آگهی‌ها و نیازمندی‌های آموزش - آموزش هنری - آموزش خوشنویسی

هر روز هزاران مورد آگهی «آموزش - آموزش هنری - آموزش خوشنویسی» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «آموزش - آموزش هنری - آموزش خوشنویسی» اینجا کلیک کنید.

آموزشگاه خوشنویسی شیوا قلم

آموزشگاه خوشنویسی شیوا قلم , مجوز رسمی از ارشاد خط خودکار , 10 جلسه تضمینی (فارسی و لاتین)

تلفن: ۴۴۲۴۱۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

اخذ20گواهینامه معتبرنقاشی

اخذ20گواهینامه معتبرنقاشی , پکیج مربیگری نقاشی کودک , ویژه متقاضیان کار

تلفن: جنب مترو ۷۷۶۵۲۴۰۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه نیکوپندار

آموزشگاه نیکوپندار , طراحی،نقاشی،عکاسی،نقاشی پارچه , و طراحی جواهر با مجوز رسمی

تلفن: (۴ خط) ۲۲۸۴۴۱۴۴  


نیازمندیهای همشهری

اخذ20گواهینامه معتبرنقاشی

اخذ20گواهینامه معتبرنقاشی , پکیج مربیگری نقاشی کودک , ویژه متقاضیان کار

تلفن: جنب مترو ۷۷۶۵۲۴۰۴  


نیازمندیهای همشهری

اخذ20گواهینامه معتبرنقاشی

اخذ20گواهینامه معتبرنقاشی , پکیج مربیگری نقاشی کودک , ویژه متقاضیان کار

تلفن: جنب مترو ۷۷۶۵۲۴۰۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه خوشنویسی شیوا قلم

آموزشگاه خوشنویسی شیوا قلم , مجوز رسمی از ارشاد خط خودکار , 10 جلسه تضمینی (فارسی و لاتین)

تلفن: ۴۴۲۴۱۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه نیکوپندار

آموزشگاه نیکوپندار , طراحی،نقاشی،عکاسی،نقاشی پارچه , و طراحی جواهر با مجوز رسمی

تلفن: (۴ خط) ۲۲۸۴۴۱۴۴  


نیازمندیهای همشهری

اخذ20گواهینامه معتبرنقاشی

اخذ20گواهینامه معتبرنقاشی , پکیج مربیگری نقاشی کودک , ویژه متقاضیان کار

تلفن: جنب مترو ۷۷۶۵۲۴۰۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه خوشنویسی شیوا قلم

آموزشگاه خوشنویسی شیوا قلم , مجوز رسمی از ارشاد خط خودکار , 10 جلسه تضمینی (فارسی و لاتین)

تلفن: ۴۴۲۴۱۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه نقاشی پروازرنگها

آموزشگاه نقاشی پروازرنگها , پکیج آموزش ازپایه تامربیگری , ویژه کار و اشتغال بانوان

تلفن: جنب مترو ۷۷۶۵۲۴۰۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه نیکوپندار

آموزشگاه نیکوپندار , طراحی،نقاشی،عکاسی،نقاشی پارچه , و طراحی جواهر با مجوز رسمی

تلفن: (۴ خط) ۲۲۸۴۴۱۴۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه خوشنویسی شیوا قلم

آموزشگاه خوشنویسی شیوا قلم , مجوز رسمی از ارشاد خط خودکار , 10 جلسه تضمینی (فارسی و لاتین)

تلفن: ۴۴۲۴۱۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه نیکوپندار

آموزشگاه نیکوپندار , طراحی،نقاشی،عکاسی،نقاشی پارچه , و طراحی جواهر با مجوز رسمی

تلفن: (۴ خط) ۲۲۸۴۴۱۴۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه نقاشی پروازرنگها

آموزشگاه نقاشی پروازرنگها , پکیج آموزش ازپایه تامربیگری , ویژه کار و اشتغال بانوان

تلفن: جنب مترو ۷۷۶۵۲۴۰۴  


نیازمندیهای همشهری

آموزشگاه نقاشی پروازرنگها

آموزشگاه نقاشی پروازرنگها , پکیج آموزش ازپایه تامربیگری , ویژه کار و اشتغال بانوان

تلفن: جنب مترو ۷۷۶۵۲۴۰۴  


نیازمندیهای همشهری