سن آموزش ساز نی

آموزش سازنی در همه سنین امکان پذیر است. کودکان می توانند به آموزش نی بپردازند ولی شروع …

۰۲۱۸۸۱۷۱۲۳۰

سن آموزش دف

اموزش سازدف در همه سنین امکان پذیر است. کودکان می توانند به آموزش دف بپردازند ولی شروع …

۰۲۱۸۸۱۷۱۲۳۰

سن آموزش تار

اموزش ساز تار در همه سنین امکان پذیر است. کودکان از حدود 7سالگی می توانند به یادگیری …

۰۲۱۸۸۱۷۱۲۳۰

مطالب داغ روز

وبگردی