ترک تحصیلی ها

ترک تحصیلی ها , ادامه تحصیل آسان کاردانش , درشته های هنری وسینمایی

دارالفنون ۶۶۵۷۳۰۰۰


روزنامه همشهری

ترک تحصیلی ها

ترک تحصیلی ها , ادامه تحصیل آسان کاردانش , درشته های هنری وسینمایی

دارالفنون ۶۶۵۷۳۰۰۰


روزنامه همشهری

__ آکادمی میلنیوم __

__ آکادمی میلنیوم __ , دوبلاژ محمدرضا علیمردانی , گیلداحمیدی تست رایگان مدرک رسمی

۴ و ۸۸۳۳۷۲۹۳ - ۸۸۰۲۴۴۳۲


روزنامه همشهری

" آموزشگاه برنا "

" آموزشگاه برنا " , دوره های تخصصی گویندگی،اجرا , دوبله وبازیگری با استادان دانشگاهی …

۷۷۶۸۳۹۴۷


روزنامه همشهری

ترک تحصیلی ها

ترک تحصیلی ها , ادامه تحصیل آسان کاردانش , درشته های هنری وسینمایی

دارالفنون ۶۶۵۷۳۰۰۰


روزنامه همشهری

* آموزشگاه خانه صدا *

* آموزشگاه خانه صدا * , گویندگی ، فن بیان ، دوبله , ارائه مدرک معتبرازوزارت ارشاد

شهرک غرب ۸ ـ ۲۲۳۷۲۵۴۷


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی