آموزشگاه هنر ارجمند

آموزشگاه هنر ارجمند , بازیگری: داریوش ارجمند , فیلمنامه نویسی:جابرقاسمعلی , گریم: نوید …

۷۷۶۴۲۶۶۷ ـ ۷۷۶۴۳۲۴۳


همشهری

پانیذ

پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان , اساتید مطرح و مجرب , ارائه مدرک …

۷۷۰۵۲۶۳۳ - ۷۷۷۰۸۶۸۳


همشهری

مکتب کمدی ایران

مکتب کمدی ایران , اساتید : علیرضا خمسه , جمشیدشاه محمدی،خسرودهقان , فرهادتوحیدی،کامبوزیاپرتوی …

۴ و ۶۶۵۶۸۱۰۳


همشهری

کارگاه بازیگری اندیشه

کارگاه بازیگری اندیشه , مهدی پاکدل , کاوه خداشناس و ایمان افشاریان , آموزش بازیگری , …

۸۸۴۳۱۴۰۹ - ۸۸۴۱۸۰۴۱


همشهری

بازیگری حرفه ای سینما

بازیگری حرفه ای سینما , تست فیلم ، معرفی , و مدرک معتبر ( تجریش )

۰۹۱۲۳۸۶۱۴۶۶ - ۲۲۷۳۷۳۱۷


همشهری

مکتب کمدی ایران

مکتب کمدی ایران , اساتید : علیرضا خمسه , جمشیدشاه محمدی،خسرودهقان , فرهادتوحیدی،کامبوزیاپرتوی …

۴ و ۶۶۵۶۸۱۰۳


همشهری

بازیگری حرفه ای سینما

بازیگری حرفه ای سینما , تست فیلم ، معرفی , و مدرک معتبر ( تجریش )

۰۹۱۲۳۸۶۱۴۶۶ - ۲۲۷۳۷۳۱۷


همشهری

کارگاه بازیگری اندیشه

کارگاه بازیگری اندیشه , مهدی پاکدل , کاوه خداشناس و ایمان افشاریان , آموزش بازیگری , …

۸۸۴۳۱۴۰۹ - ۸۸۴۱۸۰۴۱


همشهری

آموزشگاه هنر ارجمند

آموزشگاه هنر ارجمند , بازیگری: داریوش ارجمند , فیلمنامه نویسی:جابرقاسمعلی , گریم: نوید …

۷۷۶۴۲۶۶۷ ـ ۷۷۶۴۳۲۴۳


همشهری

کارگاه بازیگری حرفه ای

کارگاه بازیگری حرفه ای , کارگردانی - فیلمنامه , شهریه کمتر...باکسب رتبه برتر!

جهان نما ۸۸۸۹۱۳۹۷


همشهری

پانیذ

پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان , اساتید مطرح و مجرب , ارائه مدرک …

۷۷۰۵۲۶۳۳ - ۷۷۷۰۸۶۸۳


همشهری

مکتب کمدی ایران

مکتب کمدی ایران , اساتید : علیرضا خمسه , جمشیدشاه محمدی،خسرودهقان , فرهادتوحیدی،کامبوزیاپرتوی …

۴ و ۶۶۵۶۸۱۰۳


همشهری

کارگاه بازیگری حرفه ای

کارگاه بازیگری حرفه ای , کارگردانی - فیلمنامه , شهریه کمتر...باکسب رتبه برتر!

جهان نما ۸۸۸۹۱۳۹۷


همشهری

بازیگری حرفه ای سینما

بازیگری حرفه ای سینما , تست فیلم ، معرفی , و مدرک معتبر ( تجریش )

۰۹۱۲۳۸۶۱۴۶۶ - ۲۲۷۳۷۳۱۷


همشهری

پانیذ

پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان , اساتید مطرح و مجرب , ارائه مدرک …

۷۷۰۵۲۶۳۳ - ۷۷۷۰۸۶۸۳


همشهری

کارگاه بازیگری اندیشه

کارگاه بازیگری اندیشه , مهدی پاکدل , کاوه خداشناس و ایمان افشاریان , آموزش بازیگری , …

۸۸۴۳۱۴۰۹ - ۸۸۴۱۸۰۴۱


همشهری

آموزشگاه هنر ارجمند

آموزشگاه هنر ارجمند , بازیگری: داریوش ارجمند , فیلمنامه نویسی:جابرقاسمعلی , گریم: نوید …

۷۷۶۴۲۶۶۷ ـ ۷۷۶۴۳۲۴۳


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی