , الگو ، برش ،دوخت طراحی , انواع لباس مجلسی و عروس , , » توسط استاد راد از فرانسه …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۶۵۸۷ ۲۲۶۰۹۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزش بصورت کارگاهی

آموزش بصورت کارگاهی , از مبتدی تا پیشرفته با تضمین , 20ساله(دستی و نرم افزار )رشیدی

تلفن: ۶۶۹۷۳۲۹۶و۰۹۹۰۲۱۹۵۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه فنی حرفه ای زمانزاده

آموزشگاه فنی حرفه ای زمانزاده , مبتدی تا پیشرفته حتی روزهای تعطیل , با ارائه مدرک و شهریه

تلفن: ۰۹۰۲۷۳۷۴۹۰۷ و ۷۷۲۰۲۷۴۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزش داریم تا آموزش

آموزش داریم تا آموزش , الگو،سایز،برش اصل مولرخصوصی , به روش تدریس موسسه مولرآلمان

تلفن: استاد مطلق ۸۸۱۴۷۶۲۷  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی براتی

آموزش خصوصی براتی , برشکاری،سایزبندی،اندام شناسی , ژورنال شناسی،چرخکاری،قیچی برقی

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۱۴۹۱۷ و ۷ ـ ۶۶۹۱۸۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزش الگوسازی متد مولر

آموزش الگوسازی متد مولر , * زنانه، مردانه، بچه گانه * , (برای بانوان و آقایان)

تلفن: شبيري ۰۹۱۲۲۱۷۴۶۰۰  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی الگوسازی

آموزش خصوصی الگوسازی , تئوری-عملی،ژورنال شناسی،برش , ودوخت،سایزبندی،کاملاًحرفه ای

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۲۴۰۹۲ ـ ۴۴۱۲۲۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

آموزش بصورت کارگاهی

آموزش بصورت کارگاهی , از مبتدی تا پیشرفته با تضمین , 20ساله(دستی و نرم افزار )رشیدی

تلفن: ۶۶۹۷۳۲۹۶و۰۹۹۰۲۱۹۵۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه خوش ذوق (بانوان)

آموزشگاه خوش ذوق (بانوان) , طراحی دوخت15مدرک فنی وحرفه ای , پایه تاتخصصی(عضوانجمن نخبگان)

تلفن: ۰۹۱۰۹۱۷۱۷۴۲و۲۲۸۸۶۰۸۰  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه فنی حرفه ای زمانزاده

آموزشگاه فنی حرفه ای زمانزاده , مبتدی تا پیشرفته حتی روزهای تعطیل , با ارائه مدرک و شهریه

تلفن: ۰۹۰۲۷۳۷۴۹۰۷ و ۷۷۲۰۲۷۴۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه خیاطی آلالیا

آموزشگاه خیاطی آلالیا , جهت شاغلین ،دانشجویان و. . . , از مبتدی تا پیشرفته

تلفن: بلوار کشاورز ۶۶۵۶۲۷۵۵  


نیازمندیهای همشهری

تدریس خصوصی خیاطی

تدریس خصوصی خیاطی , اگر از چرخ خیاطی می ترسید , در کارگاه خیاطی ما شرکت کنید

تلفن: ۰۹۳۸۲۹۹۰۹۳۶  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی براتی

آموزش خصوصی براتی , برشکاری،سایزبندی،اندام شناسی , ژورنال شناسی،چرخکاری،قیچی برقی

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۱۴۹۱۷ و ۷ ـ ۶۶۹۱۸۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خیاطی

آموزش خیاطی , الگو ، برش ،دوخت طراحی , انواع لباس مجلسی و عروس , , » توسط استاد راد از فرانسه …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۶۵۸۷ ۲۲۶۰۹۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزش بصورت کارگاهی

آموزش بصورت کارگاهی , از مبتدی تا پیشرفته با تضمین , 20ساله(دستی و نرم افزار )رشیدی

تلفن: ۶۶۹۷۳۲۹۶و۰۹۹۰۲۱۹۵۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه فنی حرفه ای زمانزاده

آموزشگاه فنی حرفه ای زمانزاده , مبتدی تا پیشرفته حتی روزهای تعطیل , با ارائه مدرک و شهریه

تلفن: ۰۹۰۲۷۳۷۴۹۰۷ و ۷۷۲۰۲۷۴۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی براتی

آموزش خصوصی براتی , برشکاری،سایزبندی،اندام شناسی , ژورنال شناسی،چرخکاری،قیچی برقی

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۱۴۹۱۷ و ۷ ـ ۶۶۹۱۸۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه فنی حرفه ای زمانزاده

آموزشگاه فنی حرفه ای زمانزاده , مبتدی تا پیشرفته حتی روزهای تعطیل , با ارائه مدرک و شهریه

تلفن: ۰۹۰۲۷۳۷۴۹۰۷ و ۷۷۲۰۲۷۴۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزش بصورت کارگاهی

آموزش بصورت کارگاهی , از مبتدی تا پیشرفته با تضمین , 20ساله(دستی و نرم افزار )رشیدی

تلفن: ۶۶۹۷۳۲۹۶و۰۹۹۰۲۱۹۵۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی الگوسازی

آموزش خصوصی الگوسازی , تئوری-عملی،ژورنال شناسی،برش , ودوخت،سایزبندی،کاملاًحرفه ای

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۲۴۰۹۲ ـ ۴۴۱۲۲۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

آموزش الگوسازی متد مولر

آموزش الگوسازی متد مولر , * زنانه، مردانه، بچه گانه * , (برای بانوان و آقایان)

تلفن: شبيري ۰۹۱۲۲۱۷۴۶۰۰  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی براتی

آموزش خصوصی براتی , برشکاری،سایزبندی،اندام شناسی , ژورنال شناسی،چرخکاری،قیچی برقی

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۱۴۹۱۷ و ۷ ـ ۶۶۹۱۸۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خیاطی

آموزش خیاطی , الگو ، برش ،دوخت طراحی , انواع لباس مجلسی و عروس , , » توسط استاد راد از فرانسه …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۶۵۸۷ ۲۲۶۰۹۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه خوش ذوق (بانوان)

آموزشگاه خوش ذوق (بانوان) , طراحی دوخت15مدرک فنی وحرفه ای , پایه تاتخصصی(عضوانجمن نخبگان)

تلفن: ۰۹۱۰۹۱۷۱۷۴۲و۲۲۸۸۶۰۸۰  


نیازمندیهای همشهری

آموزش بصورت کارگاهی

آموزش بصورت کارگاهی , از مبتدی تا پیشرفته با تضمین , 20ساله(دستی و نرم افزار )رشیدی

تلفن: ۶۶۹۷۳۲۹۶و۰۹۹۰۲۱۹۵۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی براتی

آموزش خصوصی براتی , برشکاری،سایزبندی،اندام شناسی , ژورنال شناسی،چرخکاری،قیچی برقی

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۱۴۹۱۷ و ۷ ـ ۶۶۹۱۸۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه فنی حرفه ای زمانزاده

آموزشگاه فنی حرفه ای زمانزاده , مبتدی تا پیشرفته حتی روزهای تعطیل , با ارائه مدرک و شهریه

تلفن: ۰۹۰۲۷۳۷۴۹۰۷ و ۷۷۲۰۲۷۴۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزش الگوسازی متد مولر

آموزش الگوسازی متد مولر , * زنانه، مردانه، بچه گانه * , (برای بانوان و آقایان)

تلفن: شبيري ۰۹۱۲۲۱۷۴۶۰۰  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی براتی

آموزش خصوصی براتی , برشکاری،سایزبندی،اندام شناسی , ژورنال شناسی،چرخکاری،قیچی برقی

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۱۴۹۱۷ و ۷ ـ ۶۶۹۱۸۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه خوش ذوق (بانوان)

آموزشگاه خوش ذوق (بانوان) , طراحی دوخت15مدرک فنی وحرفه ای , پایه تاتخصصی(عضوانجمن نخبگان)

تلفن: ۰۹۱۰۹۱۷۱۷۴۲و۲۲۸۸۶۰۸۰  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خیاطی

آموزش خیاطی , الگو ، برش ،دوخت طراحی , انواع لباس مجلسی و عروس , , » توسط استاد راد از فرانسه …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۶۵۸۷ ۲۲۶۰۹۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه خیاطی آلالیا

آموزشگاه خیاطی آلالیا , جهت شاغلین ،دانشجویان و. . . , از مبتدی تا پیشرفته

تلفن: بلوار کشاورز ۶۶۵۶۲۷۵۵  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی الگوسازی

آموزش خصوصی الگوسازی , تئوری-عملی،ژورنال شناسی،برش , ودوخت،سایزبندی،کاملاًحرفه ای

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۲۴۰۹۲ ـ ۷۷۸۳۲۸۵۵  


نیازمندیهای همشهری

آموزش بصورت کارگاهی

آموزش بصورت کارگاهی , از مبتدی تا پیشرفته با تضمین , 20ساله(دستی و نرم افزار )رشیدی

تلفن: ۶۶۹۷۳۲۹۶و۰۹۹۰۲۱۹۵۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزش بصورت کارگاهی

آموزش بصورت کارگاهی , از مبتدی تا پیشرفته با تضمین , 20ساله(دستی و نرم افزار )رشیدی

تلفن: ۶۶۹۷۳۲۹۶و۰۹۹۰۲۱۹۵۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی براتی

آموزش خصوصی براتی , برشکاری،سایزبندی،اندام شناسی , ژورنال شناسی،چرخکاری،قیچی برقی

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۱۴۹۱۷ و ۷ ـ ۶۶۹۱۸۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری