آگهی‌ها و نیازمندی‌های آموزش - آموزش حرفه و فن - آموزش تراشکاری - فرزکاری - جوشکاری

هر روز هزاران مورد آگهی «آموزش - آموزش حرفه و فن - آموزش تراشکاری - فرزکاری - جوشکاری» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «آموزش - آموزش حرفه و فن - آموزش تراشکاری - فرزکاری - جوشکاری» اینجا کلیک کنید.

آموزشگاه تلاش صنعت

آموزشگاه تلاش صنعت , برنامه نویسی،اپراتوریCNC , آموزشcatia,powermill,plc

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۲۹۱۳و۳۳۴۵۰۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه تلاش صنعت

آموزشگاه تلاش صنعت , برنامه نویسی،اپراتوریCNC , آموزشcatia,powermill,plc

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۲۹۱۳و۳۳۴۵۰۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه تلاش صنعت

آموزشگاه تلاش صنعت , برنامه نویسی،اپراتوریCNC , آموزشcatia,powermill,plc

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۲۹۱۳و۳۳۴۵۰۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه تلاش صنعت

آموزشگاه تلاش صنعت , برنامه نویسی،اپراتوریCNC , آموزشcatia,powermill,plc

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۲۹۱۳و۳۳۴۵۰۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه تلاش صنعت

آموزشگاه تلاش صنعت , برنامه نویسی،اپراتوریCNC , آموزشcatia,powermill,plc

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۲۹۱۳و۳۳۴۵۰۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه تلاش صنعت

آموزشگاه تلاش صنعت , برنامه نویسی،اپراتوریCNC , آموزشcatia,powermill,plc

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۲۹۱۳و۳۳۴۵۰۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه تلاش صنعت

آموزشگاه تلاش صنعت , برنامه نویسی،اپراتوریCNC , آموزشcatia,powermill,plc

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۲۹۱۳و۳۳۴۵۰۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه تلاش صنعت

آموزشگاه تلاش صنعت , برنامه نویسی،اپراتوریCNC , آموزشcatia,powermill,plc

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۲۹۱۳و۳۳۴۵۰۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه تلاش صنعت

آموزشگاه تلاش صنعت , برنامه نویسی،اپراتوریCNC , آموزشcatia,powermill,plc

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۲۹۱۳و۳۳۴۵۰۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری